Священное Писание (Восточный Перевод)

Аюб 8

Первая речь Билдада

1Тогда ответил Билдад из Шуаха:

– Долго ли будешь ты так говорить?
    Твои слова – буйный ветер!
Разве Всевышний извращает суд?
    Извращает ли Всемогущий правду?
Если твои дети согрешили против Него,
    Он отдал их во власть их греха.
Но если ты воззовёшь к Всевышнему
    и помолишься Всемогущему,
если ты чист и праведен,
    то и ныне придёт Он на помощь
    и вернёт тебя на должное место.
Прежнее тебе покажется ничтожным,
    настолько велико будет твоё будущее.

Спроси прежние поколения,
    рассмотри, что узнали предки,
ведь мы родились вчера и ничего не знаем,
    наши дни на земле – лишь тень.
10 Пусть они научат тебя, пусть наставят,
    и пусть изрекут слова своей мудрости:
11 «Растёт ли папирус, где нет болот?
    Поднимается ли тростник без влаги?
12 Даже если они в цвету и ещё не срезаны,
    они засыхают быстрее всех трав.
13 Таков удел всех, кто забыл Всевышнего,
    так умирает надежда безбожников.
14 Их упование непрочно,
    их безопасность – паучья сеть.
15 Обопрутся на сеть свою – она не выдержит,
    схватятся – не удержит.
16 Расцветают они под солнцем,
    простирая ветви над садом;
17 груду камней оплетая корнями,
    пробиваются они меж камней.
18 А когда их исторгнут с прежнего места,
    само место от них отречётся: „Вы тут и не бывали“.
19 Вот вся радость их жизни!
    А из земли прорастут другие».

20 Нет, не отвергнет Всевышний беспорочного
    и злодея не поддержит.
21 Он наполнит смехом уста твои
    и ликованием – рот твой.
22 Врагов твоих покроет стыд,
    и шатров нечестивых не станет.

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 8

Primul discurs al lui Bildad din Şuah

1Atunci Bildad din Şuah a luat cuvântul şi a zis:

„Până când vei mai vorbi astfel
    şi până când vor fi cuvintele tale ca un vânt năprasnic?
Oare va perverti Dumnezeu judecata dreaptă?
    Va perverti Cel Atotputernic ce e drept?
Dacă fiii tăi au păcătuit împotriva Lui,
    El i-a pedepsit pentru păcatul lor.
Dacă tu Îl cauţi pe Dumnezeu
    şi te rogi Celui Atotputernic,
dacă eşti curat şi drept,
    cu siguranţă, El Însuşi te va apăra
        şi-ţi va da înapoi locuinţa dreptăţii tale.
Deşi începutul tău a fost neînsemnat,
    zilele tale de pe urmă vor fi prospere.

Întreabă generaţiile anterioare
    şi află ce-au învăţat părinţii lor,
pentru că noi suntem doar de ieri şi nu ştim nimic,
    iar zilele noastre pe pământ sunt doar o umbră.
10 Oare nu te vor învăţa şi nu-ţi vor spune
    şi nu vor scoate ei cuvinte din mintea lor?

11 Creşte papirusul unde nu este mlaştină?
    Creşte trestia unde nu este apă?
12 Pe când este încă verde şi netăiată,
    se usucă mai repede ca iarba.
13 Aşa sunt căile celor ce uită pe Dumnezeu;
    aşa piere nădejdea celui lipsit de evlavie.
14 Încrederea lui este ca un fir subţire[a]
    şi sprijinul lui este ca pânza unui păianjen.
15 Se bizuie pe casa lui, dar ea nu este tare,
    se prinde de ea, dar ea nu ţine.
16 El este ca o plantă plină de sevă în lumina soarelui,
    care îşi întinde ramurile deasupra grădinii,
17 îşi ţese rădăcinile printre pietre,
    caută un loc între stânci.
18 Dar când e smulsă din locul ei,
    locul acela îi spune: «Nu te-am văzut niciodată!»
19 Aceasta este bucuria căii ei[b],
    iar din pământ vor răsări altele.[c]

20 Nu, Dumnezeu nu-l va respinge pe cel curat,
    nici nu va întări mâinile celor ce fac rău.
21 El va umple din nou cu râsete gura ta,
    şi va aşeza strigăte de bucurie pe buzele tale.
22 Cei ce te urăsc vor fi acoperiţi de ruşine
    şi cortul celui rău nu va mai fi.“

Notas al pie

  1. Iov 8:14 Sensul termenului în ebraică este nesigur
  2. Iov 8:19 Expresia poate sugera ironia; sau: Aşa i se veştejeşte viaţa
  3. Iov 8:19 Sau: Aceasta este bucuria vieţii ei,/ că din pământ vor răsări altele