Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Esekiẹli 40

Agbègbè tẹmpili tuntun

1Ní ọdún kẹẹdọ́gbọ̀n tí a ti wà ni oko ẹrú wa, ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún, ni oṣù kẹwàá ọdún kẹrìnlá lẹ́yìn Ìṣubú ìlú ńlá náà ní ọjọ́ náà gan an ọwọ́ Olúwa ń bẹ̀ lára mi, òun sì mú mi lọ síbẹ̀. Nínú ìran Ọlọ́run, ó mú mí lọ sí ilẹ̀ Israẹli, ó sì gbé mi lọ sí orí òkè gíga fíofío. Ní ẹ̀gbẹ́ gúúsù ọ̀pọ̀ ilé tó wà níbẹ̀ dàbí ìlú ńlá. Ó mú mi lọ síbẹ̀, mo sì rí ọkùnrin kan tí ìrírí rẹ̀ dàbí ìrí baba; ó dúró ni ẹnu-ọ̀nà pẹ̀lú okùn aṣọ ọ̀gbọ̀ funfun àti ọ̀pá ìwọnlẹ̀ ní ọwọ́ rẹ̀. Ọkùnrin náà sọ fún mi pé, “Ọmọ ènìyàn, wò pẹ̀lú ojú rẹ kí o sì gbọ́ pẹ̀lú etí rẹ, kí ó sì fi ara balẹ̀ sì gbogbo ohun tí mo máa fihàn ọ, nítorí ìdí nìyí tí a fi mú ọ wá síhìn-ín. Sọ gbogbo ohun tí ó bá rí fún ilé Israẹli.”

Ibi àbájáde tí apá ilà oòrùn àgbàlá ojúde

Mo rí ògiri tí ó yí agbègbè ibi mí mọ̀ po. Gígùn ọ̀pá ìwọnlẹ̀ tí ó wà ní ọwọ́ ọkùnrin náà sì jẹ́ ìgbọ̀nwọ́ mẹ́fà, ọ̀kọ̀ọ̀kan sì jẹ́ ìgbọ̀nwọ́ kan àti ìlàsí mẹ́rin ẹsẹ̀ bàtà. Ó wọn ògiri náà; ó jẹ́ ìwọ̀nyí ọ̀pá náà ni nínípọn, ó sì jẹ́ ọ̀pá kan ní gíga.

Lẹ́yìn náà ni ó wá lọ sí ẹnu-ọ̀nà òde tí ó kọjú sí ìlà-oòrùn. Ó gun àtẹ̀gùn rẹ̀, o sì wọn ìloro ẹnu-ọ̀nà ilé; ó jẹ́ ọ̀pá kan ní jíjìn. Yàrá kéékèèkéé sì jẹ ọ̀pá kan ni gígùn àti ọ̀pá kan ní ibú, ìgbéró ògiri àárín yàrá kéékèèkéé náà jẹ́ ìgbọ̀nwọ́ márùn-ún ni nínípọn. Ìloro ẹnu-ọ̀nà náà tí ó kángun sí àtẹ̀wọ ẹnu-ọ̀nà náà tó kọjú sì tẹmpili jẹ́ ọ̀pá kan ní jíjìn.

Lẹ́yìn náà, ó wọ̀n ògiri àbáwọlé ẹnu-ọ̀nà: Ó jẹ ìgbọ̀nwọ́ mẹ́jọ ní jíjìn àtẹ́rígbà rẹ̀ sì jẹ ìgbọ̀nwọ́ méjì ní nínípọn. Ògiri àbáwọlé ẹnu-ọ̀nà kọjú sí tẹmpili.

