Священное Писание (Восточный Перевод)

Аюб 22

Третья речь Елифаза

1Тогда ответил Елифаз из Темана:

– Может ли человек принести пользу Всевышнему?
    Даже самый разумный – может ли принести Ему пользу[a]?
Что за радость Всемогущему
    от твоей праведности?
Что за выгода Ему
    от твоей безгрешности?

За благочестие ли Он тебя осуждает
    и вступает с тобою в суд?
Должно быть, порочность твоя велика,
    и проступкам твоим нет конца.
Ты брал без причины с братьев залог,
    ты снимал одежду с полунагих.
Ты усталому не давал воды
    и отказывал в пище голодному,
хотя ты был властным человеком и владел землёй,
    и знатный на ней селился.
Ты и вдов отсылал ни с чем,
    и сирот оставлял с пустыми руками.
10 Потому и сети вокруг тебя,
    потому и внезапный ужас страшит,
11 потому и глаза тебе застилает тьма,
    и разлив многих вод тебя захлестнул.
12 Разве Всевышний не превыше небес?
    Взгляни на звёзды, как они высоки!
13 Но ты говоришь: «Что знает Всевышний?
    Разве может судить Он сквозь мглу?
14 Сокрыт облаками, Он нас не видит,
    проходя по своду небес».
15 Неужели ты держишься пути,
    по которому издревле шли беззаконники?
16 Они были до срока истреблены,
    их основания унёс поток.
17 Они говорили Всевышнему: «Оставь нас!
    Что может сделать нам Всемогущий?» –
18 а Он наполнял добром их дома.
    Итак, помыслы нечестивых мне отвратительны.

19 Увидев их гибель, ликуют праведные;
    непорочные смеются над ними, говоря:
20 «Поистине, истреблён наш враг,
    и огонь пожирает его добро».

21 Примирись же со Всевышним – и обретёшь мир;
    так придёт к тебе благополучие.
22 Прими наставление Его уст
    и в сердце слова Его сохрани.
23 Если ты вернёшься к Всемогущему
    и удалишь неправду от своего шатра,
    то будешь восстановлен.
24 Если пылью сочтёшь ты золото,
    камнями речными – золото из Офира,
25 то Всемогущий станет твоим золотом,
    твоим серебром отменным.
26 Ты возликуешь о Всемогущем
    и поднимешь к Всевышнему свой взор.
27 Когда ты помолишься, Он услышит,
    и ты исполнишь свои обеты.
28 Как ты задумаешь, так и сбудется,
    и на пути твоём воссияет свет.
29 Если кто унижен будет, а ты скажешь: «Возвысь!» –
    то Всевышний спасёт павшего духом.
30 Он спасёт даже виновного,
    спасёт ради чистоты твоих рук.

Notas al pie

  1. 22:2 Или: «принесёт пользу лишь самому себе».

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 22

Al treilea discurs al lui Elifaz din Teman

1Atunci Elifaz din Teman i-a zis:

„Poate un om să-i fie de folos lui Dumnezeu?
    Chiar cel mai înţelept Îi poate sluji la ceva?
Ce bucurie are Cel Atotputernic dacă trăieşti drept?
    Ce câştigă El dacă sunt curate căile tale?
Pentru evlavia ta te mustră El
    şi intră la judecată cu tine?
Nu e mare răutatea ta?
    Nu sunt fără sfârşit nedreptăţile tale?
N-ai luat tu garanţii de la fraţii tăi fără temei?
    Ai despuiat oameni de îmbrăcămintea lor.
N-ai dat apă celui însetat
    şi n-ai vrut să dai pâine celui flămând,
deşi erai un om puternic şi ţara era a ta,
    erai un om onorat; trăiai în ea.
Tu ai trimis pe văduve cu mâinile goale
    şi ai zdrobit puterea celor orfani.
10 De aceea eşti înconjurat de curse
    şi eşti cuprins brusc de spaimă.
11 De aceea e atât de întuneric, că nu poţi vedea
    şi te acoperă un şuvoi de ape.

12 Nu este Dumnezeu în înălţimile cerului?
    Priveşte cât de măreţe sunt cele mai înalte stele!
13 Totuşi tu zici: «Ce ştie Dumnezeu?
    Poate El judeca prin întunericul adânc?
14 Nori groşi Îl înfăşoară şi astfel nu ne vede,
    atunci când El umblă pe bolta cerului.»
15 Te vei ţine de calea veche
    pe care au urmat-o cei răi?
16 Ei au fost smulşi înainte de vreme;
    temelia le-a fost spălată de un şuvoi de apă.
17 Ei I-au zis lui Dumnezeu: «Pleacă de la noi!
    Ce ne poate face Cel Atotputernic?»
18 Totuşi El le-a umplut casele de bunătăţi.
    Dar departe de mine sfatul celor răi!
19 Cei drepţi văd căderea lor şi se bucură
    şi cel nevinovat râde de ei, zicând:
20 «Duşmanii noştri sunt nimiciţi,
    focul le mistuie bogăţia!»

21 Supune-te Lui şi fă pace cu El
    şi aşa vei avea parte de bine.
22 Primeşte învăţătura din gura Sa,
    aşterne-ţi în inimă cuvintele Lui.
23 Dacă te întorci la Cel Atotputernic, vei fi repus în drepturi;
    dacă izgoneşti răutatea departe de cortul tău,
24 dacă vei arunca aurul în ţărână
    şi aurul de Ofir în albia pâraielor,
25 dacă Cel Atotputernic va fi aurul tău
    şi argintul tău cel mai preţios,
26 atunci te vei bucura în Cel Atotputernic
    şi-ţi vei ridica faţa spre Dumnezeu.
27 Te vei ruga Lui şi El te va auzi
    şi tu îţi vei ţine jurămintele.
28 Ce vei hotărî se va împlini,
    lumina va străluci pe căile tale.
29 Când oamenii sunt smeriţi Tu spui: «Să fie ridicaţi!»
    El va izbăvi pe cel cu privirea plecată.
30 El va elibera chiar şi pe cei vinovaţi;
    ei vor scăpa datorită curăţiei mâinilor tale.“