Bibelen på hverdagsdansk

Zakarias 2

De fire horn

1Derefter fik jeg endnu et syn. Jeg så fire horn. „Hvad betyder de horn?” spurgte jeg englen ved min side. Han svarede: „De repræsenterer de stormagter, som har spredt indbyggerne fra Israel, Juda og Jerusalem for alle vinde.”

Så viste Herren mig fire smede. „Hvorfor er de smede her?” spurgte jeg.

Englen svarede: „De er kommet for at knuse de fire horn som tegn på, at de ugudelige stormagter, som spredte Judas folk, vil miste deres magt.”

Målebåndet

Derefter fik jeg endnu et syn. Jeg så en mand gå med et målebånd i hånden.

„Hvor skal du hen?” spurgte jeg ham.

„Jeg skal ud og måle Jerusalems længde og bredde,” svarede han.

Så kom der en anden engel til syne, og englen ved min side gik ham i møde. Den anden engel sagde: „Gå hen og sig til den unge mand dér, at der en dag vil bo så mange mennesker og dyr i Jerusalem, at de ikke kan være indenfor byens mure, men må slå sig ned i området udenfor. Da vil Herren selv være som en mur af ild omkring hele området, og han vil bo midt iblandt dem med sin herlighed.

Et kald til at vende hjem og et løfte om Guds indgreb

10-11 ‚Hør efter!’ siger Herren. ‚Jeg spredte mit folk ud til alle fire verdenshjørner, men nu skal I komme hjem. Flygt fra landet mod nord,[a] red jer selv, I som bor i Babylonien!’ ”

12 Og englen fortsatte:[b] „Den almægtige Gud vil vise sin herlighed og demonstrere sin magt over de folkeslag, som udplyndrede jer, for de, der rører jer, rører hans øjeæble.[c] 13 Han vil slå hårdt ned på dem, og deres egne slaver skal gøre oprør imod dem. Når det sker, vil I forstå, at Herren, den Almægtige, har sendt mig.

14 ‚Glæd jer og syng af fryd, mit folk!’ siger Herren. ‚For jeg kommer og bosætter mig midt iblandt jer! 15 Til den tid vil mange mennesker fra andre folkeslag slutte sig til mig og blive en del af mit folk, og jeg vil bosætte mig midt iblandt jer!’ Da vil I forstå, at Herren den Almægtige har sendt mig. 16 Herren vil igen udvælge Juda til at være sit hellige land og Jerusalem til at være sin hellige by.

17 Vær stille for Herren, alle mennesker, for han har rejst sig fra sin himmelske trone for at udføre disse ting.”

Notas al pie

  1. 2,10-11 Landet mod nord er Babylonien, jf. Jer. 1,14; 6,22; 10,22.
  2. 2,12 Det er ikke klart, om det er englen eller Zakarias, der taler.
  3. 2,12 Det vil sige det mest sårbare sted, noget, der er dyrebart for en, jf. 5.Mos. 32,10; Sl. 17,8.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Зак 2

Третье видение: землемер

1Я снова поднял глаза и увидел: передо мной человек с землемерной нитью в руке. Я спросил:

– Куда ты идёшь?

Он ответил мне:

– Измерить Иерусалим, чтобы узнать его ширину и длину.

Затем Ангел, говоривший со мной, двинулся вперёд, а навстречу Ему вышел другой ангел, и тогда первый Ангел сказал второму:

– Беги, скажи тому юноше[a]: «Иерусалим будет городом без стен, так много в нём будет жителей и скота. Я Сам буду огненной стеной вокруг него, – возвещает Вечный, – и славой внутри него».

– Вперёд! Вперёд! Исроильтяне, бегите из северной земли, – возвещает Вечный, – ведь по четырём небесным ветрам Я развеял вас, – возвещает Вечный. – Вперёд, Сион! Спасайся, живущий у дочери Вавилона!

Ведь так сказал Вечный, Повелитель Сил:

– Он прославил Меня и послал[b] на народы, которые тебя обирали (потому что, кто прикасается к тебе, тот касается зеницы Моего[c] ока). Я подниму на них руку, и они станут добычей своих рабов. Тогда ты узнаешь, что Вечный, Повелитель Сил, послал Меня. 10 Кричи от радости и ликуй, дочь Сиона. Ведь Я приду и буду жить у тебя, – возвещает Вечный. – 11 Многие народы примкнут к Вечному в тот день и станут Моим народом. Я буду жить у тебя, Иерусалим, и ты узнаешь, что Вечный, Повелитель Сил, послал Меня к тебе. 12 Вечный примет Иудею как Свой удел в святой земле и снова изберёт Иерусалим. 13 Умолкни перед Вечным, человеческий род, потому что Он поднялся из Своего святого жилища.

Notas al pie

  1. Зак 2:4 Возможно, речь идёт о Закарии.
  2. Зак 2:8 Или: «Для Своей славы Он послал Меня».
  3. Зак 2:8 Или: «Его».