10 Ní ẹnu-ọ̀nà ìlà-oòrùn ni àwọn yàrá kéékèèkéé mẹ́ta wà ní ẹ̀gbẹ́ kọ̀ọ̀kan: mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kọ̀ jú sí ara wọn, ojú ìgbéró ògiri ni ẹ̀gbẹ́ kọ̀ọ̀kan jẹ́ bákan náà ní wíwọ̀n. 11 Lẹ́yìn náà ó wọn ìbú à bá wọ ẹnu-ọ̀nà náà; ó jẹ́ ìgbọ̀nwọ́ mẹ́wàá, gígùn rẹ̀ sì jẹ ìgbọ̀nwọ́ mẹ́tàlá. 12 Ní iwájú ọ̀kọ̀ọ̀kan yàrá kéékèèkéé kọ̀ọ̀kan ní ògiri tí gíga rẹ jẹ́ ìgbọ̀nwọ́ kan wà, ẹ̀gbẹ́ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àwọn yàrá kéékèèkéé sì jẹ́ ìgbọ̀nwọ́ mẹ́fà. 13 Lẹ́yìn náà, ó wọn ẹnu-ọ̀nà láti òkè ẹ̀yìn ògiri yàrá kéékèèkéé kan títí dé òkè ìdojúkọ ọ̀kan; jíjìn sí ara wọn jẹ́ ìgbọ̀nwọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n láti odi kan tí ó ṣí sílẹ̀ sí ìdojúkọ ọ̀kan. 14 Ó sí ṣe àtẹ́rígbà ọlọ́gọ́ta ìgbọ̀nwọ́, àní títí dé àtẹ́rígbà ògiri àgbàlá, yí ẹnu-ọ̀nà ká. 15 Láti iwájú ẹnu-ọ̀nà àbáwọlé títí dé ìparí yàrá kéékèèkéé náà àti àwọn ìgbéró ògiri nínú ẹnu-ọ̀nà ní a gbé dá jẹ́ àádọ́ta ìgbọ̀nwọ́. 16 Ni a tẹ nínú yíká; àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà ní fèrèsé tóóró tí ó wọ inú yíká; Àwọn ògiri wọn ní inú ni a fi pákó tẹ yíká láti ilẹ̀ dé òkè fèrèsé àti láti fèrèsé dé òrùlé.

Àgbàlá ojúde

17 Lẹ́yìn náà ó mú mi lọ sí ojú òde àgbàlá. Níbẹ̀ mo rí yàrá díẹ̀ àti pèpéle tí a kọ́ yí àgbàlá ká; ọgbọ̀n yàrá wà lẹ́gbẹ̀ pèpéle náà, 18 O ṣe ààlà sí ẹ̀gbẹ́ àwọn ẹnu-ọ̀nà, ìbú rẹ̀ sì jẹ́ bákan náà pẹ̀lú gígùn rẹ̀: èyí jẹ́ pèpéle tí ìsàlẹ̀. 19 Lẹ́yìn náà, o wọn jíjìnnà rẹ̀ láti inú ìsàlẹ̀ ẹnu-ọ̀nà títí dé àgbàlá tí inú; ó jẹ́ ọgọ́rùn-ún ìgbọ̀nwọ́ ni ìhà ìlà-oòrùn àti tí àríwá.

Ẹnu ọnà àríwá

20 Lẹ́yìn náà, ó wọn gígùn àti ibú ẹnu-ọ̀nà tí ó dojúkọ àríwá, à bá wọ àgbàlá. 21 Àwọn yàrá kéékèèkéé rẹ̀ mẹ́ta ni ẹ̀gbẹ́ kọ̀ọ̀kan ìgbéró ògiri rẹ̀ àti àbáwọlé ẹnu-ọ̀nà jẹ́ bákan náà ni wíwọ̀n gẹ́gẹ́ bí àwọn tí ẹnu-ọ̀nà àkọ́kọ́. Ó jẹ́ àádọ́ta ìgbọ̀nwọ́ ni gígùn, ó sì jẹ́ ìgbọ̀nwọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ni ìbú. 22 Ojú ihò rẹ̀, àbáwọlé ẹnu-ọ̀nà rẹ̀ àti igi ọ̀pẹ tí í ṣe ọ̀ṣọ́ rẹ̀ ni wọn kàn gẹ́gẹ́ bí tí àwọn ẹnu-ọ̀nà tí ó dojúkọ ìlà-oòrùn. Àtẹ̀gùn méje ní ó dé ibẹ̀, pẹ̀lú àbáwọlé ẹnu-ọ̀nà òdìkejì wọn. 23 Ẹnu-ọ̀nà kan sí àgbàlá ti inú ni ìdojúkọ ẹnu-ọ̀nà àríwá, gẹ́gẹ́ bí o ṣe wà ní ìlà-oòrùn. Ó wọ́n láti ẹnu-ọ̀nà sí ìdojúkọ ọ̀kan; ó jẹ́ ọgọ́rùn-ún ìgbọ̀nwọ́.

