Bibelen på hverdagsdansk

Zakariasʼ Bog 2:1-17

De fire horn

1Derefter fik jeg endnu et syn. Jeg så fire horn. 2„Hvad betyder de horn?” spurgte jeg englen ved min side. Han svarede: „De repræsenterer de stormagter, som har spredt indbyggerne fra Israel, Juda og Jerusalem for alle vinde.”

3Så viste Herren mig fire smede. 4„Hvorfor er de smede her?” spurgte jeg.

Englen svarede: „De er kommet for at knuse de fire horn som tegn på, at de ugudelige stormagter, som spredte Judas folk, vil miste deres magt.”

Målebåndet

5Derefter fik jeg endnu et syn. Jeg så en mand gå med et målebånd i hånden.

6„Hvor skal du hen?” spurgte jeg ham.

„Jeg skal ud og måle Jerusalems længde og bredde,” svarede han.

7Så kom der en anden engel til syne, og englen ved min side gik ham i møde. 8Den anden engel sagde: „Gå hen og sig til den unge mand dér, at der en dag vil bo så mange mennesker og dyr i Jerusalem, at de ikke kan være indenfor byens mure, men må slå sig ned i området udenfor. 9Da vil Herren selv være som en mur af ild omkring hele området, og han vil bo midt iblandt dem med sin herlighed.

Et kald til at vende hjem og et løfte om Guds indgreb

10-11‚Hør efter!’ siger Herren. ‚Jeg spredte mit folk ud til alle fire verdenshjørner, men nu skal I komme hjem. Flygt fra landet mod nord,2,10-11 Landet mod nord er Babylonien, jf. Jer. 1,14; 6,22; 10,22. red jer selv, I som bor i Babylonien!’ ”

12Og englen fortsatte:2,12 Det er ikke klart, om det er englen eller Zakarias, der taler. „Den almægtige Gud vil vise sin herlighed og demonstrere sin magt over de folkeslag, som udplyndrede jer, for de, der rører jer, rører hans øjeæble.2,12 Det vil sige det mest sårbare sted, noget, der er dyrebart for en, jf. 5.Mos. 32,10; Sl. 17,8. 13Han vil slå hårdt ned på dem, og deres egne slaver skal gøre oprør imod dem. Når det sker, vil I forstå, at Herren, den Almægtige, har sendt mig.

14‚Glæd jer og syng af fryd, mit folk!’ siger Herren. ‚For jeg kommer og bosætter mig midt iblandt jer! 15Til den tid vil mange mennesker fra andre folkeslag slutte sig til mig og blive en del af mit folk, og jeg vil bosætte mig midt iblandt jer!’ Da vil I forstå, at Herren den Almægtige har sendt mig. 16Herren vil igen udvælge Juda til at være sit hellige land og Jerusalem til at være sin hellige by.

17Vær stille for Herren, alle mennesker, for han har rejst sig fra sin himmelske trone for at udføre disse ting.”

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.