Забур 128 CARS - Thi Thiên 128 VCB

Священное Писание

Забур 128:1-8

Песнь 128

Песнь восхождения.

1Много раз притесняли меня с юности, –

пусть скажет Исраил, –

2много раз притесняли меня с юности,

но не одолели.

3На спине моей пахали пахари,

проводили свои длинные борозды.

4Но Вечный праведен:

Он разрубил узы нечестивых.

5Пусть постыдятся и повернут назад

все ненавидящие Сион.

6Пусть будут они как трава на крыше дома,

которая высыхает прежде, чем будет вырвана.

7Жнец не наполнит ею руки своей,

и вяжущий снопы не соберёт её и в пригоршни.

8Пусть проходящие мимо не скажут им в приветствие:

«Благословение Вечного на вас!

Благословляем вас во имя Вечного!»

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 128:1-6

Thi Thiên 128

Kính Thờ Chúa Được Phước

(Bài ca lên Đền Thờ)

1Phước cho người kính sợ Chúa Hằng Hữu—

và vâng giữ đường lối Ngài.

2Họ sẽ hưởng kết quả công lao mình.

Được hạnh phúc, an lành biết bao!

3Vợ đảm đang vui việc gia thất,

như giàn nho tươi ngọt trong vườn.

Bên bàn ăn con cái quây quần,

vươn sức sống như chồi ô-liu, xanh mướt.

4Người nào kính sợ Chúa Hằng Hữu,

hẳn được phước dồi dào như thế.

5Nguyện từ Si-ôn, Chúa Hằng Hữu tiếp tục ban phước.

Trọn đời ngươi thấy ân lành từ Giê-ru-sa-lem.

6Nguyện ngươi sẽ thấy cháu chắt mình.

Nguyện cầu bình an cho Giê-ru-sa-lem!