Àbájáde sí ìhà gúúsù

24 Lẹ́yìn náà, o mú mi lọ sí ìhà gúúsù, mo sì rí ẹnu-ọ̀nà tí ó dojúkọ gúúsù. Ó wọn àtẹ́rígbà àti ògiri àbáwọlé ẹnu-ọ̀nà, wọ́n jẹ́ bákan náà bí ti àwọn tí o kù. 25 Ẹnu-ọ̀nà àti àbáwọlé ẹnu-ọ̀nà ni ojú ihò tóóró yí po, gẹ́gẹ́ bí ojú ihò ti àwọn tókù. Ó jẹ́ àádọ́ta ìgbọ̀nwọ́ ní gígùn àti ìgbọ̀nwọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ní ìbú. 26 Àtẹ̀gùn méje ní ń bẹ láti bá gun òkè rẹ̀, àti àwọn ìloro rẹ̀ sì ń bẹ níwájú wọn; Ó ní igi ọ̀pẹ tí a fi ṣe ọ̀ṣọ́ rẹ̀ ni ojú ìgbéró ògiri ní ẹ̀gbẹ́ kọ̀ọ̀kan. 27 Àgbàlá ti inú náà ní ẹnu-ọ̀nà yìí sí ẹnu-ọ̀nà ìta ni ìhà gúúsù; o jẹ́ ọgọ́rùn-ún ìgbọ̀nwọ́.

Àbáwọlé si àgbàlá ti inú

28 Lẹ́yìn náà, o mú mi lọ sí àgbàlá ti inú láti ẹnu-ọ̀nà gúúsù, ó ní ìwọ̀n kan náà ẹnu-ọ̀nà gúúsù; ó ní ìwọ̀n kan náà pẹ̀lú àwọn tí ó kù. 29 Àwọn yàrá kéékèèkéé rẹ̀, àwọn ìgbéró ògiri rẹ̀ àti àbáwọlé ẹnu-ọ̀nà jẹ́ bákan náà pẹ̀lú àwọn tí ó kù. Ẹnu-ọ̀nà náà àti àbáwọlé ẹnu-ọ̀nà rẹ̀ ní ihò ní ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ gbogbo 30 (Àwọn àbáwọlé ẹnu-ọ̀nà tí ó yí àgbàlá po jẹ́ ìgbọ̀nwọ́ mẹẹdọ́gbọ̀n ni ìbú àti ìgbọ̀nwọ́ márùn-ún ni jíjìn). 31 Àtẹ̀wọ ẹnu-ọ̀nà rẹ̀ tí ó dojúkọ ògiri àgbàlá tí ìta, igi ọ̀pẹ ṣe ọ̀ṣọ́ sí àwọn àtẹ́rígbà rẹ̀, àtẹ̀gùn mẹ́jọ ní ó lọ sì òkè sí i.

32 Lẹ́yìn náà, ó mú mi lọ sí àgbàlá tí inú ni ìhà ìlà-oòrùn, ó sì wọn ẹnu-ọ̀nà; ó ní ìwọ̀n kan náà pẹ̀lú àwọn tí ó kù. 33 Àwọn yàrá kéékèèkéé rẹ̀, ìgbéró ògiri rẹ̀ àti àbáwọlé ẹnu-ọ̀nà rẹ̀ ní ìwọ̀n kan náà pẹ̀lú àwọn tí ó kù. Ẹnu-ọ̀nà náà àti àbáwọlé ẹnu-ọ̀nà ni ihò yí po. Ó jẹ́ àádọ́ta ìgbọ̀nwọ́ ni ìbú. 34 Àbáwọlé ẹnu-ọ̀nà rẹ̀ dojúkọ ògiri àgbàlá tí ìta; àwọn igi ọ̀pẹ ṣe ọ̀ṣọ́ sí àtẹ́rígbà ní ẹ̀gbẹ́ méjèèjì, àtẹ̀gùn mẹ́jọ sì lọ sókè rẹ̀.

