Священное Писание (Восточный Перевод)

Аюб 38

Вечный отвечает Аюбу

1Тогда Вечный ответил Аюбу из бури. Он сказал:

– Кто ты, что Мой замысел омрачаешь
    словами, в которых нет знания?
Препояшь себя, как мужчина;
    Я буду спрашивать, а ты отвечай.

Где ты был, когда Я землю утверждал?
    Если ты знаешь, то отвечай Мне.
Кто определил ей предел? Конечно, ты знаешь!
    Кто протянул над ней мерную нить?
На чём покоится земное основание,
    и кто заложил её краеугольный камень,
когда вместе пели все звёзды утра,
    и ангелы[a] ликовали от радости?

Кто запер воротами море,
    когда оно исторглось, как из чрева,
когда сделал Я тучи его одеждой
    и обвил его пеленами мглы,
10 когда Я назначил ему рубежи
    и поставил ему ворота с запорами,
11 когда Я сказал: «До этого места дойдёшь, но не дальше;
    здесь предел для гордых твоих валов»?

12 Случалось ли тебе приказывать утру
    и указывать место заре,
13 чтобы она охватила края земли
    и стряхнула с неё злодеев?
14 И земля обретает своё лицо, как глина под тяжестью печати,
    и расцвечивается, как риза[b].
15 Но у злодеев отнят их свет,
    и поднятая рука их сломана.

16 Доходил ли ты до истоков моря
    и ступал ли по дну пучины?
17 Открывались ли тебе двери смерти?
    Видел ли ты врата смертной мглы?
18 Обозрел ли ты широту земли?
    Скажи Мне, если всё это знаешь.

19 Где путь к обители света?
    Где пребывает тьма?
20 Ты, верно, в пределы её входил
    и знаешь путь к её дому?
21 Конечно же знаешь, ведь ты тогда уже родился
    и прожил так много лет!

22 Входил ли ты в кладовые снега
    и видел ли хранилища града?
23 На смутное время Я их берегу,
    на дни войны и битвы.[c]
24 По какому пути разливается свет,
    и мчится на землю восточный ветер?
25 Кто устроил проток для ливня
    и путь проложил грозе,
26 чтобы землю безлюдную оросить,
    пустыню, где нет людей,
27 дикую степь напитать водой
    и взрастить из земли траву?
28 Есть ли отец у дождя?
    Кто капли росы рождает?
29 Из чьей утробы выходит лёд?
    Кто на свет производит небесный иней,
30 когда воды, как камень, крепнут,
    и твердеет лицо морей?

31 Властен ли ты затянуть узел Плеяд
    и развязать пояс Ориона?
32 Можешь ли ты созвездия вывести в срок
    и вести Большую Медведицу с её детёнышами?
33 Известны ли тебе уставы небес?
    Можешь ли ты их власть утвердить на земле?

34 Можешь ли ты возвысить свой голос к тучам,
    чтобы они дождь на тебя пролили?
35 Велишь ли ты молниям в путь пойти,
    скажут ли они тебе: «Мы готовы»?
36 Кто ибиса мудростью наделил?
    Кто дал разумение петуху?[d]
37 Кто настолько мудр, чтобы сосчитать облака?
    Кто может сосуды небес опрокинуть,
38 чтобы пыль превратилась в топь,
    и комья земли слиплись?

39 Ты ли ловишь добычу львице
    и насыщаешь молодых львов,
40 когда они прячутся в своих логовах
    или лежат под кустом в засаде?
41 Кто посылает ворону корм,
    когда птенцы его взывают к Всевышнему,
    бродя без пищи?

Notas al pie

 1. 38:7 Букв.: «сыны Всевышнего». Ангелы не являются сыновьями Всевышнего в буквальном смысле. Это образное выражение лишь указывает на их сверхъестественную природу и подчинённость Всевышнему.
 2. 38:14 Или: «и выдаются её формы, как складки на ризе».
 3. 38:23 Ср. Иеш. 10:11; Аюб 37:11-13.
 4. 38:36 Или: «Кто сердце мудростью наделил? Кто дал понимание разуму?»

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 38

Domnul vorbeşte

1Domnul i-a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii:

„Cine este cel ce-Mi întunecă sfatul,
    prin cuvântări lipsite de cunoştinţă?
Încinge-ţi mijlocul ca un bărbat,
    ca Eu să te întreb şi tu să Mă înveţi.

