Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Saamu 14

Fún adarí orin. Ti Dafidi.

1 Aṣiwèrè wí nínú ọkàn rẹ̀ pé,
    “Ko sí Ọlọ́run.”
Wọ́n díbàjẹ́, iṣẹ́ wọn sì burú;
    kò sí ẹnìkan tí yóò ṣe rere.

Olúwa sì bojú wolẹ̀ láti ọ̀run wá
    lórí àwọn ọmọ ènìyàn
bóyá ó le rí ẹni tí òye yé,
    ẹnikẹ́ni tó ń wá Ọlọ́run.
Gbogbo wọn sì ti yípadà, gbogbo wọn sì ti díbàjẹ́;
    kò sì ṣí ẹni tí ó ń ṣe rere,
    kò sí ẹnìkan.

Ǹjẹ́ olùṣe búburú kò ha ní ìmọ̀?

Àwọn tí ó ń pa ènìyàn mi jẹ bí ẹní jẹun;
    wọn kò sì ké pe Olúwa?
Wọ́n wà níbẹ̀, tí a bò mọ́lẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀rù,
    nítorí Ọlọ́run wà ní àwùjọ àwọn olódodo.
Ẹ̀yin olùṣe búburú da èrò àwọn tálákà rú,
    ṣùgbọ́n Olúwa ni ààbò wọn.

Ìgbàlà àwọn Israẹli yóò ti Sioni wá!
    Nígbà tí Olúwa bá mú ìkólọ àwọn ènìyàn rẹ̀ padà,
    jẹ́ kí Jakọbu kí ó yọ̀, kí inú Israẹli kí ó dùn!

The Message

Psalm 14

A David Psalm

1Bilious and bloated, they gas,
    “God is gone.”
Their words are poison gas,
    fouling the air; they poison
Rivers and skies;
    thistles are their cash crop.

God sticks his head out of heaven.
    He looks around.
He’s looking for someone not stupid—
    one man, even, God-expectant,
    just one God-ready woman.

He comes up empty. A string
    of zeros. Useless, unshepherded
Sheep, taking turns pretending
    to be Shepherd.
The ninety and nine
    follow their fellow.

Don’t they know anything,
    all these impostors?
Don’t they know
    they can’t get away with this—
Treating people like a fast-food meal
    over which they’re too busy to pray?

5-6 Night is coming for them, and nightmares,
    for God takes the side of victims.
Do you think you can mess
    with the dreams of the poor?
You can’t, for God
    makes their dreams come true.

Is there anyone around to save Israel?
    Yes. God is around; God turns life around.
Turned-around Jacob skips rope,
    turned-around Israel sings laughter.