Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Amosi 1

1Àwọn ọ̀rọ̀ Amosi, ọ̀kan lára àwọn olùṣọ́-àgùntàn Tekoa; ohun tí o rí nípa Israẹli ní ọdún méjì ṣáájú ilẹ̀-rírì, nígbà tí Ussiah ọba Juda àti Jeroboamu ọmọ Jehoaṣi jẹ́ ọba ní ilẹ̀ Israẹli.

Ó wí pé:

Olúwa yóò bú jáde láti Sioni
    ohùn rẹ̀ yóò sì sán bí àrá láti Jerusalẹmu wá;
Ibùgbé àwọn olùṣọ́-àgùntàn yóò sì ṣọ̀fọ̀,
    orí òkè Karmeli yóò sì rọ.”

Ìdájọ́ àwọn aládùúgbò Israẹli

Èyí ni ohun tí Olúwa wí:

“Nítorí ẹ̀ṣẹ̀ mẹ́ta tí Damasku,
    àní fún mẹ́rin, Èmi kò ní yí ìpinnu ìjìyà mi padà
Nítorí wọn fi ohun èlò ìpakà pa Gileadi.
    Pẹ̀lú ohun èlò irin tí ó ní eyín mímú
Èmi yóò rán iná sí ilé Hasaeli
    Èyí ti yóò jó àwọn ààfin Beni-Hadadi run.
Èmi yóò ṣẹ́ ọ̀pá ìdábùú Damasku;
    Èmi yóò sì pa ọba tí ó wà ní Àfonífojì Afeni run
àti ẹni tí ó di ọ̀pá aládé mú ní Beti-Edeni.
    Àwọn ará a Aramu yóò lọ sí ìgbèkùn sí Kiri,”
    ni Olúwa wí.

Èyí ni ohun tí Olúwa wí:

“Nítorí ẹ̀ṣẹ̀ mẹ́ta Gasa,
    àní nítorí mẹ́rin,
Èmi kò ní yí ìpinnu ìjìyà mi padà
    Gẹ́gẹ́ bí í oníṣòwò ẹrú,
ó kó gbogbo àwọn ènìyàn mi ní ìgbèkùn.
    Ó sì tà wọ́n fún Edomu,
Èmi yóò rán iná sí ara odi Gasa
    tí yóò jó gbogbo ààfin rẹ̀ run
Èmi yóò ké àwọn olùgbé Aṣdodu kúrò,
    ti ẹni tí ó di ọ̀pá aládé ní Aṣkeloni mú.
Èmi yóò yí ọwọ́ mi sí Ekroni
    títí tí ìyókù Filistini yóò fi ṣègbé,”
    ni Olúwa Olódùmarè wí.

Èyí ni ohun tí Olúwa wí:

“Nítorí ẹ̀ṣẹ̀ mẹ́ta ti Tire
    àní nítorí mẹ́rin, Èmi kì yóò yí ìpinnu ìjìyà mi padà.
Nítorí wọ́n ta gbogbo àwọn ènìyàn tí ó wà ní ìgbèkùn fún Edomu
    Wọn kò sì nání májẹ̀mú ọbàkan,
10 Èmi yóò rán iná sí ara odi Tire
    Tí yóò jó gbogbo àwọn ààfin rẹ̀ run.”

11 Èyí ni ohun tí Olúwa wí:

“Nítorí ẹ̀ṣẹ̀ mẹ́ta tí Edomu,
    àní nítorí mẹ́rin, Èmi kò ní yí ìpinnu ìjìyà mi padà
Nítorí òhun fi idà lépa arákùnrin rẹ̀,
    Ó sì gbé gbogbo àánú sọnù
ìbínú rẹ̀ sì ń faniya títí
    ó sì pa ìbínú rẹ̀ bí èéfín mọ́
12 Èmi yóò rán iná sí orí Temani
    Tí yóò jó gbogbo ààfin Bosra run.”