35 Gẹ́gẹ́ bí àwọn yàrá kéékèèkéé rẹ̀ ṣe rí. Àwọn ìgbéró ògiri rẹ̀ àti àbáwọlé ẹnu-ọ̀nà, ó sì ní àwọn ihò yí i po. O jẹ́ àádọ́ta ìgbọ̀nwọ́ ní gígùn àti ìgbọ̀nwọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ní ìbú. 36 Àwọn yàrá ẹ̀ṣọ́ rẹ̀ àwọn ògiri òpó rẹ̀ àti ìloro rẹ̀, àti fèrèsé rẹ̀ yíká: gígùn rẹ̀ àádọ́ta ìgbọ̀nwọ́, àti ìbú rẹ̀ ìgbọ̀nwọ́ mẹẹdọ́gbọ̀n. 37 Àbáwọlé ẹnu-ọ̀nà rẹ̀ dojúkọ ògiri àgbàlá ìta; àwọn igi ọ̀pẹ ṣe ọ̀ṣọ́ sí àwọn àtẹ́rígbà rẹ̀ ni ẹ̀gbẹ́ méjèèjì, àtẹ̀gùn mẹ́jọ ní ó so mọ́ ọn lókè.

Àwọn yàrá fún ṣíṣètò ìrúbọ

38 Yàrá kan pẹ̀lú ìlẹ̀kùn wà ní ẹ̀gbẹ́ ògiri àbáwọlé ẹnu-ọ̀nà ní ọ̀kọ̀ọ̀kan ẹnu-ọ̀nà inú, níbi tí wọn tí ń fọ àwọn ẹbọ sísun. 39 Ní àbáwọlé ẹnu-ọ̀nà tí ẹnu-ọ̀nà ni tẹmpili méjì wà ní ẹ̀gbẹ́ kọ̀ọ̀kan, lórí èyí tí a ti ń pa ọrẹ ẹbọ sísun, ẹbọ ẹ̀ṣẹ̀ àti ẹbọ ẹ̀bi ẹ̀ṣẹ̀. 40 Ní ẹ̀gbẹ́ ògiri ìta àtẹ̀wọ ẹnu-ọ̀nà tí ẹnu-ọ̀nà, tí ó súnmọ́ àwọn àtẹ̀gùn ní àbáwọlé tí ẹnu-ọ̀nà àríwá ni tẹmpili méjì wà, ní ẹ̀gbẹ́ kejì tí àtẹ̀gùn ní tẹmpili méjì wà. 41 Nítorí náà, tẹmpili mẹ́rin ni ó wà ní ẹ̀gbẹ́ kan ẹnu-ọ̀nà, mẹ́rin sì wà ní ẹ̀gbẹ́ kejì tẹmpili, mẹ́jọ ni gbogbo rẹ̀ lórí èyí ni a ti ń pa ohun ìrúbọ. 42 Tẹmpili mẹ́rin tí à fi òkúta ṣe lọ́ṣọ̀ọ́ sì tún wà fún ẹbọ sísun, ọ̀kọ̀ọ̀kan jẹ́ ìgbọ̀nwọ́ kan àti ààbọ̀ ni gígùn, ìgbọ̀nwọ́ kan àti ààbọ̀ ní ìbú àti ìgbọ̀nwọ́ kan ni gíga. Ní orí rẹ̀ ni a kó àwọn ohun èlò fún pípa, ọrẹ ẹbọ sísun àti àwọn ìrúbọ tí ó kù sí. 43 Ìlọ́po méjì ohun èlò bí àmúga tí o ní ìwọ̀ tí ọ̀kọ̀ọ̀kan jẹ́ ìbú ọwọ́ ní gígùn, ni a so mọ́ ara ògiri yíká. Àwọn tẹmpili náà wa fún ẹran ohun ìrúbọ.

Àwọn yàrá fún àwọn àlùfáà

44 Lẹ́yìn náà ó wọn àgbàlá: Ó jẹ́ ọgọ́rùn-ún ìgbọ̀nwọ́ ní gígùn, ó sì jẹ́ ọgọ́rùn-ún ìgbọ̀nwọ́ ní ìbú. Pẹpẹ sì wà ní iwájú tẹmpili. 45 Ó sì wí fún mi pé, “yàrá yìí, tí iwájú rẹ̀ wà níhà gúúsù, wà fún àwọn àlùfáà, àwọn ti n bojútó ilé náà. 46 Iyàrá ti iwájú rẹ̀ ti o wà níhà àríwá, wà fún àwọn àlùfáà, àwọn ti ń bojútó pẹpẹ náà, àwọn wọ̀nyí ni àwọn ọmọ Sadoku nínú àwọn ọmọ Lefi, tí wọ́n ń súnmọ́ Olúwa láti ṣe ìránṣẹ́ fún un.”

