Священное Писание (Восточный Перевод)

Аюб 27

Аюб подводит итог

1И продолжил Аюб своё рассуждение:

– Верно, как и то, что жив Всевышний, отказавший мне в справедливости,
    Всемогущий, наполнивший мою душу горечью, –
пока дышит во мне моя жизнь
    и дыхание Всевышнего в моих ноздрях,
не скажут неправды мои уста,
    и язык мой обмана не произнесёт.
Никогда не признаю вас правыми;
    пока не умру, не оставлю своей непорочности.
Я держусь за свою правоту и не отступлю от неё;
    не упрекнёт меня совесть моя, пока я жив.

Да сочтётся злодеем мой враг,
    противник мой – неправедным!
Ведь что за надежда у безбожника,
    когда приходит ему конец,
    когда Всевышний лишает его жизни?
Разве услышит Всевышний его крик,
    когда придёт на него беда?
10 Разве станет он радоваться о Всемогущем
    и во всякое время к Всевышнему взывать?

11 Я поведаю вам о великой силе Всевышнего
    и путей Всемогущего не утаю.
12 Притом, вы и сами всё видели.
    Зачем же вы так пустословите?

13 Вот удел злодеям от Всевышнего,
    вот наследие, что примет гонитель от Всемогущего:
14 пусть много у него детей – сгубит их меч,
    и его потомству не хватит пищи.
15 Мор похоронит оставшихся после него,
    и вдовы их не оплачут.
16 Пусть он наберёт серебра, как пыли,
    и приготовит одежды, как грязи,
17 что он приготовил, наденет праведник,
    и поделят невинные серебро.
18 Дом, который Он строит, столь же непрочен,
    как и кокон моли, как и шалаш сторожа.
19 Он уснёт богачом, но таким не встанет:
    откроет глаза, и нет ничего.
20 Ужас настигнет его, как паводок;
    ночью прочь умчит его смерч.
21 Палящий ветер его подхватит
    и с места его снесёт;
22 без жалости ринется на него,
    когда он побежит от него стремглав.
23 Только руками о нём всплеснут,
    да посвистят ему вослед.

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 27

1Iov şi-a continuat discursul şi a zis:

„Viu este Dumnezeu, Care nu-mi dă dreptate,
    Cel Atotputernic, Care mi-a amărât sufletul,
că atâta vreme cât am suflare,
    cât am suflarea lui Dumnezeu în nările mele,
buzele mele nu vor rosti vreo nedreptate
    şi limba mea nu va spune nimic înşelător.
Departe de mine gândul să vă dau dreptate;
    îmi voi apăra integritatea până îmi voi da suflarea!
Îmi voi susţine neclintit dreptatea,
    inima nu mă va mustra pentru nici una din zilele mele.
Fie ca duşmanul meu să se poarte ca cel rău
    şi împotrivitorul meu ca cel nedrept.
Ce nădejde mai are cel lipsit de evlavie
    când Dumnezeu îi taie firul vieţii,
        când Dumnezeu îi ia viaţa?
Îi va auzi Dumnezeu strigătul
    când va veni necazul asupra lui?
10 Se va desfăta el în Cel Atotputernic?
    Va chema el pe Dumnezeu în orice vreme?
11 Vă voi învăţa despre puterea lui Dumnezeu!
    Nu vă voi ascunde căile Celui Atotputernic.
12 Voi înşivă aţi văzut toate acestea.
    De ce atunci toată vorbirea aceasta fără rost?
13 Aceasta este partea dată de Dumnezeu celui rău
    şi moştenirea dată de Cel Atotputernic celui asupritor.
14 Dacă i se înmulţesc copiii, soarta lor este sabia
    şi urmaşii lui nu vor avea niciodată mâncare de ajuns.
15 Ciuma îi va îngropa urmaşii,
    iar văduvele acestora nu-i vor jeli.
16 Deşi el adună argintul precum adună ţărâna
    şi hainele precum grămezile de lut,
17 lucrurile pe care el le strânge le va îmbrăca cel drept,
    iar cel nevinovat va împărţi argintul lui.
18 Casa zidită de el este ca cea a unei molii,
    ca o colibă făcută de un străjer.
19 Când se culcă e bogat, dar nu va mai fi aşa;
    când îşi deschide ochii toate s-au dus.
20 Spaimele îl cuprind ca un şuvoi;
    o vijelie îl smulge în timpul nopţii.
21 Vântul de răsărit îl ia şi îl duce,
    îl smulge din locul său ca o furtună.
22 Vuieşte asupra lui fără milă
    când el fuge grăbit de puterea lui.
23 Îi bate din palme în derâdere
    şi-l goneşte cu glas şuierător.