Забур 115 CARS - Salmo 115 APSD-CEB

Священное Писание

Забур 115:1-10

Песнь 115Песнь 115 В тексте оригинала песни 114 и 115 объединены в одну песнь.

1Я верил, даже когда говорил115:1 Или: «поэтому я и говорил».:

«Я сильно сокрушён».

2В исступлении я сказал:

«Все люди – лжецы».

3Чем воздам я Вечному

за всю Его доброту ко мне?

4Возолью вино в жертву Вечному,

возблагодарю Его за спасение моё.

5Исполню мои обеты Вечному

перед всем Его народом.

6Дорога в глазах Вечного

смерть верных Ему.

7Вечный, истинно я – Твой раб;

Я – Твой раб и сын Твоей рабыни.

Ты освободил меня от цепей.

8Принесу Тебе жертву благодарности

и призову имя Вечного.

9Исполню мои обеты Вечному

перед всем Его народом,

10во дворах дома Вечного,

посреди тебя, Иерусалим!

Славьте Вечного!

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 115:1-18

Salmo 115

Usa lang gayod ang Tinuod nga Dios

1Dili kami ang angay pasidunggan, Ginoo, kondili ikaw,

tungod sa imong gugma ug pagkamatinumanon.

2Nganong giinsulto kami sa ubang mga nasod pinaagi sa pag-ingon, “Hain na ang inyong Dios?”

3Ang among Dios anaa sa langit ug buhaton niya ang iyang gusto.

4Apan ang ilang mga dios-dios binuhat lang sa tawo gikan sa plata ug bulawan.

5May mga baba kini, apan dili makasulti;

may mga mata, apan dili makakita.

6May mga dalunggan, apan dili makadungog;

may mga ilong, apan dili makasimhot.

7May mga kamot, apan dili makakupot;

may mga tiil, apan dili makalakaw,

ug dili gani makatingog.

8Ang tanang naghimo ug misalig niini nga mga dios-dios mahisama usab kanila nga walay pulos.

9-10Kamong mga katawhan sa Israel, apil na kamong mga kaliwat ni Aaron, salig kamo sa Ginoo.

Siya ang inyong magtatabang ug tigpanalipod.

11Kamong nagatahod sa Ginoo, salig kamo kaniya.

Siya ang inyong magtatabang ug tigpanalipod.

12Kanunay kitang gihunahuna sa Ginoo, ug panalanginan niya kita.

Panalanginan niya ang katawhan sa Israel apil na ang mga kaliwat ni Aaron.

13Panalanginan niya ang tanang nagatahod kaniya, inila man o dili.

14Hinaut nga kamo ug ang inyong mga kaliwat padaghanon sa Ginoo.

15Hinaut nga panalanginan kamo sa Ginoo nga nagbuhat sa kalangitan ug sa kalibotan.

16Ang kalangitan iya sa Ginoo, apan ang kalibotan gitugyan niya sa mga tawo.

17Ang mga patay dili makadayeg sa Ginoo, kay atua na sila sa hilom nga lubnganan.

18Kita nga mga buhi mao ang makadayeg kaniya karon ug hangtod sa kahangtoran.

Dayega ang Ginoo!