47 Ó sì wọn àgbàlá náà, ọgọ́rùn-ún ìgbọ̀nwọ́ ni gígùn, ọgọ́rùn-ún ìgbọ̀nwọ́ ni ìbú, igun mẹ́rin lọ́gbọọgba, àti pẹpẹ ti ń bẹ níwájú ilé náà.

Tẹmpili náà

48 Ó mú mi lọ sí àbáwọlé ẹnu-ọ̀nà tẹmpili, ó sì wọn àwọn àtẹ́rígbà àbáwọlé ẹnu-ọ̀nà; wọ́n jẹ́ ìgbọ̀nwọ́ márùn-ún ní ìbú, ẹ̀gbẹ́ méjèèjì rẹ̀. Fífẹ̀ àbáwọlé jẹ́ ìgbọ̀nwọ́ mẹ́rìnlá, ìgbéró àwọn ògiri náà jẹ́ ìgbọ̀nwọ́ mẹ́ta ní ìbú ní ẹ̀gbẹ́ ògiri méjèèjì. 49 Àtẹ̀wọ ẹnu-ọ̀nà jẹ́ ogún ìgbọ̀nwọ́ ní ìbú, àti ìgbọ̀nwọ́ méjìlá láti iwájú dé ẹ̀yìn. Láti ara àtẹ̀gùn ní a ti ń dé ibẹ̀ àwọn òpó sì wà ni ẹ̀gbẹ́ ògiri kọ̀ọ̀kan àwọn àtẹ́rígbà náà.

New Living Translation

Ezekiel 40

The New Temple Area

1On April 28,[a] during the twenty-fifth year of our captivity—fourteen years after the fall of Jerusalem—the Lord took hold of me. In a vision from God he took me to the land of Israel and set me down on a very high mountain. From there I could see toward the south what appeared to be a city. As he brought me nearer, I saw a man whose face shone like bronze standing beside a gateway entrance. He was holding in his hand a linen measuring cord and a measuring rod.

He said to me, “Son of man, watch and listen. Pay close attention to everything I show you. You have been brought here so I can show you many things. Then you will return to the people of Israel and tell them everything you have seen.”

The East Gateway

I could see a wall completely surrounding the Temple area. The man took a measuring rod that was 10 1⁄2 feet[b] long and measured the wall, and the wall was 10 1⁄2 feet[c] thick and 10 1⁄2 feet high.

Then he went over to the eastern gateway. He climbed the steps and measured the threshold of the gateway; it was 10 1⁄2 feet front to back.[d] There were guard alcoves on each side built into the gateway passage. Each of these alcoves was 10 1⁄2 feet square, with a distance between them of 8 3⁄4 feet[e] along the passage wall. The gateway’s inner threshold, which led to the entry room at the inner end of the gateway passage, was 10 1⁄2 feet front to back. He also measured the entry room of the gateway.[f] It was 14 feet[g] across, with supporting columns 3 1⁄2 feet[h] thick. This entry room was at the inner end of the gateway structure, facing toward the Temple.

10 There were three guard alcoves on each side of the gateway passage. Each had the same measurements, and the dividing walls separating them were also identical. 11 The man measured the gateway entrance, which was 17 1⁄2 feet[i] wide at the opening and 22 3⁄4 feet[j] wide in the gateway passage. 12 In front of each of the guard alcoves was a 21-inch[k] curb. The alcoves themselves were 10 1⁄2 feet[l] on each side.

13 Then he measured the entire width of the gateway, measuring the distance between the back walls of facing guard alcoves; this distance was 43 3⁄4 feet.[m] 14 He measured the dividing walls all along the inside of the gateway up to the entry room of the gateway; this distance was 105 feet.[n] 15 The full length of the gateway passage was 87 1⁄2 feet[o] from one end to the other. 16 There were recessed windows that narrowed inward through the walls of the guard alcoves and their dividing walls. There were also windows in the entry room. The surfaces of the dividing walls were decorated with carved palm trees.

