Bibelen på hverdagsdansk

Zakarias 3

Ypperstepræstens nye dragt

1I et andet syn viste Herren mig ypperstepræsten Josva stå foran Herrens engel, mens Satan stod ved hans højre side og anklagede ham. Herrens engel sagde til Satan: „Så er det nok med dine anklager, Satan! Herren vil straffe dig, for denne mand er som et forkullet stykke træ, reddet ud af ilden.”

Jeg så, at Josva stod foran englen i snavsede klæder. Herrens engel sagde da til de omkringstående engle: „Tag det snavsede tøj af ham.” Og henvendt til Josva sagde han: „Jeg har tilgivet dine synder. Nu får du en ren og ny dragt.” „Sæt også en ren turban på hans hoved,” sagde englen til sine hjælpere. Så gav de ham en ren turban og en ny dragt på.

Derefter sagde Herrens engel til Josva: „Hør hvad Herren siger: Hvis du vil adlyde mine befalinger og samvittighedsfuldt udføre dit hverv, vil jeg gøre dig til leder og vogter af mit tempel, og du skal få samme direkte adgang til mig som englene, der står her. Hør efter, Josva! Du er ypperstepræsten, og sammen med de andre præster er du et symbol på den tjener, jeg vil sende engang: Spiren.[a] 9-10 På en enkelt dag vil jeg fjerne den skyld, der ligger over landet. Når den dag kommer, kan I igen trygt byde jeres venner velkomne og nyde freden under vinrankens og figentræets skygge. Se på den sten, som jeg har anbragt foran dig, Josva. Den har syv øjne, og jeg vil skrive noget på den.”

Notas al pie

  1. 3,8 Eller: „Rodskuddet”. Der er tale om en profetisk hentydning til Messias, og det samme ord forekommer bl.a. i Jer. 23,5 og 33,15. Navnet „Josva/Jeshua” er det samme navn som „Jesus” og betyder „Frelser”.

Nya Levande Bibeln

Sakaria 3

Herren försvarar sin överstepräst

1Sedan visade ängeln mig översteprästen Josua som stod inför Herrens ängel, och Satan var också där vid ängelns högra sida med anklagelser mot Josua.

Herren sa till Satan: Jag förkastar dina anklagelser, Satan. Ja, jag, Herren, gör det, för jag ska vara barmhärtig mot Jerusalem. Jag har bestämt mig för att visa barmhärtighet mot Josua och hans folk. Han är som ett brinnande vedträ ryckt ur elden.

Men Josuas kläder var orena, då han stod inför Herrens ängel.

Då sa ängeln till de övriga som stod där: Ta av honom hans kläder. Sedan vände han sig till Josua och sa: Jag har tagit bort din synd, och nu ska jag klä dig i högtidskläder.

5-6 Kan ni inte ge honom en ren turban också att sätta på huvudet? sa jag. Då satte de en turban på hans huvud. Herrens ängel gav sedan Josua denna uppmaning:

Herren, härskarornas Gud, säger: 'Om du följer de stigar som jag visar dig och gör allt som jag säger åt dig, då ska du få tjäna i mitt tempel och vakta det, så att det förblir heligt. Du ska få vara i min närhet tillsammans med dessa änglar.

Lyssna på mig, Josua, du överstepräst, och alla ni andra präster, för ni är förebilder på det goda som ska komma. Josua representerar min tjänare, den nya gren som ska växa ut.

All makt ska ges åt honom, och han ska bli hörnstenen i templet som Josua står bredvid. På stenen ska jag skriva: Jag ska förlåta detta lands synd på en enda dag.

10 Efter den dagen ska ni leva i frid och trygghet, och var och en av er ska ha sitt eget hem dit ni kan inbjuda era grannar.'