Забур 102 CARS - Psalmii 102 NTLR

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 102

1Прославь, душа моя, Вечного;
    всё нутро моё, славь Его святое имя!
Прославь, душа моя, Вечного
    и не забудь добрые дела Его –
Того, Кто прощает все твои беззакония
    и исцеляет все твои болезни;
Кто избавляет от могилы твою жизнь
    и венчает тебя милостью и щедротами;
Кто наполняет твою жизнь благами,
    чтобы ты опять стал сильным, как молодой орёл.

Вечный творит праведность
    и правосудие для всех угнетённых.
Мусе показал Он Свои пути
    и дела Свои – народу Исраила.
Милостив и милосерден Вечный[a],
    долготерпелив и богат любовью.
Не вечно Он сердится
    и не бесконечно гневается.
10 Он поступил с нами не так, как мы того заслуживали,
    и не по нашим преступлениям Он воздал нам.
11 Как небо высоко над землёю,
    так велика Его милость к боящимся Его.
12 Как далёк восток от запада,
    так удалил Он от нас наши грехи.
13 Как отец жалеет своих детей,
    так Вечный жалеет боящихся Его,
14 ведь Он знает, из чего мы состоим,
    помнит, что мы – прах.
15 Дни человека – как трава;
    он цветёт, как полевой цветок.
16 Пройдёт над ним ветер, и нет его,
    и даже следа от него не останется.
17 Но от века и до века
    милость Вечного к боящимся Его,
18 и Его праведность – на детях их детей,
    на хранящих Его соглашение
    и помнящих Его наставления, чтобы исполнять их.

19 Вечный поставил Свой престол на небесах;
    Он царствует над всем.
20 Прославьте Вечного, ангелы Его,
    сильные, исполняющие Его повеления
    и повинующиеся Его слову.
21 Прославьте Вечного, все Его небесные воинства,
    Его служители, исполняющие Его волю.
22 Прославьте Вечного, все Его творения,
    во всех местах Его владычества.

Прославь, душа моя, Вечного!

Notas al pie

  1. 102:8 Милостив и милосерден Вечный – это выражение основано на словах из Таурата (см. Исх. 34:6) и является родственным арабскому выражению: «бисмиллях-ир-рахман-ир-рахим», что переводится как: «Во имя Аллаха милостивого и милосердного». В доисламской Аравии христиане государства Набатея использовали похожее выражение, переняв его из иудейской традиции.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 102

Psalmul 102

O rugăciune a unui om necăjit, când era doborât de întristare şi îşi vărsa plângerea înaintea Domnului

Doamne, ascultă rugăciunea mea!
    Fie ca strigătul meu să ajungă la Tine!
Nu-Ţi ascunde faţa de mine
    în ziua necazului meu!
Pleacă-Ţi urechea spre mine;
    când strig, răspunde-mi degrabă!

Îmi pier zilele ca fumul,
    oasele-mi ard ca jarul.
Inima-mi este rănită şi se usucă ca iarba,
    căci uit să-mi mănânc pâinea.
Din pricina gemetelor mele
    mi s-au lipit oasele de carne.
Mă asemăn cu bufniţa din pustie;
    am ajuns ca o cucuvea printre dărâmături.
Stau treaz şi sunt
    ca o pasăre singuratică pe acoperiş.
În fiecare zi duşmanii mei mă batjocoresc;
    batjocoritorii mei mă blestemă.
Mănânc cenuşă în loc de pâine
    şi îmi amestec băutura cu lacrimi,
10 din pricina mâniei şi a urgiei Tale;
    căci Tu m-ai ridicat şi m-ai aruncat.
11 Zilele îmi sunt ca umbra înserării
    şi mă usuc ca iarba.

12 Însă Tu, Doamne, tronezi pe vecie,
    amintirea Ta ţine din generaţie în generaţie.
13 Tu Te vei ridica şi vei avea milă de Sion,
    căci este timpul să te înduri de el.
        I-a sosit vremea!
14 Slujitorii Tăi îndrăgesc pietrele Sionului
    şi le este milă de ţărâna lui.
15 Neamurile se vor teme de Numele Domnului
    şi toţi regii pământului – de slava Lui,
16 când Domnul va zidi Sionul
    şi Se va arăta în slava Lui.
17 El va răspunde la rugăciunile celor nevoiaşi
    şi nu va dispreţui rugăciunile lor.
18 Să se scrie aceasta pentru generaţia viitoare,
    pentru ca poporul care se va naşte să-L laude pe Domnul!
19 El supraveghează din înălţimea sfinţeniei Sale;
    Domnul priveşte din ceruri pe pământ,
20 ca să ia aminte la gemetele prizonierilor
    şi să-i elibereze pe cei condamnaţi la moarte.
21 Numele Domnului va fi vestit din Sion
    şi lauda Lui – din Ierusalim,
22 când se vor strânge popoarele
    şi regatele ca să-I slujească Domnului.

23 Mi-a frânt puterea pe drum;
    mi-a scurtat zilele.
24 De aceea am zis: „Dumnezeul meu, nu mă lua la jumătatea zilelor mele,
    Tu, ai Cărui ani ţin din generaţie în generaţie.
25 Tu ai întemeiat la început pământul,
    iar cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.
26 Ele vor pieri, dar Tu rămâi.
    Toate se vor învechi ca o haină.
        Le vei schimba ca pe un veşmânt şi ele vor trece.
27 Tu, însă, rămâi Acelaşi
    şi anii Tăi nu se vor sfârşi.“
28 Fiii slujitorilor Tăi vor locui ţara
    şi urmaşii lor vor rămâne înaintea Ta.