Забур 111 CARS - Zaburi 111 NEN

Священное Писание

Забур 111:1-10

Песнь 111Песнь 111 В оригинале эта песнь написана в форме акростиха: каждая строка начинается с очередной буквы еврейского алфавита.

Славьте Вечного!

1Благословен человек, боящийся Вечного,

кому в радость исполнять Его повеления.

2Могущественным будет на земле его потомство;

поколение праведных благословится.

3Изобилие и богатство будут в его доме,

и воздаяние за его праведность пребудет вовек.

4Для честных даже во тьме восходит свет,

для тех, кто милостив, милосерден и праведен111:4 Или: «…восходит свет, потому что Всевышний милостив, милосерден и праведен»..

5Благо человеку, который великодушен и щедро даёт взаймы,

тому, кто ведёт свои дела справедливо.

6Он никогда не поколеблется;

праведник никогда не будет забыт.

7Не побоится плохих известий;

сердце его твёрдо – он надеется на Вечного.

8Сердце его крепко – он не испугается;

он увидит падение своих врагов.

9Он щедро раздал своё имущество бедным,

и его праведность пребудет вовек;

он будет силён и прославлен111:9 Букв.: «его рог вознесётся в славе». Рог был символом могущества, власти и силы..

10Нечестивый увидит и разозлится,

заскрипит зубами и исчезнет.

Желание нечестивых не сбудется.

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Zaburi 111:1-10

Zaburi 111111 Zaburi hii imetungwa kila mstari ukianzia na herufi ya alfabeti ya Kiebrania zikifuatana tangu Aleph (A) hadi Taw (T); zote ni 22.

Sifa Za Bwana Kwa Matendo Ya Ajabu

1111:1 Za 34:1; 109:30; 115:18; 145:10; 9:1; 89:7; 1:5Msifuni Bwana.

Nitamtukuza Bwana kwa moyo wangu wote,

katika baraza la wanyofu na katika kusanyiko.

2111:2 Ay 36:24; Za 143:5; 64:9; Ufu 15:3Kazi za Bwana ni kuu,

wote wanaopendezwa nazo huzitafakari.

3111:3 Za 112:3, 9; 119:142Kazi zake zimejaa fahari na utukufu,

haki yake hudumu daima.

4111:4 Kum 4:31; Za 86:15Amefanya maajabu yake yakumbukwe,

Bwana ni mwenye neema na huruma.

5111:5 Mwa 1:30; Za 37:25; 103:11; 105:8; Mt 6:26, 31-33; 1Nya 16:15Huwapa chakula wale wanaomcha,

hulikumbuka agano lake milele.

6111:6 Za 64:9; 66:3; 105:44Amewaonyesha watu wake uwezo wa kazi zake,

akiwapa nchi za mataifa mengine.

7111:7 Za 92:4; 19:7; 119:128Kazi za mikono yake ni za uaminifu na haki,

mausia yake yote ni ya kuaminika.

8111:8 Za 119:89, 152, 160; Isa 40:8; Mt 5:18Zinadumu milele na milele,

zikifanyika kwa uaminifu na unyofu.

9111:9 Za 34:22; 103:4; 130:7; 30:4; 99:3; Lk 1:68; 1:49Aliwapa watu wake ukombozi,

aliamuru agano lake milele:

jina lake ni takatifu na la kuogopwa.

10111:10 Ay 23:15; Kum 4:6; Za 19:9; 119:98, 104, 130; 28:6; 89:52Kumcha Bwana ndicho chanzo cha hekima,

wote wanaozifuata amri zake wana busara.

Sifa zake zadumu milele.