Священное Писание (Восточный Перевод)

Аюб 15

Вторая речь Елифаза

1Тогда ответил Елифаз из Темана:

– Отвечает ли мудрый знанием, взятым с ветра,
    наполняет ли свой живот палящим вихрем?
Возражает ли он пустыми словами,
    речами, в которых нет прока?
А ты и страх перед Всевышним потерял
    и молитву к Всевышнему считаешь малостью.
Твой грех рождает твои речи,
    ты усвоил язык нечестивых.
Ты сам себя обвиняешь, а не я;
    язык твой против тебя свидетельствует.

Разве ты был первым человеком?
    Разве ты был создан раньше холмов?
Разве ты был на совете Всевышнего?
    Разве ты один мудр?
Что знаешь ты, чего бы мы не знали?
    Что понимаешь, чего бы мы не поняли?
10 С нами седовласые старики,
    старше, чем твой отец.
11 Разве мало тебе утешений Всевышнего,
    добрых слов, что тебе сказали?
12 Почему отвлекают тебя твои чувства,
    почему сверкают в гневе твои глаза,
13 что ты обратил против Всевышнего свой дух,
    что твой язык выговаривает такие слова?

14 Как человек может быть чистым,
    и рождённый женщиной – быть праведным?
15 Если Всевышний и ангелам своим не доверяет,
    и даже небеса в Его глазах нечисты,
16 то тем более нечист и порочен человек,
    который пьёт неправду, словно воду!

17 Послушай меня, и я объясню тебе;
    расскажу тебе то, что видел,
18 то, о чём говорили мудрецы,
    не скрывая усвоенного от предков
19 (им одним земля была отдана,
    и чужой среди них не жил[a]):
20 все дни свои мучается нечестивый,
    отсчитаны все годы притеснителя.
21 В его ушах – гул ужаса;
    средь мира к нему приходит губитель.
22 От мглы он не надеется спастись;
    он обречён на меч.
23 Он – скиталец, пища для стервятника;
    он знает, что день мрака близок.
24 Беда и горе его пугают,
    наводят страх, как царь, готовящийся к войне,
25 за то, что простёр против Всевышнего руку
    и Всемогущему бросил вызов,
26 шёл на Него упрямо и дерзко
    с толстым крепким щитом.

27 За то, что лицо нечестивого жиром заплыло,
    и жир нарастил он у себя на бёдрах, –
28 он поселится в городах разорённых,
    в домах, в которых никто не живёт,
    в домах, обречённых на разрушение.
29 Он больше не будет богатым:
    богатство его расточится,
    и владения его не расширятся по земле.
30 Он не спасётся от мглы,
    пламя иссушит ветви его,
    и дыхание Всевышнего умчит его прочь.
31 Пусть он не обманывается,
    полагаясь на пустоту,
    ведь пустота и будет ему воздаянием.
32 Он получит сполна, прежде чем придёт его время,
    и не будут его ветви зеленеть.
33 Он сбросит незрелый виноград, как лоза,
    и растеряет свои цветы, как маслина.
34 Бесплодными будут безбожники,
    и огонь истребит шатры вымогателей.
35 Они зачали горе и родили беду;
    их сердце полно коварства.

Notas al pie

  1. 15:19 Или: «и чужой на них не влиял».

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 15

Al doilea discurs al lui Elifaz din Teman

1Atunci Elifaz din Teman i-a zis:

„Oare se cade să răspundă înţeleptul cu învăţături deşarte
    şi să-şi umple stomacul cu vântul de răsărit?
Să se apere folosind cuvinte nefolositoare
    sau o vorbire fără de folos?
Tu dai la o parte chiar şi frica de Dumnezeu
    şi împiedici cugetarea înaintea lui Dumnezeu.
Nedreptatea ta te învaţă ce să spui,
    iar limba ta e ca a unui om viclean.

Gura ta te condamnă, nu a mea,
    buzele tale mărturisesc împotriva ta.
Crezi că tu te-ai născut primul între oameni?
    Ai fost adus pe lume înaintea dealurilor?
Ai fost tu la sfatul lui Dumnezeu?
    Tu eşti singurul care are înţelepciune?
Ce ştii tu, şi noi să nu ştim?
    Ce cunoşti tu, şi noi să nu cunoaştem?
10 Între noi sunt oameni cu părul cărunt,
    oameni mai bătrâni chiar decât tatăl tău.
11 Sunt prea neînsemnate pentru tine mângâierile lui Dumnezeu
    sau cuvintele care ţi-au fost spuse cu blândeţe?
12 De ce îţi îndepărtezi inima?
    Şi ce înseamnă strălucirea ochilor tăi,
13 de îţi întărâţi duhul împotriva lui Dumnezeu
    şi laşi să-ţi iasă din gură astfel de cuvinte?

14 Ce este omul ca el să poată fi curat
    sau ce este cel născut din femeie ca să poată fi drept?
15 Dacă Dumnezeu nu se încrede nici în sfinţii Săi,
    dacă nici chiar cerurile nu sunt curate în ochii Săi,
16 cu atât mai puţin omul care este mârşav şi corupt,
    care bea nedreptatea ca pe apă.

17 Ascultă-mă! şi îţi voi face cunoscut,
    îţi voi arăta ceea ce am văzut,
18 ceea ce-au povestit oamenii înţelepţi,
    care nu au ascuns nimic din ce le-au spus părinţii lor,
19 pentru că doar lor le-a fost dată ţara
    şi nici un străin n-a trecut printre ei.
20 Cel rău se chinuie în durere în toate zilele sale
    şi are parte de cruzime în toţi anii lui.
21 Zgomote înspăimântătoare îi umplu urechile;
    când toate par bine, tâlharii îl atacă.
22 Nu speră că va scăpa de întuneric;
    el este însemnat pentru sabie.
23 Aleargă încoace şi încolo după pâine, zicând: «Unde e?»[a]
    Ştie că ziua întunericului e aproape.
24 Necazul şi neliniştea îl înspăimântă,
    se aruncă asupra lui ca un împărat gata de luptă,
25 căci a ridicat mâna împotriva lui Dumnezeu
    şi s-a mândrit înaintea Celui Atotputernic,
26 pentru că a alergat cu încăpăţânare împotriva Lui,
    cu un scut gros şi puternic.
27 Deşi faţa i s-a umflat de grăsime
    şi i s-au îngrăşat şalele,
28 el va locui în cetăţi distruse
    şi în case în care nu stă nimeni,
        în case gata să ajungă o grămadă de ruine.
29 Nu se va mai îmbogăţi, nu-i va mai creşte averea
    şi averea lui nu va mai împânzi ţara.
30 Nu va scăpa de întuneric,
    o flacără îi va usca mlădiţele
        şi suflarea gurii lui Dumnezeu îl va îndepărta.
31 Să nu se înşele încrezându-se în deşertăciune,
    căci deşertăciunea îi va fi răsplata.
32 Va fi răsplătit înainte de vreme
    şi mlădiţele lui nu vor înverzi.
33 El va fi ca o viţă ai cărei struguri au fost rupţi,
    ca un măslin ale cărui flori au căzut.
34 Căci gloata celor lipsiţi de evlavie va ajunge stearpă
    şi focul va arde corturile celor ce iubesc mita.
35 Ei zămislesc necazul şi dau naştere la rău,
    pântecele lor pregăteşte înşelătoria.“

Notas al pie

  1. Iov 15:23 Sau: Aleargă încoace şi încolo – hrană pentru vulturi.