Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Saamu 136

1Ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣeun;
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.
Ẹ fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run àwọn ọlọ́run:
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.
Ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa àwọn olúwa,
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.

Fún Òun nìkan tí ń ṣiṣẹ́ ìyanu ńlá;
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.
Fún ẹni tí ó fi ọgbọ́n dá ọ̀run;
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.
Fún ẹni tí ó tẹ́ ilẹ̀ lórí omi;
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.
Fún ẹni tí ó dá àwọn ìmọ́lẹ̀ ńlá;
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.
Òòrùn láti jẹ ọba ọ̀sán;
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.
Òṣùpá àti ìràwọ̀ láti jẹ ọba òru;
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.

10 Fún ẹni tí ó kọlu Ejibiti lára àwọn àkọ́bí wọn;
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.
11 Ó sì mú Israẹli jáde kúrò láàrín wọn;
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.
12 Pẹ̀lú ọwọ́ agbára àti apá nínà;
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.

13 Fún ẹni tí ó pín Òkun pupa ní ìyà;
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.
14 Ó sì mú Israẹli kọjá láàrín rẹ̀
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.
15 Ṣùgbọ́n ó bi Farao àti ogun rẹ̀ ṣubú nínú Òkun pupa;
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.

16 Fún ẹni tí ó sin àwọn ènìyàn rẹ̀ la aginjù já
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.

17 Fún ẹni tí ó kọlu àwọn ọba ńlá;
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.
18 Ó sì pa àwọn ọba olókìkí
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.
19 Sihoni, ọba àwọn ará Amori
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.
20 Àti Ogu, ọba Baṣani;
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.
21 Ó sì fi ilẹ̀ wọn fún ni ní ìní,
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.
22 Ìní fún Israẹli, ìránṣẹ́ rẹ̀,
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.

23 Ẹni tí ó rántí wa ní ìwà ìrẹ̀lẹ̀ wa;
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.
24 Ó sì dá wa ní ìdè lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá wa;
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.
25 Ẹni tí ó fi oúnjẹ fún àwọn ẹ̀dá gbogbo
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.

26 Ẹ fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run ọ̀run;
nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.

Nkwa Asem

Nnwom 136

Aseda dwom

1Monna Awurade ase efisɛ oye; n’adɔe wɔ hɔ daa. Monna nea ɔso sen anyame nyinaa no ase; n’adɔe wɔ hɔ daa. Monna awuranom mu tumfoɔ no ase; n’adɔe wɔ hɔ daa. ɔno nko ara na ɔyɛ anwonwade; n’adɔe wɔ hɔ daa. Ne nyansa mu na ɔbɔɔ ɔsoro; n’adɔe wɔ hɔ daa. Ɔbɔɔ asase wɔ nsu a emu ware so; n’adɔe wɔ hɔ daa. Ɔbɔɔ owia ne ɔsram, n’adɔe wɔ hɔ daa. Owia sɛ ɔnhyɛ adekyee so; n’adɔe wɔ hɔ daa; na ɔsram ne nsoromma nhyɛ anadwo so; n’adɔe wɔ hɔ daa. 10 Okum Misraimfo mmakan; n’adɔe wɔ hɔ daa. 11 Odii Israelfo anim fii Misraim; n’adɔe wɔ hɔ daa. 12 Ɔnam ne nsa a ɛyɛ den ne ne basa a tumi wɔ mu no so; n’adɔe wɔ hɔ daa. 13 Ɔpaee ɛpo Kɔkɔɔ no mu; n’adɔe wɔ hɔ daa. 14 Odii ne nkurɔfo anim ma wɔfaa mu; n’adɔe wɔ hɔ daa. 15 Nanso ɔmaa nsu no faa Misraimhene ne n’asraafo; n’adɔe wɔ hɔ daa.

16 Odii ne nkurɔfo anim wɔ sare no so; n’adɔe wɔ hɔ daa. 17 Okum ahene atumfoɔ; n’adɔe wɔ hɔ daa. 18 Okum ahene a wɔagye din; n’adɔe wɔ hɔ daa. 19 Amorihene, Sihon; n’adɔe wɔ hɔ daa; 20 ne Basanhene, Og; n’adɔe wɔ hɔ daa. 21 Ɔde wɔn nsase maa ne nkurɔfo; n’adɔe wɔ hɔ daa. 22 Ɔde maa Israel ne somfo; n’adɔe wɔ hɔ daa.

23 Wodii yɛn so nkonim no, ne werɛ amfi yɛn; n’adɔe wɔ hɔ daa. 24 Ogyee yɛn fii yɛn atamfo nsam; n’adɔe wɔ hɔ daa.

25 Ɔma ɔteasefo biara aduan; n’adɔe wɔ hɔ daa. 26 Monna ɔsorosoro Nyankopɔn no ase; n’adɔe wɔ hɔ daa.