Bibelen på hverdagsdansk

Zakariasʼ Bog 12:1-14

Gud vil tilintetgøre Jerusalems fjender

1Det følgende er et budskab til Israel fra Herren, som udspændte himlen, lagde jordens fundament og gav mennesket liv og ånde:

2„Engang vil nabolandenes folkeslag angribe Judas land og belejre Jerusalem, men de vil få min vrede at føle, så de bliver helt fortumlede. 3Til den tid vil jeg gøre Jerusalem til en tung sten, som de ikke kan løfte. Prøver de på det, kommer de til skade. Alle jordens nationer vil samle sig imod mit folk. 4Men da vil jeg gøre alle fjendens heste panikslagne og rytterne vanvittige. Jeg vil stå vagt over mit folk og gøre fjenderne blinde. 5Da vil Judas ledere forstå, at Jerusalems indbyggere får deres styrke fra Herren, den almægtige Gud.

6Til den tid vil jeg gøre Juda til en ild, der antænder tørt brænde, en fakkel, der sætter neg i brand. Judas folk vil besejre nabolandene, så Jerusalems indbyggere kan få lov at være i fred. 7Herren vil først give sejr til hæren fra det judæiske opland, for at Jerusalems indbyggere og Davids slægt ikke skal tro, de er bedre end det øvrige Juda.

8Da vil Herren komme Jerusalems indbyggere til hjælp, så den svageste føler sig stærk som kong David, og Davids kongelige slægt skal lede dem med en autoritet, som svarer til Herrens engels, ja, med Guds egen autoritet. 9Til den tid vil jeg tilintetgøre alle de folkeslag, som angriber Jerusalem.

Folket omvender sig

10Til den tid vil jeg udgyde nådens og bønnens ånd over Davids kongelige slægt og Jerusalems indbyggere, og de vil få øje på ham, som de har gennemboret. De vil sørge over ham, som man sørger over sin eneste søn, og klage, som man klager over sin førstefødtes død. 11Sorgen og klagen i Jerusalem skal være lige så stor som dødsklagen ved Hadad-Rimmon12,11 Hvor den gudfrygtige kong Josias blev dræbt af den egyptiske hær, jf. 2.Krøn. 35,20-25. i Megiddodalen. 12-14Der skal være landesorg, for hele Israels folk skal synke i knæ af gråd og anger, både kongeslægten, præsteslægterne og menigmand. Alle landets slægter skal sørge, mændene for sig og kvinderne for sig.

New International Reader's Version

Zechariah 12:1-14

The Lord Will Destroy Jerusalem’s Enemies

1This is a prophecy. It is the Lord’s message about Israel.

The Lord spreads out the heavens. He lays the foundation of the earth. He creates the human spirit within a person. He says, 2“Jerusalem will be like a cup in my hand. It will make all the surrounding nations drunk from the wine of my anger. Judah will be attacked by its enemies. So will Jerusalem. 3At that time all the nations on earth will gather together against Jerusalem. Then it will become like a rock that can’t be moved. All the nations that try to move it will only hurt themselves. 4On that day I will fill every horse with panic. I will make every rider crazy,” announces the Lord. “I will watch over the people of Judah. But I will make all the horses of the nations blind. 5Then the family groups of Judah will say in their hearts, ‘The people of Jerusalem are strong. That’s because the Lord who rules over all is their God.’

6“At that time Judah’s family groups will be like a fire pot in a pile of wood. They will be like a burning torch among bundles of grain. They will destroy all the surrounding nations on every side. But Jerusalem will remain unharmed in its place.

7“I will save the houses in Judah first. The honor of David’s family line is great. So is the honor of those who live in Jerusalem. But their honor will not be greater than the honor of the rest of Judah. 8At that time I will be like a shield to those who live in Jerusalem. Then even the weakest among them will be great warriors like David. And David’s family line will be like the angel of the Lord who leads them. 9On that day I will begin to destroy all the nations that attack Jerusalem.

Israel’s People Will Mourn Over the One They Pierced

10“I will pour out a spirit of grace and prayer on David’s family line. I will also send it on those who live in Jerusalem. They will look to me. I am the one they have pierced. They will mourn over me as someone mourns over an only child who has died. They will be full of sorrow over me. Their sorrow will be just like someone’s sorrow over an oldest son. 11At that time there will be a lot of weeping in Jerusalem. It will be as great as the weeping of the people at Hadad Rimmon. Hadad Rimmon is in the valley of Megiddo. They were weeping over Josiah’s death. 12Everyone in the land will mourn. Each family will mourn by themselves and their wives by themselves. That will include the family lines of David, Nathan, 13Levi, Shimei and 14all the others.