Священное Писание (Восточный Перевод)

Евреям 5

1Ведь каждый раз верховный священнослужитель избирается из людей и поставляется на служение для того, чтобы представлять людей перед Всевышним, принося Ему дары и жертвы за грехи. Такой верховный священнослужитель может понять и незнающих, и тех, кто сбился с пути, так как он сам подвержен слабостям; и по этой причине он должен приносить жертвы и за свои собственные грехи, и за грехи народа.

Эту честь быть верховным священнослужителем человек не может присвоить себе сам, он должен быть призван Всевышним, как в своё время был призван Харун[a]. Масих тоже не Сам прославил Себя, став Верховным Священнослужителем, но Всевышний сказал Ему:

«Ты Сын Мой (Избранный Мной Царь),
    Я Отцом Твоим отныне буду назван»[b].

И в другом месте Он говорит:

«Ты – священнослужитель навеки,
    подобный Малик-Цедеку[c]»[d].

Во время Своей земной жизни Иса громко, с воплем и со слезами молился Тому, Кто мог избавить Его от смерти, и Он был услышан за Своё благоговение перед Всевышним. Несмотря на то что Он был Сыном, Он через Свои страдания испытал на Себе, что значит послушание. И полностью приготовившись, Он сделался источником вечного спасения для всех, кто послушен Ему. 10 Сам Всевышний назвал Его священнослужителем, подобным Малик-Цедеку.

Предостережение об отступничестве

11 Мы могли бы говорить об этом ещё больше, но нам трудно объяснить, потому что вы обленились и не хотите слушать. 12 Судя по времени, что вы верующие, вам следует уже быть учителями, но пока что вы сами нуждаетесь в учителях, которые бы учили вас основным истинам слова Всевышнего. Вам опять нужно питаться молоком, а не твёрдой пищей. 13 А всякий, кто питается молоком, – всё ещё младенец, и плохо знает, что такое праведность. 14 Твёрдая же пища – для людей зрелых, чувства которых опытом приучены различать, где добро, а где зло.

Notas al pie

  1. 5:4 См. Исх. 28:1.
  2. 5:5 Заб. 2:7.
  3. 5:6 Малик-Цедек   – был в одно и то же время и царём, и священнослужителем, являя собой прообраз Масиха (см. гл. 7 и Нач. 14:17-20).
  4. 5:6 Заб. 109:4.

Bibelen på hverdagsdansk

Hebræerne 5

1De jødiske ypperstepræster var mennesker som alle andre, men de blev udvalgt til at tjene Gud på deres medmenneskers vegne. De skulle bringe ofre og gaver til Gud, for at menneskers synder kunne blive tilgivet. De kunne vise barmhjertighed og forståelse for tankeløse og vildførte menneskers synd og svigten, fordi de selv var mennesker, som begik fejl. Derfor måtte de bringe syndofre både for folkets synder og deres egne synder.

Ingen har ret til selv at påtage sig den ære at være ypperstepræst. Han skal kaldes og indsættes af Gud, ligesom Aron blev det. Heller ikke Kristus påtog sig selv den ære at være ypperstepræst. Nej, han blev indsat af Gud, som sagde til ham:

„Du er min Søn,
    i dag er jeg blevet din Far.”

Og et andet sted taler Skriften således om ham: „Du skal være præst efter Melkizedeks forbillede for evigt.”[a]

Engang, mens Jesus levede her på jorden som menneske, bad han inderligt til Gud med tårer og smerte, for han vidste, at Gud var den eneste, der kunne redde ham fra en frygtelig død. Og Gud hørte hans bøn på grund af hans gudsfrygt.[b] Selvom Jesus var Guds Søn, måtte han gennem sine lidelser lære, hvad fuld lydighed indebærer. Da hans gerning var fuldført, havde han dermed skabt grundlaget for, at alle, som adlyder ham, opnår en evig frelse. 10 Gud havde jo kaldt ham ypperstepræst for evigt efter Melkizedeks forbillede.

Åndelig modenhed

11 Det kunne der siges meget mere om, men det er vanskeligt at forklare, for I har svært ved at forstå det. 12 I har nu været kristne i lang tid, og I burde derfor kunne undervise andre, men i stedet trænger I til igen at blive undervist om de grundlæggende sandheder i Guds ord. Ja, I er som små børn, der endnu kun tåler mælk og ikke fast føde. 13 De, der lever af mælk, har svært ved at forstå Guds vilje. De er endnu på begynderstadiet. 14 Men den faste føde er for de modne kristne, som gennem øvelse har lært at skelne mellem det rigtige og det forkerte.

Notas al pie

  1. 5,6 Sl. 110,4.
  2. 5,7 Kan måske også oversættes: „Gud hørte hans bøn og tog hans frygt væk.”