Bibelen på hverdagsdansk

Zakariasʼ Bog 12:1-14

Gud vil tilintetgøre Jerusalems fjender

1Det følgende er et budskab til Israel fra Herren, som udspændte himlen, lagde jordens fundament og gav mennesket liv og ånde:

2„Engang vil nabolandenes folkeslag angribe Judas land og belejre Jerusalem, men de vil få min vrede at føle, så de bliver helt fortumlede. 3Til den tid vil jeg gøre Jerusalem til en tung sten, som de ikke kan løfte. Prøver de på det, kommer de til skade. Alle jordens nationer vil samle sig imod mit folk. 4Men da vil jeg gøre alle fjendens heste panikslagne og rytterne vanvittige. Jeg vil stå vagt over mit folk og gøre fjenderne blinde. 5Da vil Judas ledere forstå, at Jerusalems indbyggere får deres styrke fra Herren, den almægtige Gud.

6Til den tid vil jeg gøre Juda til en ild, der antænder tørt brænde, en fakkel, der sætter neg i brand. Judas folk vil besejre nabolandene, så Jerusalems indbyggere kan få lov at være i fred. 7Herren vil først give sejr til hæren fra det judæiske opland, for at Jerusalems indbyggere og Davids slægt ikke skal tro, de er bedre end det øvrige Juda.

8Da vil Herren komme Jerusalems indbyggere til hjælp, så den svageste føler sig stærk som kong David, og Davids kongelige slægt skal lede dem med en autoritet, som svarer til Herrens engels, ja, med Guds egen autoritet. 9Til den tid vil jeg tilintetgøre alle de folkeslag, som angriber Jerusalem.

Folket omvender sig

10Til den tid vil jeg udgyde nådens og bønnens ånd over Davids kongelige slægt og Jerusalems indbyggere, og de vil få øje på ham, som de har gennemboret. De vil sørge over ham, som man sørger over sin eneste søn, og klage, som man klager over sin førstefødtes død. 11Sorgen og klagen i Jerusalem skal være lige så stor som dødsklagen ved Hadad-Rimmon12,11 Hvor den gudfrygtige kong Josias blev dræbt af den egyptiske hær, jf. 2.Krøn. 35,20-25. i Megiddodalen. 12-14Der skal være landesorg, for hele Israels folk skal synke i knæ af gråd og anger, både kongeslægten, præsteslægterne og menigmand. Alle landets slægter skal sørge, mændene for sig og kvinderne for sig.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

撒迦利亞書 12:1-14

耶路撒冷必蒙拯救

1以下是耶和華關於以色列的啟示。

鋪展穹蒼、奠立大地的根基、塑造人靈魂的耶和華說: 2「看啊,我要使耶路撒冷成為令周圍萬民昏醉的酒杯。耶路撒冷被圍困時,猶大也必受困。 3到那天,當地上的列國聚集起來攻擊耶路撒冷的時候,我要使耶路撒冷成為一塊沉重的石頭。凡試圖舉起它的,必傷自己。 4到那天,我要使所有的戰馬驚恐,使馬上的騎士癲狂。我必看顧猶大家,使列邦的馬匹瞎眼。這是耶和華說的。 5那時,猶大的族長必心裡說,『耶路撒冷的居民從他們的上帝——萬軍之耶和華那裡得到了力量。』

6「到那天,我必使猶大的族長像木柴中的火盆,像禾捆中的火把,吞噬左右四圍的列邦,但耶路撒冷人必仍在原處——耶路撒冷安居。

7「耶和華必首先拯救猶大的帳篷,免得大衛家和耶路撒冷居民的榮耀超過猶大8到那天,耶和華必保護耶路撒冷的居民,使他們當中最軟弱的像大衛一樣剛強,使大衛家像上帝一樣,像耶和華的天使一樣帶領他們。 9到那天,我必毀滅前來攻擊耶路撒冷的列國。

10「我必將施恩和禱告的靈澆灌在大衛家和耶路撒冷的居民身上。他們必仰望我——他們所刺的那位,如喪獨子一般為祂哀傷,如喪長子一般為祂痛哭。 11到那天,耶路撒冷必一片哀聲,猶如米吉多平原的哈達臨門的哀聲。 12境內家家戶戶都必哀哭。大衛家的男子在一處,女子在一處;拿單家的男子在一處,女子在一處; 13利未家的男子在一處,女子在一處;示每家的男子在一處,女子在一處。 14其餘各家也都哀哭,男女分開。