Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Numeri 34

Ààlà ti Kenaani

1Olúwa sọ fún Mose pé, “Pàṣẹ fún àwọn ọmọ Israẹli, kí o sì sọ fún wọn pé: ‘Tí ẹ bá wọ Kenaani, ilẹ̀ tí a ó fi fún yín, gẹ́gẹ́ bí ogún yín yóò ní ààlà wọn yí:

“ ‘Ìhà gúúsù yín yóò bọ́ sí ara aginjù Sini lẹ́bàá Edomu, àti ìlà-oòrùn, ààlà ìhà gúúsù yóò bẹ̀rẹ̀ láti òpin Òkun Iyọ̀, kọjá lọ sí gúúsù Akrabbimu, tẹ̀síwájú lọ si Sini: kó bọ́ si gúúsù Kadeṣi-Barnea, kí o sì dé Hasari-Addari, kí o sì kọjá sí Asmoni. Kí òpin ilẹ̀ rẹ̀ kí ó sì yíká láti Asmoni lọ dé odò Ejibiti, Òkun ni yóò sì jẹ òpin rẹ.

Ìhà ìwọ̀-oòrùn yín yóò jẹ́ òpin lórí Òkun ńlá. Èyí yóò jẹ́ ààlà yín lórí ìhà ìwọ̀-oòrùn.

Fún ààlà ìhà àríwá, fa ìlà láti Òkun ńlá lọ sí orí òkè Hori Àti láti orí òkè Hori sí Lebo-Hamati. Nígbà náà ààlà náà yóò lọ sí Ṣedadi, Tẹ̀síwájú lọ sí Sifroni, kí o sì fò pín si ní Hasari-Enani, Èyí yóò jẹ́ ààlà tìrẹ ní ìhà àríwá.

10 Kí ẹ sì sàmì sí ilẹ̀ tiyín ní ìhà ìlà-oòrùn láti Hasari-Enani lọ dé Ṣefamu. 11 Ààlà náà yóò ti Ṣefamu sọ̀kalẹ̀ wá lọ sí Ribla ní ìhà ìlà-oòrùn Aini, kí o sì sọ̀kalẹ̀ lọ dé ìhà Òkun Kinnereti ní ìhà ìlà-oòrùn. 12 Nígbà náà, ààlà náà yóò sọ̀kalẹ̀ lọ sí apá Jordani, yóò sì dópin nínú Òkun.

“ ‘Èyí yóò jẹ́ ilẹ̀ yín, pẹ̀lú ààlà tirẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà.’ ”

13 Mose pa á láṣẹ fún àwọn ọmọ Israẹli pé: “Yan ilẹ̀ yìí pẹ̀lú kèké gẹ́gẹ́ bí ìní ogún: Olúwa ti pàṣẹ láti fi fún ẹ̀yà mẹ́sàn-án, àti ààbọ̀. 14 Nítorí ará ilẹ̀ ẹ̀yà ti Reubeni, ẹ̀yà Gadi àti ẹ̀yà ààbọ̀ ti Manase ti gba ogún tiwọn. 15 Ẹ̀yà méjèèjì àti ààbọ̀ yìí ti gba ogún tiwọn ní ìhà ìhín Jordani létí i Jeriko, ní ìhà ìlà-oòrùn, ní ìdojúkọ Jordani.”

16 Olúwa sọ fún Mose pé, 17 “Èyí ni orúkọ àwọn ọkùnrin náà tí yóò pín ilẹ̀, náà fún yín gẹ́gẹ́ bí ogún: Eleasari àlùfáà àti Joṣua ọmọ Nuni. 18 Kí o sì yan olórí kan nínú ẹ̀yà kọ̀ọ̀kan láti pín ilẹ̀ náà.

19 “Èyí ni orúkọ wọn:

“Kalebu ọmọ Jefunne, láti ẹ̀yà Juda;

20 Ṣemueli ọmọ Ammihudu, láti ẹ̀yà Simeoni;

21 Elidadi ọmọ Kisloni, láti ẹ̀yà Benjamini;

22 Bukki ọmọ Jogli, láti ẹ̀yà olórí àwọn ọmọ Dani;

23 Hannieli ọmọ Efodu, láti ẹ̀yà Manase, olórí àwọn ọmọ Josẹfu,

24 Kemueli ọmọ Ṣiftani, olórí ẹ̀yà àwọn ọmọ, Efraimu, ọmọ Josẹfu;

25 Elisafani ọmọ Parnaki, olórí ẹ̀yà àwọn ọmọ Sebuluni;

26 Paltieli ọmọ Assani, olórí ẹ̀yà àwọn ọmọ Isakari;

27 Ahihudu ọmọ Ṣelomi, olórí ẹ̀yà àwọn ọmọ Aṣeri;

28 Pedaheli ọmọ Ammihudu, olórí ẹ̀yà àwọn ọmọ Naftali.”

29 Èyí ni àwọn ẹni tí Olúwa yàn láti pín ogún náà fún àwọn ọmọ Israẹli ní ilẹ̀ Kenaani.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

民数记 34

迦南的疆域

1耶和华对摩西说: “你把以下指示告诉以色列人。

“你们进入赐给你们作产业的迦南后,你们四境的疆界如下。

“南部疆界从荀旷野沿着以东边界延伸,东起死海的尽头, 往南至亚克拉滨坡南面,经荀直到加低斯·巴尼亚南面,再延伸至哈萨·亚达,经押们, 转向埃及河,直到地中海。

“西部以地中海为界。

“北部疆界从地中海开始直到何珥山, 再到哈马口,经西达达、 西斐仑直到哈萨·以难。

10 “东部疆界从哈萨·以难一直划到示番, 11 往南到亚延东面的利比拉,再往南到基尼烈湖东岸。 12 然后沿约旦河南下直到死海。这是你们国土四面的疆界。”

13 摩西又对以色列人说:“这就是耶和华吩咐用抽签的方式分给你们九个半支派的土地。 14 吕便支派和迦得支派已经按着宗族得到了他们的土地,玛拿西半个支派也得到了土地。 15 这两个半支派的土地在耶利哥对面的约旦河东岸。”

分地的首领

16 耶和华对摩西说: 17 “负责给你们分地的是以利亚撒祭司和嫩的儿子约书亚。 18 每支派要选出一位首领来协助分地。

19 “以下是这些首领的名字:

犹大支派耶孚尼的儿子迦勒,

20 西缅支派亚米忽的儿子示姆利,

21 便雅悯支派基斯伦的儿子以利达,

22 但支派约利的儿子布基,

23 约瑟之子玛拿西支派以弗的儿子汉聂,

24 以法莲支派拾弗但的儿子基姆利,

25 西布伦支派帕纳的儿子以利撒番,

26 以萨迦支派阿散的儿子帕铁,

27 亚设支派示罗米的儿子亚希忽,

28 拿弗他利支派亚米忽的儿子比达黑。”

29 这些是奉耶和华之命在迦南给以色列人分产业的首领。