The Outer Courtyard

17 Then the man brought me through the gateway into the outer courtyard of the Temple. A stone pavement ran along the walls of the courtyard, and thirty rooms were built against the walls, opening onto the pavement. 18 This pavement flanked the gates and extended out from the walls into the courtyard the same distance as the gateway entrance. This was the lower pavement. 19 Then the man measured across the Temple’s outer courtyard between the outer and inner gateways; the distance was 175 feet.[p]

The North Gateway

20 The man measured the gateway on the north just like the one on the east. 21 Here, too, there were three guard alcoves on each side, with dividing walls and an entry room. All the measurements matched those of the east gateway. The gateway passage was 87 1⁄2 feet long and 43 3⁄4 feet wide between the back walls of facing guard alcoves. 22 The windows, the entry room, and the palm tree decorations were identical to those in the east gateway. There were seven steps leading up to the gateway entrance, and the entry room was at the inner end of the gateway passage. 23 Here on the north side, just as on the east, there was another gateway leading to the Temple’s inner courtyard directly opposite this outer gateway. The distance between the two gateways was 175 feet.

The South Gateway

24 Then the man took me around to the south gateway and measured its various parts, and they were exactly the same as in the others. 25 It had windows along the walls as the others did, and there was an entry room where the gateway passage opened into the outer courtyard. And like the others, the gateway passage was 87 1⁄2 feet long and 43 3⁄4 feet wide between the back walls of facing guard alcoves. 26 This gateway also had a stairway of seven steps leading up to it, and an entry room at the inner end, and palm tree decorations along the dividing walls. 27 And here again, directly opposite the outer gateway, was another gateway that led into the inner courtyard. The distance between the two gateways was 175 feet.

Gateways to the Inner Courtyard

28 Then the man took me to the south gateway leading into the inner courtyard. He measured it, and it had the same measurements as the other gateways. 29 Its guard alcoves, dividing walls, and entry room were the same size as those in the others. It also had windows along its walls and in the entry room. And like the others, the gateway passage was 87 1⁄2 feet long and 43 3⁄4 feet wide. 30 (The entry rooms of the gateways leading into the inner courtyard were 14 feet[q] across and 43 3⁄4 feet wide.) 31 The entry room to the south gateway faced into the outer courtyard. It had palm tree decorations on its columns, and there were eight steps leading to its entrance.

32 Then he took me to the east gateway leading to the inner courtyard. He measured it, and it had the same measurements as the other gateways. 33 Its guard alcoves, dividing walls, and entry room were the same size as those of the others, and there were windows along the walls and in the entry room. The gateway passage measured 87 1⁄2 feet long and 43 3⁄4 feet wide. 34 Its entry room faced into the outer courtyard. It had palm tree decorations on its columns, and there were eight steps leading to its entrance.

35 Then he took me around to the north gateway leading to the inner courtyard. He measured it, and it had the same measurements as the other gateways. 36 The guard alcoves, dividing walls, and entry room of this gateway had the same measurements as in the others and the same window arrangements. The gateway passage measured 87 1⁄2 feet long and 43 3⁄4 feet wide. 37 Its entry room[r] faced into the outer courtyard, and it had palm tree decorations on the columns. There were eight steps leading to its entrance.

Rooms for Preparing Sacrifices

38 A door led from the entry room of one of the inner gateways into a side room, where the meat for sacrifices was washed. 39 On each side of this entry room were two tables, where the sacrificial animals were slaughtered for the burnt offerings, sin offerings, and guilt offerings. 40 Outside the entry room, on each side of the stairs going up to the north entrance, were two more tables. 41 So there were eight tables in all—four inside and four outside—where the sacrifices were cut up and prepared. 42 There were also four tables of finished stone for preparation of the burnt offerings, each 31 1⁄2 inches square and 21 inches high.[s] On these tables were placed the butchering knives and other implements for slaughtering the sacrificial animals. 43 There were hooks, each 3 inches[t] long, fastened all around the foyer walls. The sacrificial meat was laid on the tables.

