Забур 125 CARS - Psalmen 125 HTB

Священное Писание

Забур 125:1-6

Песнь 125

Песнь восхождения.

1Когда Вечный вернул благополучие Сиону,

мы были как бы во сне.

2Тогда мы смеялись

и пели радостные песни.

Тогда говорили народы:

«Великие дела сотворил для них Вечный».

3Великие дела сотворил для нас Вечный,

и мы полны радости.

4Верни нам благополучие, Вечный,

как высохшие русла рек в пустыне Негев

вновь наполняются водой.

5Сеявшие со слезами

будут пожинать с радостью.

6С плачем несущий суму с семенами

с радостью возвратится,

неся свои снопы.

Het Boek

Psalmen 125:1-5

1Een bedevaartslied.

Wie in alles op de Here vertrouwt,

is onwankelbaar als de berg van Jeruzalem,

die er voor altijd is.

2Zoals rondom Jeruzalem bergen liggen,

zo is de Here rondom zijn volk.

Niet alleen nu,

maar altijd en tot in de eeuwigheid.

3Want het land van de gelovigen zal niet

onder de tirannie van de goddeloze vijand blijven zuchten.

De gelovigen zullen dan ook niet komen tot onrechtmatige daden.

4Here, wilt U het goede doen

voor eerlijke, goede mensen?

5Als iemand echter van de rechte weg afdwaalt,

zal hij, samen met de ongelovigen,

door de Here worden vernietigd.

Laat er vrede zijn in Israël!