Священное Писание (Восточный Перевод)

Аюб 33

1Так выслушай, Аюб, речи мои
    и внимай всем моим словам.
Вот, я уже открываю уста,
    говорит мой язык в гортани моей.
Слова мои исходят от чистого сердца;
    скажут честно, что знают уста мои.
Дух Всевышнего создал меня,
    и дыхание Всемогущего животворит меня.
Ответь же мне, если сможешь,
    приготовься и возрази мне.
Мы равны с тобой перед Всевышним –
    из той же глины я взят.
Страх передо мной тебя не смутит,
    и рука моя тебе тяжела не будет.

Ты при мне говорил,
    и я слышал, как ты утверждал:
«Я чист, и греха на мне нет.
    Я невинен и непорочен.
10 Но Всевышний отыскал за мною вину
    и считает меня врагом.
11 Он ноги мои в колодки забил
    и за всеми путями моими следит».

12 Но я говорю тебе: ты не прав,
    потому что Всевышний выше смертного.
13 Для чего тебе состязаться с Ним,
    говоря, что на слова человека Он не отвечает?
14 Ведь Всевышний говорит разными путями,
    хотя человек и не понимает.
15 Во сне и в ночном видении,
    когда смертных объемлет глубокий сон,
    когда они дремлют на ложах своих,
16 тогда Он открывает человеку слух
    и страшит его Своими видениями,
17 чтобы отвернуть его от зла
    и удержать его от гордости,
18 чтобы сберечь его душу от бездны
    и не дать ему перейти реку смерти.

19 Или вразумляет человека на ложе недуг,
    и непрестанная боль в его костях,
20 так что его внутренность гнушается хлебом,
    а душа – лакомой пищей.
21 Истощается его плоть, её и не видно,
    выпирают его кости, скрытые прежде.
22 Его душа приближается к бездне,
    и жизнь – к ангелам смерти.

23 Но если есть ангел на его стороне,
    заступник, один из тысячи,
    наставляющий человека на прямой путь,
24 Всевышний[a] пожалеет его и скажет:
    «Избавь его, пусть не сойдёт он в бездну;
    за него Я выкуп нашёл»,
25 то плоть его станет как у младенца,
    и вернутся к нему его юные дни.
26 Он помолится Всевышнему и найдёт милость;
    он увидит лицо Всевышнего и возликует.
    Всевышний вернёт ему его праведность.
27 Тогда он воспоёт перед людьми и скажет:
    «Я согрешил, искажал правду,
    но пользы мне это не принесло.
28 Он искупил мою душу от бездны,
    и я опять вижу свет».

29 Истинно, всё это делает Всевышний
    со смертным два-три раза,
30 чтобы душу его отвести от бездны,
    чтобы свет живых на него просиял.

31 Внимай мне, Аюб, и слушай меня;
    молчи, и я буду говорить.
32 Если есть, что сказать, то ответь мне;
    говори, я хочу тебя оправдать.
33 А если нет, то меня послушай;
    молчи, и я научу тебя мудрости.

Notas al pie

  1. 33:24 Согласно другому толкованию здесь жалеет и говорит не Всевышний, а ангел-заступник из ст. 23.

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 33

1Aşadar, Iov, ascultă cuvintele mele,
    ia aminte la tot ce-ţi voi spune!
Sunt gata să-mi deschid gura;
    cuvintele îmi sunt pe vârful limbii.
Cuvintele mele vin dintr-o inimă dreaptă
    şi buzele mele spun sincer ceea ce ştiu.
Duhul lui Dumnezeu m-a făcut;
    Suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă.
Răspunde-mi, dacă poţi,
    pregăteşte-te şi confruntă-mă!
Înaintea lui Dumnezeu şi eu sunt ca tine,
    şi eu am fost făcut din lut.
Nu-ţi fie teamă de mine,
    nu voi apăsa greu asupra ta.
Tu ai vorbit în auzul meu –
    am auzit sunetul cuvintelor tale.
Tu zici: «Sunt curat, fără greşeală;
    sunt curat, nu este nelegiuire în mine,
10 dar Dumnezeu caută să-mi stea împotrivă,
    mă consideră duşmanul Lui.
11 Îmi pune picioarele-n butuci
    şi îmi urmăreşte toate căile.»

12 Îţi spun că aici n-ai dreptate,
    pentru că Dumnezeu este mai mare decât omul.
13 De ce te cerţi cu El
    pentru că nu răspunde la nici unul din cuvintele Sale?[a]
14 Căci Dumnezeu vorbeşte când într-un fel,
    când în altul, dar omul nu ia seama.
15 Într-un vis, într-o vedenie de noapte,
    când oamenii sunt cuprinşi de un somn adânc,
        când ei dorm în paturile lor,
16 atunci El le deschide urechile
    şi îi înştiinţează prin învăţăturile Lui,
17 ca să-l întoarcă pe om de la faptele lui
    şi să-l ferească de mândrie,
18 să-i cruţe sufletul de groapă[b]
    şi viaţa de loviturile sabiei[c].
19 El este mustrat pe un pat al durerii,
    cu o luptă neîncetată în oase,
20 aşa că i se face greaţă de pâine
    şi chiar şi de cele mai alese bucate.
21 Carnea i se prăpădeşte şi piere
    şi oasele lui, care erau cândva ascunse, se pot vedea.
22 Sufletul i se apropie de groapă
    şi viaţa sa de cei ce aduc moartea.
23 Dar dacă se găseşte un înger pentru el, un mijlocitor,
    unul dintr-o mie, care să-l înştiinţeze pe om ce este drept,
24 care să fie bun cu el şi să zică:
    «Cruţă-l, ca să nu se coboare în groapă;
        am găsit un preţ de răscumpărare pentru el!»,
25 atunci carnea lui devine fragedă ca cea din copilărie;
    el se întoarce la zilele tinereţii sale.
26 Se roagă lui Dumnezeu şi El îi arată bunăvoinţă;
    el vede faţa Lui strigând de bucurie,
        este adus din nou în starea sa cea dreaptă.
27 Apoi cântă înaintea oamenilor şi zice:
    «Am păcătuit şi am pervertit ce era drept,
        dar n-am primit ce meritam,
28 ci El mi-a răscumpărat sufletul de la groapă,
    iar viaţa mea va vedea lumina.»

29 Dumnezeu face toate aceste lucruri omului,
    de două, de trei ori,
30 pentru a-i aduce înapoi sufletul din groapă,
    ca să fie luminat cu lumina vieţii.
31 Ia aminte, Iov, şi ascultă-mă!
    Taci şi voi vorbi!
32 Dacă ai ceva de zis, răspunde-mi!
    Vorbeşte, pentru că vreau să-ţi dau dreptate.
33 Dacă nu, ascultă-mă!
    Taci şi te voi învăţa înţelepciunea!“

Notas al pie

  1. Iov 33:13 Sau: pentru că nu răspunde la întrebările omului?
  2. Iov 33:18 Sau: de mormânt; şi în vs. 22, 24, 28, 30
  3. Iov 33:18 Sau: şi viaţa ca să nu treacă Râul, cu referire la un râu mitic care ar despărţi lumea celor vii de lumea celor morţi