Bibelen på hverdagsdansk

Titusbrevet 3:1-15

Det nye liv udspringer af Guds nåde og Helligåndens virke

1Mind de kristne om, at de skal underordne sig regering og øvrighed, være lydige og altid parate til at gøre det rette. 2De må ikke håne nogen eller komme i klammeri, men de skal være venlige og hensynsfulde mod alle.

3Lad os ikke glemme, at også vi engang var på vildspor og levede i et tankeløst oprør mod Gud. Vi var slaver af mange forskellige former for begær og syndige lidenskaber. Vi levede et liv i ondskab og misundelse. Vi hadede andre, og de hadede os til gengæld. 4Men så åbenbarede Gud, vores Frelser, sin godhed og kærlighed til os mennesker. 5Det var ikke på grund af noget godt, vi havde gjort, at han frelste os. Nej, det var alene på grund af hans nåde imod os, at vi blev født på ny. Det var som at få et rensende bad,3,5 Teksten kan oversættes på flere måder. Ordret står der: „ved genfødelsens renselse og Helligåndens fornyelse”. Ordet for „renselse” henviser til en rituel renselse, foretaget med vand, og forekommer kun et andet sted i NT, nemlig Ef. 5,26. og Helligånden førte os ind i et nyt liv. 6Gud udøste Helligåndens kraft over os i rigt mål gennem Jesus Kristus, vores Frelser. 7Ved at tage imod hans nåde blev vi accepteret af Gud, og vi fik en forvisning om at få del i det evige liv.

Undervis i den sunde lære og tag afstand fra falske lærere

1.Tim. 1,3-11; 4,1-7

8Mine ord er troværdige. Jeg råder dig til at understrege det her, så de, der er kommet til tro på Gud, må lægge vægt på at gøre gode gerninger. Det er nemlig godt og gavnligt for os mennesker. 9Sørg for at undgå tåbelige diskussioner og skænderier om den jødiske lov og de lange stamtavler.3,9 Betydningen er usikker. Jf. 1.Tim. 1,4 og 2.Tim. 2,23. Den slags er uden værdi og fører intet godt med sig. 10Hvis du to gange har prøvet at vejlede og advare en, der kommer med falsk lære, og han ikke vil høre efter, skal du vise ham bort. 11Et sådant menneske har vendt sig bort fra sandheden og har ved sin synd dømt sig selv.

Personlige oplysninger og hilsen

12Jeg regner med at sende enten Artemas eller Tykikos til dig. Så snart en af dem kommer, vil jeg gerne, at du så hurtigt som muligt møder mig i Nikopolis. Jeg har nemlig bestemt mig for at blive dér vinteren over. 13Hjælp advokaten Zenas og Apollos med alt, hvad de har brug for, så de kan fortsætte deres rejse. 14Vores folk skal lære at være ivrige efter at gøre godt og hjælpe til, hvor der er behov for det. Ellers er der ingen frugt af deres tro.

15Alle, som er hos mig, sender deres hilsener. Hils alle dem, som elsker os, fordi vi er fælles om troen.

Guds nåde være med jer alle!

La Bible du Semeur

Tite 3:1-15

L’Evangile et ses conséquences dans la vie quotidienne

1Rappelle à tous qu’ils ont à se soumettre aux gouvernants et aux autorités, qu’ils doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute œuvre bonne. 2Qu’ils ne dénigrent personne mais qu’ils soient au contraire conciliants, courtois, et qu’ils fassent preuve d’amabilité envers tous les hommes.

3Car il fut un temps où nous-mêmes, nous vivions en insensés, dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s’écoulaient dans la méchanceté et dans l’envie, nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns les autres. 4Mais quand Dieu notre Sauveur a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. 5S’il l’a fait, ce n’est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce qu’il a eu compassion de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c’est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. 6Cet Esprit, il l’a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. 7Il l’a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions héritiers, selon notre espérance de la vie éternelle.

8C’est là une parole certaine ; et je veux que tu insistes fortement sur ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s’appliquent à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes.

L’attitude à avoir envers ceux qui causent des divisions

9Mais évite les spéculations absurdes, l’étude des généalogies, les disputes et les polémiques au sujet de la Loi, car elles sont inutiles et vides de sens. 10Si quelqu’un cause des divisions, avertis-le, une fois, deux fois, puis écarte-le de l’Eglise ; 11car, tu peux en être certain, un tel homme est sorti du droit chemin : il fait le mal et se condamne ainsi lui-même.

Dernières recommandations

12Quand je t’aurai envoyé Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis3.12 Plusieurs villes s’appelaient ainsi. Il s’agit sans doute de celle qui était située sur la côte adriatique de la Grèce (Nicopolis en Epire)., car c’est là que j’ai décidé de passer l’hiver.

13Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le juriste, et d’Apollos, afin que rien ne leur manque. 14Il faut que les nôtres aussi apprennent à accomplir des œuvres bonnes pour faire face à tout besoin et toute nécessité. Ainsi, leur vie ne sera pas improductive.

Salutations

15Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous.