Bibelen på hverdagsdansk

Zakariasʼ Bog 2:1-17

De fire horn

1Derefter fik jeg endnu et syn. Jeg så fire horn. 2„Hvad betyder de horn?” spurgte jeg englen ved min side. Han svarede: „De repræsenterer de stormagter, som har spredt indbyggerne fra Israel, Juda og Jerusalem for alle vinde.”

3Så viste Herren mig fire smede. 4„Hvorfor er de smede her?” spurgte jeg.

Englen svarede: „De er kommet for at knuse de fire horn som tegn på, at de ugudelige stormagter, som spredte Judas folk, vil miste deres magt.”

Målebåndet

5Derefter fik jeg endnu et syn. Jeg så en mand gå med et målebånd i hånden.

6„Hvor skal du hen?” spurgte jeg ham.

„Jeg skal ud og måle Jerusalems længde og bredde,” svarede han.

7Så kom der en anden engel til syne, og englen ved min side gik ham i møde. 8Den anden engel sagde: „Gå hen og sig til den unge mand dér, at der en dag vil bo så mange mennesker og dyr i Jerusalem, at de ikke kan være indenfor byens mure, men må slå sig ned i området udenfor. 9Da vil Herren selv være som en mur af ild omkring hele området, og han vil bo midt iblandt dem med sin herlighed.

Et kald til at vende hjem og et løfte om Guds indgreb

10-11‚Hør efter!’ siger Herren. ‚Jeg spredte mit folk ud til alle fire verdenshjørner, men nu skal I komme hjem. Flygt fra landet mod nord,2,10-11 Landet mod nord er Babylonien, jf. Jer. 1,14; 6,22; 10,22. red jer selv, I som bor i Babylonien!’ ”

12Og englen fortsatte:2,12 Det er ikke klart, om det er englen eller Zakarias, der taler. „Den almægtige Gud vil vise sin herlighed og demonstrere sin magt over de folkeslag, som udplyndrede jer, for de, der rører jer, rører hans øjeæble.2,12 Det vil sige det mest sårbare sted, noget, der er dyrebart for en, jf. 5.Mos. 32,10; Sl. 17,8. 13Han vil slå hårdt ned på dem, og deres egne slaver skal gøre oprør imod dem. Når det sker, vil I forstå, at Herren, den Almægtige, har sendt mig.

14‚Glæd jer og syng af fryd, mit folk!’ siger Herren. ‚For jeg kommer og bosætter mig midt iblandt jer! 15Til den tid vil mange mennesker fra andre folkeslag slutte sig til mig og blive en del af mit folk, og jeg vil bosætte mig midt iblandt jer!’ Da vil I forstå, at Herren den Almægtige har sendt mig. 16Herren vil igen udvælge Juda til at være sit hellige land og Jerusalem til at være sin hellige by.

17Vær stille for Herren, alle mennesker, for han har rejst sig fra sin himmelske trone for at udføre disse ting.”

Swedish Contemporary Bible

Sakarja 2:1-13

Mannen med mätsnöret

1När jag lyfte blicken fick jag se en man som hade ett mätsnöre i handen. 2”Vart är du på väg?” frågade jag honom.

Han svarade: ”Till Jerusalem, för att mäta dess bredd och längd.”

3Då gick ängeln som talade med mig iväg, och en annan ängel kom emot honom 4och sa: ”Skynda dig och säg till den unge mannen där: ’Jerusalem ska bli en stad utan murar, på grund av det stora antalet människor och djur där. 5Jag själv, säger Herren, ska vara en eldsmur omkring staden, och jag ska vara dess härlighet därinne.’

Herrens kallelse

6Kom, kom! Fly från landet i norr, säger Herren, för jag har skingrat er i alla väderstreck, säger Herren.

7Kom, Sion! Fly, du som bor hos dotter Babylon!” 8För så säger härskarornas Herre: ”Efter sin härlighet har han sänt mig2:8 Grundtextens innebörd är oviss. om folken som plundrat er: –Den som rör vid er rör vid min2:8 Enligt ett rättelseförslag: hans (sannolikt för att det inte skulle låta som om HERREN hade sänt HERREN). ögonsten–. 9Ja, jag ska lyfta min hand mot dem, och de ska bli ett byte för sina slavar. Då ska ni inse att härskarornas Herre har sänt mig.

10Ropa och var glad, dotter Sion! Jag kommer för att bo hos dig, säger Herren. 11Vid den tiden ska många folk sluta sig till Herren och bli mitt folk. Jag ska bo hos dig. Då ska du inse att härskarornas Herre har sänt mig till dig. 12Herren ska ärva Juda som sin del av den heliga marken och än en gång utvälja Jerusalem. 13Var stilla inför Herren, hela mänskligheten, för han har rest sig från sin heliga boning.”