Забур 12 CARS - Masalimo 12 CCL

Священное Писание

Забур 12:1-6

Песнь 12

1Дирижёру хора. Песнь Давуда.

2Как долго, Вечный? Неужели забыл Ты меня навеки?

Как долго Ты будешь скрывать от меня Своё лицо?

3Как долго будет переживание терзать мою душу

и боль – ежедневно сокрушать моё сердце?

Как долго врагу моему надо мной кичиться?

4Посмотри на меня и ответь, Вечный, мой Бог.

Глаза мои просветли,

чтобы мне не уснуть смертным сном,

5чтобы враг не сказал: «Я его превозмог»,

и когда я паду, не радовались бы недруги мои.

6Я уповаю на Твою милость,

моё сердце возрадуется спасению Твоему.

Вечному буду петь,

потому что Он благ ко мне.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 12:1-8

Salimo 12

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Monga mwa mayimbidwe seminiti. Salimo la Davide.

1Thandizeni Yehova pakuti palibe munthu wokhulupirika;

okhulupirika akusowa pakati pa anthu.

2Aliyense amanamiza mʼbale wake;

ndi pakamwa pawo pabodza amayankhula zachinyengo.

3Inu Yehova tsekani milomo yonse yachinyengo

ndi pakamwa paliponse podzikuza.

4Pakamwa pamene pamati, “Ife tidzapambana ndi kuyankhula kwathu;

pakamwapa ndi pathupathu, tsono mbuye wathu ndani?”

5“Chifukwa cha kuponderezedwa kwa anthu opanda mphamvu

ndi kubuwula kwa anthu osowa,

Ine ndidzauka tsopano,” akutero Yehova,

“Ndidzawateteza kwa owazunza.”

6Ndipo mawu a Yehova ndi angwiro

monga siliva oyengedwa mʼngʼanjo yadothi,

oyengedwa kasanu nʼkawiri.

7Inu Yehova mudzatitchinjiriza ndipo

mudzatiteteza kwa anthu otere kwamuyaya.

8Oyipa amangoyendayenda ponseponse

anthu akamayamikira zochita zawo.