Unde erai când am aşezat temeliile pământului?
    Spune, dacă ai pricepere!
Cine i-a hotărât măsurile? Ştii?
    Cine a întins sfoara de măsurat peste el?
Pe ce îi sunt sprijinite temeliile
    şi cine i-a pus piatra din capul unghiului,
atunci când stelele dimineţii cântau împreună
    şi toţi fiii lui Dumnezeu[a] strigau de bucurie?

Cine a închis marea cu porţi,
    când a ţâşnit din pântece,
când i-am făcut îmbrăcăminte din nori
    şi am înfăşat-o în întuneric gros,
10 când i-am pus hotare,
    zăvoare şi porţi,
11 când i-am zis: «Până aici să vii, să nu treci mai departe,
    aici să se oprească mândria valurilor tale!»?

12 Ai poruncit tu vreodată dimineţii
    sau ai arătat zorilor locul lor,
13 ca să prindă pământul de margini
    şi să-i scuture pe cei răi de pe el?
14 Pământul ia forma lutului sub o pecete;
    înfăţisarea lui este ca cea a unei haine.
15 Lumina este luată de la cei răi
    şi braţul lor cel ridicat este zdrobit.

16 Ai fost tu la izvoarele mării
    sau te-ai plimbat[b] tu prin adâncurile ei?
17 Ţi-au fost arătate porţile morţii
    sau ai văzut tu porţile umbrei morţii[c]?
18 Pricepi tu cât de larg este pământul?
    Vorbeşte dacă ştii toate aceste lucruri.

19 Unde este calea către locuinţa luminii
    şi unde este locuinţa întunericului?
20 Poţi să le duci tu la hotarul lor
    şi cunoşti tu căile către casa lor?
21 Cu siguranţă, ar trebui să ştii, căci doar erai deja născut!
    Şi numărul zilelor tale este mare!
22 Ai intrat tu în cămările zăpezii
    sau ai văzut tu cămările grindinei,
23 pe care Eu le-am păstrat pentru vreme de necaz,
    pentru ziua de luptă şi de război?
24 Unde este calea către locul de unde iese fulgerul[d]?
    De unde este împrăştiat vântul de răsărit pe pământ?

25 Cine deschide o cale pentru ploaie
    şi o cărare pentru trăsnet,
26 ca să ude pământul nelocuit,
    deşertul în care nu trăieşte nimeni,
27 ca să adape pământul pustiit
    şi să facă să încolţească iarba?

28 Are ploaia tată?
    Sau cine dă naştere picăturilor de rouă?
29 Din care pântece iese gheaţa
    şi cine naşte bruma cerului
30 când apele se fac tari ca piatra
    şi când îngheaţă faţa adâncului?
31 Poţi tu lega lanţul Pleiadelor[e]
    sau poţi să dezlegi frânghiile Orionului?
32 Poţi face să răsară constelaţiile[f] la vremea lor
    sau poţi să călăuzeşti Ursul cu puii săi?
33 Cunoşti tu legile cerului?
    Poţi hotărî stăpânirea Lui[g] asupra pământului?

34 Poţi să-ţi înalţi glasul până la nori
    şi să te acoperi cu un şuvoi de apă?
35 Poţi tu trimite fulgere ca astfel ele să plece?
    Îţi spun ele: «Iată-ne»!
36 Cine a pus înţelepciunea în locuri lăuntrice
    şi a dat pricepere minţii[h]?
37 Cine are înţelepciune să numere norii?
    Cine poate vărsa burdufurile cerurilor,
38 pentru ca praful să se facă noroi
    şi bulgării de pământ să se lipească laolaltă?

39 Poţi tu vâna prada pentru leoaică
    sau poţi să potoleşti pofta leilor tineri,
40 când stau ghemuiţi în viziunile lor
    sau când stau la pândă în culcuşul lor?
41 Cine pregăteşte corbului hrana,
    când puii lui strigă către Dumnezeu
        şi rătăcesc din lipsă de hrană?

Notas al pie

 1. Iov 38:7 TM; LXX: îngerii
 2. Iov 38:16 Sau: ai cercetat
 3. Iov 38:17 Sau: întunericului
 4. Iov 38:24 Ebr.: de unde se împarte (distribuie) lumina
 5. Iov 38:31 Sau: stălucitoarele Pleiade
 6. Iov 38:32 Ebr.: Mazarot; termenul se poate referi atât la constelaţii (probabil cele 12 constelaţii ale zodiacului) cât şi la stele sau planete; sensul este nesigur
 7. Iov 38:33 Sau: lor
 8. Iov 38:36 Sau: Cine a oferit înţelepciune ibisului / şi cine a dat pricepere cocoşului?