Забур 124 CARS - Thi Thiên 124 VCB

Священное Писание

Забур 124:1-5

Песнь 124

Песнь восхождения.

1Те, кто надеется на Вечного, – как гора Сион:

не поколеблются, пребудут вовеки.

2Как горы окружают Иерусалим,

так Вечный окружает Свой народ

отныне и вовеки.

3Не вечно власти нечестивых

быть на земле, принадлежащей праведным,

иначе праведные, по их примеру,

сами станут творить беззаконие.

4Будь добр, Вечный, к добрым

и правым в сердцах своих.

5Но тех, кто следует кривыми путями,

да отвергнет Вечный вместе со злодеями.

Мир Исраилу!

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 124:1-8

Thi Thiên 124

Ca Ngợi Chúa Cứu Dân Ra Khỏi Tay Kẻ Thù

(Thơ của Đa-vít. Bài ca lên đền thờ)

1Nếu Chúa Hằng Hữu không bênh vực chúng ta, thì thế nào?

Hỡi Ít-ra-ên hãy lên tiếng:

2Nếu Chúa Hằng Hữu không bênh vực chúng ta,

khi người ta dấy nghịch, sẽ ra sao?

3Hẳn họ đã nuốt sống chúng ta

trong cơn giận phừng phừng.

4Nước hẳn đã tràn ngập;

dòng nước đã cuốn lấp chúng ta.

5Phải, thác lũ đã nhận chìm

sinh mạng chúng ta.

6Chúc tụng Chúa Hằng Hữu,

vì Ngài không nộp chúng ta làm miếng mồi ngon cho họ!

7Chúng ta đã thoát như chim thoát khỏi bẫy.

Bẫy gãy tan tành, chúng ta bay thoát!

8Ân cứu giúp đến từ Chúa Hằng Hữu,

Đấng sáng tạo cả trời và đất.