13 Èyí ni ohun tí Olúwa wí:

“Nítorí ẹ̀ṣẹ̀ mẹ́ta ti Ammoni
    àní mẹ́rin, Èmi kò ní yí ìpinnu ìjìyà mi padà,
Nítorí wọn ti la inú àwọn aboyún Gileadi
    kí wọ́n ba à lè fẹ ilẹ̀ wọn sẹ́yìn.
14 Èmi yóò rán iná sí ara odi Rabba
    èyí tí yóò jó àwọn ààfin rẹ̀ run
pẹ̀lú ìhó ayọ̀ ní ọjọ́ ogun,
    pẹ̀lú ìjì líle ni ọjọ́ àjà.
15 Ọba wọn yóò sì lọ sí ìgbèkùn
    Òun àti àwọn ọmọ-aládé rẹ̀ lápapọ̀,”
    ni Olúwa wí.

Amplified Bible

Amos 1

Judgment on Neighboring Nations

1The words of Amos, who was among the sheepherders of [a]Tekoa, which he saw [in a divine revelation] concerning [b]Israel in the days of Uzziah king of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash, king of Israel, two years before the earthquake.


And he said,
“The Lord thunders and roars from Zion [in judgment]
And utters His voice from Jerusalem;
Then the pastures of the shepherds mourn,
And the summit of [Mount] Carmel dries up [because of God’s judgment].”


Thus says the Lord,
“For three transgressions of Damascus and for four (multiplied delinquencies)
I shall not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because they have threshed Gilead [east of the Jordan River] with sharp iron sledges [having spikes that crushed and shredded].

“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] upon the house of [c]Hazael,
And it shall devour the palaces and strongholds of [d]Ben-hadad (Hazael’s son).

“I also will break the bar [of the gate] of Damascus,
And cut off and destroy the inhabitant from the Valley of Aven (Wickedness),
And the ruler who holds the scepter, from Beth-eden (Damascus);
And the people of Aram [conquered by the Assyrians] will go into exile to [e]Kir,”
Says the Lord.


Thus says the Lord,
“For three transgressions of Gaza [in Philistia] and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because [as slave traders] they took captive the entire [Jewish] population [of defenseless Judean border villages, of which none was spared]
And deported them to Edom [for the slave trade].

“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] on the wall of Gaza
And it shall consume her citadels.

“And I will cut off and destroy the inhabitants from Ashdod,
And the ruler who holds the scepter, from Ashkelon;
And I will unleash My power and turn My hand [in judgment] against Ekron,
And the rest of the Philistines [in Gath and the towns dependent on these four Philistine cities] shall die,”
Says the Lord God.


Thus says the Lord,
“For three transgressions of Tyre and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because they [as middlemen] deported an entire [Jewish] population to Edom
And did not [seriously] remember their covenant of brotherhood.
10 
“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] on the wall of Tyre,
And it shall consume her citadels.”

11 
Thus says the Lord,
“For three transgressions of Edom [the descendants of Esau] and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because he pursued his brother Jacob (Israel) with the sword,
Corrupting and stifling his compassions and casting off all mercy;
His destructive anger raged continually,
And he maintained [and nurtured] his wrath forever.
12 
“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] upon Teman,
And it shall consume the citadels of Bozrah [in Edom].”

13 
Thus says the Lord,
“For three transgressions of the children of [f]Ammon and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because the Ammonites have ripped open the pregnant women of Gilead,
That they might enlarge their border.
14 
“So I will kindle a fire [of war, conquest, and destruction] on the wall of Rabbah [in Ammon]
And it shall devour its strongholds
Amid war cries and shouts of alarm on the day of battle,
And a tempest on the day of the whirlwind [when the enemy captures the city].
15 
“Their king shall go into exile,
He and his princes together,” says the Lord.

Notas al pie

  1. Amos 1:1 Tekoa was a small town in Judah about 10 miles south of Jerusalem.
  2. Amos 1:1 Amos was from the Southern Kingdom, Judah, but his message of divine judgment was primarily directed to the Northern Kingdom, Israel.
  3. Amos 1:4 Hazael ruled from Damascus (842-796 b.c.) as king of Aram (Syria). He was an important official in the court of Hadadezer whom he assassinated and then succeeded.
  4. Amos 1:4 Ben-hadad succeeded his father and ruled from 796-775 b.c.
  5. Amos 1:5 Perhaps back to the homeland of the Arameans (Syrians). Its location is uncertain.
  6. Amos 1:13 Descendants of Ben-ammi, the son born to Lot and his younger daughter (Gen 19:30-38).