Bibelen på hverdagsdansk

Zakarias 6

De fire vogne

1Igen kiggede jeg op, og jeg så fire stridsvogne, som kom farende frem mellem to bjerge, der var hårde som bronze. Den første vogn blev trukket af røde heste, den næste af sorte, den tredje af hvide og den fjerde af blakkede heste.

„Hvad betyder det?” spurgte jeg englen. Han svarede: „Det er himlens fire ånder, som netop er kommet fra jordens Herre. De bliver sendt ud for at udføre hans befaling. Vognen med de sorte heste skal køre mod nord, og den med de hvide heste vil følge bagefter,[a] mens vognen med de blakkede heste skal sydpå. De er ivrige efter at komme af sted ud over jorden.” Så sagde han: „Af sted med jer! Drag ud over jorden!” Og de fór af sted. Derefter råbte han til mig: „Den stridsvogn som farer mod nord, vil udføre Herrens retfærdige dom over landene mod nord.”

Josvas krone

Derefter sagde Herren til mig: 10-11 „Tag hen til Heldaj, Tobija og Jedaja, som lige er ankommet fra eksilet i Babylon, og bed om noget af det sølv og guld, de har bragt med sig. Gå derefter straks hen til Joshijas, Zefanjas søns, hus. Han skal lave en krone af guldet og sølvet. Den skal du sætte på ypperstepræsten Josvas hoved, 12 og du skal sige til ham fra den almægtige Gud: ‚Du repræsenterer den, som skal komme, ham, hvis navn er Spiren,[b] og som skal spire frem fra det sted, hvor stubben er. Han skal bygge Herrens tempel. 13 Ikke alene skal han bygge Herrens tempel, men han skal blive æret som en konge. Han skal regere fra sin trone og være både konge og præst, og han vil skabe fred.’ 14 Kronen skal derefter opbevares i Herrens tempel til minde om Heldaj, Tobija, Jedaja og Joshija.”

15 Senere vil der komme folk langvejsfra for at være med til at bygge Herrens tempel. Når det sker, vil I forstå, at Herren, den Almægtige, har sendt mig. Alt dette vil gå i opfyldelse, hvis I lytter og gør, hvad Herren, jeres Gud siger til jer.

Notas al pie

 1. 6,6 Eller måske: „mod vest”.
 2. 6,12 Eller: „Rodskuddet”. Begge ord peger hen på den kommende Messias.

New American Standard Bible

Zechariah 6

The Four Chariots

1Now I lifted up my eyes again and looked, and behold, four chariots were coming forth from between the two mountains; and the mountains were bronze mountains. With the first chariot were red horses, with the second chariot black horses, with the third chariot white horses, and with the fourth chariot strong dappled horses. Then I spoke and said to the angel who was speaking with me, “What are these, my lord?” The angel replied to me, “These are the four spirits of heaven, going forth after standing before the Lord of all the earth, with one of which the black horses are going forth to the north country; and the white ones go forth after them, while the dappled ones go forth to the south country. When the strong ones went out, they [a]were eager to go to [b]patrol the earth.” And He said, “Go, [c]patrol the earth.” So they [d]patrolled the earth. Then He cried out to me and spoke to me saying, “See, those who are going to the land of the north have [e]appeased My wrath in the land of the north.”

The word of the Lord also came to me, saying, 10 “Take an offering from the exiles, from Heldai, Tobijah and Jedaiah; and you go the same day and enter the house of Josiah the son of Zephaniah, where they have arrived from Babylon.

The Symbolic Crowns

11 Take silver and gold, make an ornate crown and set it on the head of Joshua the son of Jehozadak, the high priest. 12 Then say to him, ‘Thus says the Lord of hosts, “Behold, a man whose name is [f]Branch, for He will [g]branch out from where He is; and He will build the temple of the Lord. 13 Yes, it is He who will build the temple of the Lord, and He who will bear the honor and sit and rule on His throne. Thus, He will be a priest on His throne, and the counsel of peace will be between the two [h]offices.”’ 14 Now the crown will become a reminder in the temple of the Lord to Helem, Tobijah, Jedaiah and [i]Hen the son of Zephaniah. 15 Those who are far off will come and [j]build the temple of the Lord.” Then you will know that the Lord of hosts has sent me to you. And it will take place if you completely obey the Lord your God.

Notas al pie

 1. Zechariah 6:7 Lit sought to go
 2. Zechariah 6:7 Lit walk about through
 3. Zechariah 6:7 Lit walk about through
 4. Zechariah 6:7 Lit walked about through
 5. Zechariah 6:8 Lit caused My spirit to rest in
 6. Zechariah 6:12 Lit Sprout
 7. Zechariah 6:12 Lit sprout up
 8. Zechariah 6:13 Lit of them
 9. Zechariah 6:14 I.e. Josiah
 10. Zechariah 6:15 Lit build in