Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

1 Tẹsalonika 1

1Paulu, Sila àti Timotiu.

A kọ ọ́ sí ìjọ tí ó wà ní ìlú Tẹsalonika, àwọn ẹni tí ó jẹ́ ti Ọlọ́run Baba àti ti Olúwa Jesu Kristi.

Kí ìbùkún àti àlàáfíà láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run Baba àti Jesu Kristi kí ó jẹ́ tiyín.

Ọpẹ́ fún ìgbàgbọ́ àwọn ará Tẹsalonika

Gbogbo ìgbà ni a máa ń fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run nítorí yín, a sì ń gbàdúrà fún un yín nígbà gbogbo pẹ̀lú. A ń rántí yin ni àìsimi nígbà gbogbo níwájú Ọlọ́run àti Baba nípa iṣẹ́ ìgbàgbọ́ yín, iṣẹ́ ìfẹ́ yín àti ìdúró ṣinṣin ìrètí yín nínú Jesu Kristi Olúwa wa.

Àwa mọ̀ dájúdájú, ẹ̀yin olùfẹ́ wa, wí pé Ọlọ́run ti yàn yín fẹ́ fún ara rẹ̀. Nítorí pé, nígbà tí a mú ìhìnrere tọ̀ yín wà, kò rí bí ọ̀rọ̀ lásán tí kò ní ìtumọ̀ sí i yín, bí kò ṣe pẹ̀lú agbára, pẹ̀lú Ẹ̀mí Mímọ́, pẹ̀lú ìdánilójú tó jinlẹ̀. Bí ẹ̀yin ti mọ irú ènìyàn tí àwa jẹ́ láàrín yín nítorí yín. Tó bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀yin pàápàá di aláwòkọ́ṣe wa àti ti Olúwa, ìdí ni pé, ẹ gba ẹ̀rí náà láti ọwọ́ Ẹ̀mí Mímọ́ pẹ̀lú ayọ̀ bí o tilẹ̀ jẹ́ pé, ó mú wàhálà àti ìbànújẹ́ wá fún yín. Tó bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀yin pàápàá fi di àpẹẹrẹ fún gbogbo àwọn onígbàgbọ́ tó wà ní agbègbè Makedonia àti Akaia. Ọ̀rọ̀ Olúwa ti gbilẹ̀ níbi gbogbo láti ọ̀dọ̀ yín láti agbègbè Makedonia àti Akaia lọ, ìgbàgbọ́ yín nínú Ọlọ́run tàn káàkiri. Nítorí náà, a kò ni láti ṣẹ̀ṣẹ̀ ń sọ fún wọn nípa rẹ̀. Ṣe ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí i ròyìn fún wa bí ẹ ti gbà wá lálejò. Wọ́n ròyìn fún wa pẹ̀lú pé, ẹ ti yípadà kúrò nínú ìbọ̀rìṣà àti wí pé Ọlọ́run alààyè àti òtítọ́ nìkan ṣoṣo ni ẹ ń sìn, 10 àti láti fi ojú ṣọ́nà fún ìpadàbọ̀ Ọmọ rẹ̀ láti ọ̀run wá, ẹni tí ó jí dìde kúrò nínú òkú, Jesu, ẹni tí ó gbà wá lọ́wọ́ ìbínú tí ń bọ̀.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Tesalonicenses 1

1Pablohuan, Silvanohuan, Timoteohuanmi,

Tesalonicapi tandanacuj crijcunaman quillcanchij. Cancunaca Yaya Diospajpish, Apunchij Jesucristopajpishmari canguichij.

Ñucanchij Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca, jatun c'uyaita, sumaj causaita cushca cachun.

Tesalónica crijcuna alli cajpimi Diosta pagui nishca

Taita Diosta cancunamanta mañacushpaca, Paita pagui nicunchijllami. Cancunaca ñucanchij Yaya Diosllapi shunguta churashpa, allimi causacushcanguichij. Diosta achcata c'uyashpami, Diospajta rurashpa causacushcanguichij. Apunchij Jesucristo shamuna yuyailla canataca, chai yuyaillami cashcanguichij. Chashna cashcata yuyarishpami, cancunamantaca mana samashpa Diosta mañacunchijlla.

Taita Dios c'uyashca huauqui, panicuna, cancunataca Diosllataj agllashcata yachanchijmi. Alli huillaita cancunaman huillashpaca, mana chushaj shimicunallata rimarishpa huillashcanchijchu. Ashtahuanpish Diospaj Espiritutajmi, Pai rurai tucushcata ricuchirca. Chashnami alli huillaica allitaj cashcata ricuchishpa huillarcanchij. Ñucanchij cancunahuan cashpaca, cancunapaj allipaj chashna rurashcataca, cancunallataj ricurcanguichijmi. Cancunaca, ñucanchij catij shinallatajmi ñucanchijta ricushpa, Apunchij Jesusta caticunguichij. Ñucanchij huillashcata cushicushpa cancuna caticujta ricuchishpami, Diospaj jucha illaj Espirituca, achca llaquihuan cajpipish, cushichihuan. Chashna alli catishpami, Macedoniapi, Acayapi, causacuj crijcunamanpish, ima shina alli catinata ricuchishcanguichij. Mana Macedoniallapi, Acayallapichu, ashtahuanpish tucui llajtacunapimari Apunchij Jesusmanta alli huillaitapish, cancuna alli crijcuna cashcatapish rijsichishcanguichij. Chaimantami cancuna Taita Diosta alli crijcuna cashcataca, ña mana huillana canchij. Ñucanchij cancunata ricugrijpica, allimi chasquircanguichij. Rurashcalla dioscunata yuyarij cashcata saquishpamari, cunanca causacuj Taita Diospajman cutirircanguichij. Cashcatataj huillaj Pai Taita Diostami servicunguichij. Chai tucuitamari cai llajtapi causajcunaca, paicunallataj cancunamantaca parlanacucuncuna. 10 Huañushcacunapaj chaupimanta Dios causachishca Paipaj Churi Jesús jahua pachamanta shamunata, ima shina cancuna shuyacushcatapish parlanacuncunami. Paica shamuj punllacunapi Dios p'iñarishpa, ñucanchijta jatunta llaquichina cashcamanta quishpichijmari.