Bibelen på hverdagsdansk

Zakariasʼ Bog 12:1-14

Gud vil tilintetgøre Jerusalems fjender

1Det følgende er et budskab til Israel fra Herren, som udspændte himlen, lagde jordens fundament og gav mennesket liv og ånde:

2„Engang vil nabolandenes folkeslag angribe Judas land og belejre Jerusalem, men de vil få min vrede at føle, så de bliver helt fortumlede. 3Til den tid vil jeg gøre Jerusalem til en tung sten, som de ikke kan løfte. Prøver de på det, kommer de til skade. Alle jordens nationer vil samle sig imod mit folk. 4Men da vil jeg gøre alle fjendens heste panikslagne og rytterne vanvittige. Jeg vil stå vagt over mit folk og gøre fjenderne blinde. 5Da vil Judas ledere forstå, at Jerusalems indbyggere får deres styrke fra Herren, den almægtige Gud.

6Til den tid vil jeg gøre Juda til en ild, der antænder tørt brænde, en fakkel, der sætter neg i brand. Judas folk vil besejre nabolandene, så Jerusalems indbyggere kan få lov at være i fred. 7Herren vil først give sejr til hæren fra det judæiske opland, for at Jerusalems indbyggere og Davids slægt ikke skal tro, de er bedre end det øvrige Juda.

8Da vil Herren komme Jerusalems indbyggere til hjælp, så den svageste føler sig stærk som kong David, og Davids kongelige slægt skal lede dem med en autoritet, som svarer til Herrens engels, ja, med Guds egen autoritet. 9Til den tid vil jeg tilintetgøre alle de folkeslag, som angriber Jerusalem.

Folket omvender sig

10Til den tid vil jeg udgyde nådens og bønnens ånd over Davids kongelige slægt og Jerusalems indbyggere, og de vil få øje på ham, som de har gennemboret. De vil sørge over ham, som man sørger over sin eneste søn, og klage, som man klager over sin førstefødtes død. 11Sorgen og klagen i Jerusalem skal være lige så stor som dødsklagen ved Hadad-Rimmon12,11 Hvor den gudfrygtige kong Josias blev dræbt af den egyptiske hær, jf. 2.Krøn. 35,20-25. i Megiddodalen. 12-14Der skal være landesorg, for hele Israels folk skal synke i knæ af gråd og anger, både kongeslægten, præsteslægterne og menigmand. Alle landets slægter skal sørge, mændene for sig og kvinderne for sig.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Закария 12:1-14

Торжество Иерусалима

1Вот пророческое слово от Вечного об Исраиле. Вечный, Который распростёр небеса, положил основания земли и создал дух в человеке, возвещает:

2– Смотрите, Я делаю Иерусалим чашей, опьяняющей все народы вокруг. Будут осаждены и Иудея, и Иерусалим. 3В тот день, когда все народы земли соберутся против него, Я сделаю Иерусалим неподъёмным камнем для всех народов. Все, кто примутся его поднимать, надорвутся. 4В тот день Я поражу всякого коня ужасом, а его всадника безумием, – возвещает Вечный. – Я буду бдительно смотреть на Иудею, а всех коней у народов поражу слепотой. 5Тогда вожди Иудеи осознают, что жители Иерусалима сильны, потому что Вечный, Повелитель Сил, – их Бог.

6В тот день Я сделаю вождей Иудеи горящей жаровней среди дров, пламенеющим факелом среди снопов. Они будут пожирать все народы вокруг – направо и налево, а Иерусалим снова будет заселён на прежнем месте.

7Вечный сначала спасёт жилища Иудеи, чтобы слава дома Давуда и жителей Иерусалима была не большей, чем у Иудеи. 8В тот день Вечный защитит жителей Иерусалима, и самые слабые среди них станут подобны Давуду, а дом Давуда станет подобен Всевышнему, подобен Ангелу Вечного, идущему перед ними. 9В тот день Я погублю все народы, которые нападают на Иерусалим.

Плач о Том, Кого пронзили

10– Я изолью на дом Давуда и на жителей Иерусалима дух12:10 Или: «Духа». благодати и молитвы, и они будут смотреть на Меня, на Того, Которого пронзили, и будут оплакивать Его, как оплакивают единственного сына, и горевать о Нём, как горюют о первенце12:10 Эти слова являются пророчеством об Исе аль-Масихе (см. Мат. 24:30; Ин. 19:34, 37; Отк. 1:7).. 11В тот день будет в Иерусалиме великий плач, как плач Адад-Риммона в долине Мегиддо. 12-14Страна будет горевать – каждый клан отдельно: отдельно клан дома Давуда, отдельно клан дома Нафана, отдельно клан дома Леви, отдельно клан Шимея и отдельно все остальные кланы. Женщины будут горевать отдельно от мужчин.