Священное Писание (Восточный Перевод)

Аюб 31

1Договор заключил я с моими глазами,
    чтобы они не глядели с вожделением на девушку.
Ведь что за удел человеку от Бога свыше
    и что за наследие от Всемогущего с небес?
Не беда ли суждена грешникам
    и гибель – творящим зло?
Разве Он не видит мои пути
    и не считает каждый мой шаг?

Ходил ли я во лжи,
    и спешили ли ноги мои к обману?
Пусть Всевышний меня взвесит на верных весах,
    и тогда Он узнает, что я непорочен!
Если стопы мои от пути уклонялись,
    если сердце моё похотливо следовало за моими глазами,
    и руки мои осквернялись,
то пусть другие съедят то, что я посеял,
    и исторгнется с корнем мой урожай.

Если сердце моё соблазнялось женщиной,
    если я выжидал её у дверей ближнего,
10 пусть жена моя мелет зерно другому,
    и чужие люди с ней спят.
11 Ведь это гнусное преступление,
    грех, подлежащий суду.
12 Ведь это палящий огонь, низводящий до царства смерти;
    он сжёг бы всё моё добро.

13 Если лишал я слугу или служанку справедливости,
    когда они были в тяжбе со мной,
14 то, что стал бы я делать,
    когда Всевышний восстанет на суд?
Что я сказал бы,
    будучи призван к ответу?
15 Разве не Тот, Кто создал меня в утробе, создал и их?
    Не один ли Творец во чреве нас сотворил?

16 Если я бедным отказывал в просьбах
    и печалил глаза вдовы,
17 если один я съедал свой хлеб,
    с сиротою им не делясь, –
18 я с юности растил его, как отец,
    и всю жизнь заботился о вдове, –
19 если я видел гибнувшего нагим
    и нищего без одежды,
20 и сердце его не благословляло меня,
    за то, что согрел я его шерстью моих овец,
21 если поднимал я руку на сироту,
    зная, что есть у меня влияние в суде,
22 то пусть рука моя отпадёт от плеча,
    пусть переломится в суставе.
23 Я боялся бед от Всевышнего
    и, страшась Его величия,
    я не смог бы такого сделать.

24 Если бы я на золото понадеялся
    и сказал бы сокровищу: «Ты опора моя»,
25 если бы ликовал, что богатство моё несметно,
    что так много собрала моя рука,
26 если, глядя на солнце в его сиянии
    или на луну в её сверкающем шествии,
27 я втайне прельщался сердцем,
    и слал им воздушный поцелуй,
28 то и эти грехи подлежат суду,
    ведь так я предал бы Бога небесного.

29 Если рад я был гибели моего врага,
    ликовал, когда он попадал в беду, –
30 но я не давал согрешить устам,
    не призывал проклятия на его жизнь, –
31 если в шатре моём говорили:
    «Мы не насытились его угощением!» –
32 но и странник не ночевал на улице,
    ведь мои двери отворялись ему –
33 если я скрывал свой грех, как и другие[a],
    в сердце своём прятал вину,
34 из-за страха перед толпой,
    из-за боязни перед сородичами, –
    то я бы молчал и сидел взаперти.

35 (О, если бы кто-нибудь меня выслушал!
    Вот подпись моя под тем, что я сказал.
Пусть Всемогущий ответит теперь;
    пусть мой обвинитель запишет своё обвинение.
36 О, я носил бы его на плече,
    надевал его, как венец!
37 Каждый свой шаг я открыл бы Ему,
    и, как князь, приблизился бы к Нему.)

38 Если взывала против меня земля,
    и рыдали её борозды вместе,
39 потому что я ел её плод, и не платил за него,
    и душу владельцев её изнурял,
40 то пусть растёт вместо хлеба тёрн
    и сорные травы взамен ячменя.

На этом закончились речи Аюба.

Notas al pie

  1. 31:33 Или: «как Адам».

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 31

1Am încheiat un legământ cu ochii mei,
    să nu-mi aţintesc privirea asupra unei fecioare.
Dar ce parte am de la Dumnezeu de sus
    şi moştenire de la Cel Atotputernic din înălţimi?
Oare necazul nu este pentru cel nedrept
    şi dezastrul pentru cei ce săvârşesc fărădelegea?
Oare nu vede El căile mele
    şi nu numără El toţi paşii mei?

