Священное Писание (Восточный Перевод)

Аюб 36

Заключительная речь Элиху

1Элиху продолжил:

– Подожди немного, и я покажу тебе,
    что мне есть, что ещё сказать в пользу Всевышнего.
Я начну рассуждения издалека;
    своему Творцу справедливость воздам.
Поистине, нет в моих словах лжи;
    совершенный в познаниях перед тобой.

Всевышний могуществен, но людей Он не презирает;
    силой разума Он могуч.
Не позволяет Он жить злодеям
    и даёт права угнетённым.
От праведных Он не отводит глаз;
    с царями на престол их возводит
    и возвышает навеки.
А если люди цепями скованы
    и томятся в узах беды,
Он говорит им об их делах –
    как в гордыне они согрешили.
10 Он урок им преподаёт
    и велит им в грехах раскаяться.
11 Если послушаются и станут Ему служить,
    то окончат они свои дни в благополучии
    и в радости – свои годы.
12 А если они не послушаются,
    то переправятся через реку смерти
    и умрут без знания.

13 Сердца безбожников полны гнева;
    не взмолятся о помощи, даже когда Он заковывает их в цепи.
14 Они умирают молодыми,
    как храмовые блудники[a].
15 Но страдающих Он избавляет через страдание
    и слышит их в беде.

16 И тебя бы Он вывел из тесноты
    на просторную волю, где нет преград,
    и лакомой снедью твой стол был бы полон.
17 Но ты одержим судом над злодеями;
    суд с приговором к тебе близки.
18 Берегись, чтобы богатство не соблазнило тебя
    и внушительный выкуп тебя не испортил.
19 Спасёт ли твоё богатство тебя от беды,
    вся сила твоя спасёт ли?
20 Не желай прихода той ночи,
    когда народы покидают этот мир.
21 Берегись, не склоняйся к нечестию;
    ты за это бедой испытуем.

22 Всевышний велик в Своём могуществе.
    Есть ли учитель, подобный Ему?
23 Кто пути Ему предписал
    или сказал Ему: «Ты не прав»?
24 Помни о том, чтобы возвеличивать дела Его,
    о которых люди поют;
25 видели их все люди,
    издавна удивлялись им.
26 Всевышний велик, мы не в силах Его познать;
    непостижимо число Его лет.

27 Он собирает капли воды
    и обращает их в дождь.
28 Облака изливают влагу,
    и обильные ливни идут на людей.
29 Кто в силах постичь движение туч
    и грохот грозы из Его шатра?
30 Вот, Он молнии мечет вокруг Себя
    и затворяет истоки бездны.
31 Так Он властвует над народами[b]
    и даёт в изобилии пищу.
32 В руках Своих Он держит молнию
    и велит ей, кого поразить.
33 Гром возвещает о буре;
    даже скот чувствует её приход.[c]

Notas al pie

 1. 36:14 Храмовые блудники – имеются в виду мужчины, занимавшиеся культовой проституцией, которая была неотъемлемой частью весьма распространённых в те дни языческих культов плодородия (см. Втор. 23:17-18).
 2. 36:31 Или: «питает народы».
 3. 36:33 Или: «Гром возвещает Его приход; Он пылает гневом на беззаконие».

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 36

1Elihu a continuat:

„Mai rabdă-mă puţin şi-ţi voi arăta
    că mai sunt lucruri de spus în favoarea lui Dumnezeu.
Îmi voi aduce cunoştinţa de departe
    şi voi arăta dreptatea Făcătorului meu.
Fiţi siguri că vorbele mele nu sunt mincinoase;
    unul desăvârşit în cunoaştere este cu voi.

Dumnezeu este puternic, dar nu dispreţuieşte pe nimeni;
    este puternic, ferm în scopurile Sale.
Nu-l ţine în viaţă pe cel rău,
    dar îi face dreptate celui în suferinţă.
Nu-Şi ia ochii de la cei drepţi,
    ci îi aşază pe tron împreună cu împăraţii
        şi îi înalţă pentru totdeauna.
Dacă oamenii sunt legaţi în lanţuri
    şi ţinuţi în legăturile suferinţei,
El le spune ce-au făcut –
    că s-au mândrit şi au păcătuit.
10 El le deschide urechile spre a se îndrepta
    şi le porunceşte să se întoarcă de la nedreptate.
11 Dacă Îl ascultă şi-L slujesc,
    îşi vor sfârşi zilele în fericire
        şi anii lor în mulţumire sufletească.
12 Dar dacă ei nu ascultă, vor pieri de sabie[a]
    şi vor muri fără cunoştinţă.

13 Cei nelegiuiţi nutresc mânie;
    nu strigă după ajutor nici chiar atunci când El îi leagă.
14 Ei mor în tinereţe,
    sfârşesc printre cei ce se prostituează[b].
15 Dar pe cei suferinzi El îi scapă prin suferinţa lor
    şi le deschide urechea prin asuprire.
16 Tot aşa te-ar fi scos şi pe tine din necaz,
    la un loc larg, departe de strâmtorare
        şi ar fi pus pe masa ta bucate alese.

17 Dar tu te-ai umplut cu judecata celui rău;
    judecata şi dreptatea te cuprind.
18 Fii atent ca nimeni să nu te amăgească prin bogăţii[c]
    şi nu lăsa ca un dar bogat să te abată de pe cale!
19 Te-ar putea feri de necaz bogăţia
    sau toate eforturile pe care le faci?
20 Nu tânji după noapte,
    ca să smulgi popoarele din locul lor[d].[e]
21 Ai grijă! Nu te întoarce spre nedreptate;
    căci se pare că ai ales-o mai degrabă pe aceasta decât suferinţa.
22 Iată, Dumnezeu este înălţat în puterea Sa;
    care învăţător este ca El?
23 Cine I-a rânduit căile
    sau cine-I poate spune: «Ai greşit!»

24 Nu uita să-I preamăreşti lucrarea
    pe care oamenii au lăudat-o în cântare.
25 Toţi oamenii au văzut-o;
    fiecare priveşte la ea de departe.
26 Ce mare este Dumnezeu, dincolo de înţelegerea noastră!
    Numărul anilor Lui nu poate fi pătruns.
27 El ia picăturile din apă
    şi preface ceaţa în ploaie,[f]
28 pe care norii o lasă să cadă
    şi care picură din plin peste oameni.
29 Cine poate înţelege ruperea norilor,
    tunetele cortului său?
30 El Îşi răspândeşte fulgerul în jurul Lui
    şi acoperă adâncurile mării.
31 În acest fel judecă[g] El popoarele;
    El le dă hrană din belşug.
32 Îşi umple mâinile cu un fulger
    şi-i porunceşte unde să lovească.
33 Tunetul său Îi vesteşte sosirea,
    iar furtuna anunţă mânia Sa aprinsă.[h]

Notas al pie

 1. Iov 36:12 Sau: vor trece râul (vezi nota de la 33:18)
 2. Iov 36:14 Termenul se referă la bărbaţii care practicau prostituţia sacră în temple
 3. Iov 36:18 Sensul termenului în ebraică este nesigur; sau: să nu te instige la batjocură
 4. Iov 36:20 Sau: căci atunci sunt smulse popoarele din locul lor
 5. Iov 36:20 Sensul în ebraică al acestor versete este nesigur
 6. Iov 36:27 Sau: El ia vaporii din apă / şi îi transformă în ploaie
 7. Iov 36:31 Sau: hrăneşte
 8. Iov 36:33 Sensul versetului în ebraică este nesigur; sau: Tunetul Său vesteşte apropierea furtunii; / până şi turmele îi simt apropierea