Забур 112 CARS - Salmo 112 TCB

Священное Писание

Забур 112:1-9

Песнь 112

Славьте Вечного!

1Воздайте хвалу, о рабы Вечного,

воздайте хвалу имени Вечного!

2Да будет прославлено имя Вечного

отныне и вовеки.

3От востока и до запада

да будет прославлено имя Вечного.

4Вечный превознесён над всеми народами,

и слава Его выше небес.

5Кто подобен Вечному, нашему Богу,

восседающему на высоте

6и склоняющемуся, чтобы видеть,

что происходит на небе и на земле?

7Он поднимает бедного из праха

и возвышает нищего из грязи,

8чтобы посадить их с вождями,

с вождями их народа.

9Бесплодную женщину делает

счастливой матерью в её доме.

Славьте Вечного!

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 112:1-10

Salmo 112

Mapalad ang Taong may Takot sa Panginoon

1Purihin ang Panginoon!

Mapalad ang taong may takot sa Panginoon at malugod na sumusunod sa kanyang mga utos.

2Ang mga anak niya ay magiging matagumpay,

dahil ang angkan ng mga namumuhay nang matuwid ay pagpapalain.

3Yayaman ang kanyang sambahayan,

at ang kanyang kabutihan ay maaalala magpakailanman.

4Kahit sa kadiliman, taglay pa rin ang liwanag ng taong namumuhay nang matuwid,

at puno ng kabutihan, kahabagan at katuwiran.

5Pagpapalain ang taong mapagbigay at nagpapahiram,

at hindi nandaraya sa kanyang hanapbuhay.

6Tiyak na magiging matatag ang kanyang kalagayan

at hindi siya makakalimutan magpakailanman.

7Hindi siya matatakot sa masamang balita,

dahil matatag siya at buong pusong nagtitiwala sa Panginoon.

8Hindi siya matatakot o maguguluhan,

dahil alam niyang sa bandang huliʼy makikita niyang matatalo ang kanyang mga kalaban.

9Nagbibigay siya sa mga dukha,

at ang kanyang kabutihan ay maaalala magpakailanman.

Ang kanyang kakayahan ay lalo pang dadagdagan ng Dios upang siyaʼy maparangalan.

10Makikita ito ng mga taong masama at magngangalit ang kanilang mga ngipin sa galit, at parang matutunaw sila dahil sa kahihiyan.

Hindi magtatagumpay ang naisin ng taong masama.