Dacă am umblat în minciună
    şi paşii mei s-au grăbit să înşele,
atunci să mă cântărească Dumnezeu într-o cumpănă dreaptă
    şi-mi va cunoaşte curăţia!
Dacă paşii mi s-au abătut de pe cale,
    dacă inima mi-a urmat ochii
        şi dacă mi s-au pângărit mâinile,
atunci alţii să mănânce ce am semănat
    şi roadele mele să fie smulse din rădăcini.
Dacă mi-a fost atrasă inima de vreo femeie
    şi dacă am pândit la uşa vecinului meu,
10 atunci soţia mea să macine pentru altul
    şi alţii să se culce cu ea.
11 Aceasta ar fi fost o nelegiuire,
    ar fi fost un păcat ce ar fi trebuit judecat.
12 Ar fi fost un foc ce ar fi mistuit până la Nimicire,
    ce mi-ar fi ars până la rădăcină tot secerişul.

13 Dacă n-am făcut dreptate sclavului sau sclavei mele,
    atunci când s-au plâns împotriva mea,
14 ce voi face când se va ridica Dumnezeu?
    Ce voi răspunde când va cerceta El?
15 Cel Ce m-a făcut pe mine în pântece, nu i-a făcut şi pe ei?
    Oare nu Acelaşi ne-a întocmit în pântecele mamelor noastre?

16 Dacă n-am dat celui sărac ce-mi cerea
    sau dacă am făcut să se mâhnească ochii văduvei,
17 dacă mi-am mâncat pâinea de unul singur,
    iar cel orfan nu a mâncat din ea, –
18 eu care, din tinereţe, l-am crescut ca un tată
    şi de când m-am născut am călăuzit pe văduvă, –
19 dacă am văzut pe cel nenorocit lipsit de haine
    sau pe cel nevoiaş fără îmbrăcăminte,
20 iar inima lui nu m-a binecuvântat
    atunci când l-am încălzit cu lâna oilor mele,
21 dacă mi-am ridicat mâna împotriva orfanului
    pentru că aveam sprijinul celor de la poarta cetăţii,
22 atunci să-mi cadă umărul de la locul lui
    şi să-mi fie smulsă mâna din încheietură.
23 Dar pentru că m-am temut de nenorocirile lui Dumnezeu
    şi îmi era frică de măreţia Sa, n-am putut face astfel de lucruri.

24 Dacă mi-am pus încrederea în aur
    sau am zis aurului curat: «Tu îmi dai încredere!»
25 sau dacă m-am bucurat de marea mea avere
    şi de bogăţia pe care mâinile mele au adunat-o,
26 dacă am privit soarele în strălucirea sa
    sau luna mişcându-se în splendoarea ei
27 şi mi s-a amăgit în taină inima,
    dacă mâna mea le-a dat sărutări,
28 aceasta ar fi fost o nelegiuire de judecat,
    pentru că aş fi fost necredincios Celui Preaînalt.

29 Dacă m-am bucurat de nenorocirea celui ce mă ura
    sau dacă mi-a părut bine când a venit necazul peste el,
30 dacă mi-am lăsat gura să păcătuiască
    cerând blestem peste vieţile lor,
31 dacă oamenii din cortul meu n-au zis niciodată:
    «Cine nu s-a săturat din carnea lui?»,
32 – străinul însă n-a rămas în drum peste noapte
    şi uşa mea a fost întotdeauna deschisă călătorului, –
33 dacă mi-am ascuns păcatele cum fac oamenii[a],
    zăvorându-mi nedreptatea în inimă
34 pentru că m-aş fi temut de mulţime,
    iar dispreţul clanurilor m-ar fi înspăimântat,
        tăcând şi neîndrăznind să ies afară …
35 Oh! De-aş găsi pe cineva să mă asculte!
    (Iată, îmi semnez acum apărarea! Să-mi răspundă Cel Atotputernic!
        Să Îşi scrie plângerea Cel Ce mă acuză.
36 O voi pune pe umăr,
    o voi purta ca pe o coroană.
37 Îi voi da socoteală de toţi paşii mei,
    mă voi apropia de El ca un prinţ.)

38 Dacă pământul meu a strigat împotriva mea
    şi dacă brazdele lui au plâns împreună,
39 dacă i-am mâncat roada fără să plătesc
    sau dacă i-am dat la moarte pe proprietarii lui,
40 atunci să crească pe el spini în loc de grâu
    şi neghină în loc de orz!“

Cuvintele lui Iov au luat sfârşit.

Notas al pie

  1. Iov 31:33 Sau: cum a făcut Adam