Rooms for the Priests

44 Inside the inner courtyard were two rooms,[u] one beside the north gateway, facing south, and the other beside the south[v] gateway, facing north. 45 And the man said to me, “The room beside the north inner gate is for the priests who supervise the Temple maintenance. 46 The room beside the south inner gate is for the priests in charge of the altar—the descendants of Zadok—for they alone of all the Levites may approach the Lord to minister to him.”

The Inner Courtyard and Temple

47 Then the man measured the inner courtyard, and it was a square, 175 feet wide and 175 feet across. The altar stood in the courtyard in front of the Temple. 48 Then he brought me to the entry room of the Temple. He measured the walls on either side of the opening to the entry room, and they were 8 3⁄4 feet thick. The entrance itself was 24 1⁄2 feet wide, and the walls on each side of the entrance were an additional 5 1⁄4 feet long.[w] 49 The entry room was 35 feet[x] wide and 21 feet[y] deep. There were ten steps[z] leading up to it, with a column on each side.

Notas al pie

 1. 40:1 Hebrew At the beginning of the year, on the tenth day of the month, of the ancient Hebrew lunar calendar. This event occurred on April 28, 573 B.c.; also see note on 1:1.
 2. 40:5a Hebrew 6 long cubits [3.2 meters], each being a cubit [18 inches or 45 centimeters] and a handbreadth [3 inches or 8 centimeters] in length.
 3. 40:5b Hebrew 1 rod [3.2 meters]; also in 40:5c, 7.
 4. 40:6 As in Greek version, which reads 1 rod [3.2 meters] deep; Hebrew reads 1 rod deep, and 1 threshold, 1 rod deep.
 5. 40:7 Hebrew 5 cubits [2.7 meters]; also in 40:48.
 6. 40:8 As in many Hebrew manuscripts and Syriac version; other Hebrew manuscripts add which faced inward toward the Temple; it was 1 rod [10.5 feet or 3.2 meters] deep. Then he measured the entry room of the gateway.
 7. 40:9a Hebrew 8 cubits [4.2 meters].
 8. 40:9b Hebrew 2 cubits [1.1 meters].
 9. 40:11a Hebrew 10 cubits [5.3 meters].
 10. 40:11b Hebrew 13 cubits [6.9 meters].
 11. 40:12a Hebrew 1 cubit [53 centimeters].
 12. 40:12b Hebrew 6 cubits [3.2 meters].
 13. 40:13 Hebrew 25 cubits [13.3 meters]; also in 40:21, 25, 29, 30, 33, 36.
 14. 40:14 Hebrew 60 cubits [31.8 meters]. Greek version reads 20 cubits [35 feet or 10.6 meters]. The meaning of the Hebrew in this verse is uncertain.
 15. 40:15 Hebrew 50 cubits [26.5 meters]; also in 40:21, 25, 29, 33, 36.
 16. 40:19 Hebrew 100 cubits [53 meters]; also in 40:23, 27, 47.
 17. 40:30 As in 40:9, which reads 8 cubits [14 feet or 4.2 meters]; here the Hebrew reads 5 cubits [8 3⁄4 feet or 2.7 meters]. Some Hebrew manuscripts and the Greek version lack this entire verse.
 18. 40:37 As in Greek version (compare parallels at 40:26, 31, 34); Hebrew reads Its dividing wall.
 19. 40:42 Hebrew 1 1⁄2 cubits [80 centimeters] long and 1 1⁄2 cubits wide and 1 cubit [53 centimeters] high.
 20. 40:43 Hebrew a handbreadth [8 centimeters].
 21. 40:44a As in Greek version; Hebrew reads rooms for singers.
 22. 40:44b As in Greek version; Hebrew reads east.
 23. 40:48 As in Greek version, which reads The entrance was 14 cubits [7.4 meters] wide, and the walls of the entrance were 3 cubits [1.6 meters] on each side; Hebrew lacks 14 cubits wide, and the walls of the entrance were.
 24. 40:49a Hebrew 20 cubits [10.6 meters].
 25. 40:49b As in Greek version, which reads 12 cubits [21 feet or 6.4 meters]; Hebrew reads 11 cubits [19 1⁄4 feet or 5.8 meters].
 26. 40:49c As in Greek version; Hebrew reads There were steps that were.