Bibelen på hverdagsdansk

Titusbrevet 2:1-15

Undervisning om korrekt livsførelse

1Du, derimod, skal undervise om det, der hører med til den sunde lære. 2De ældre mænd skal vise selvbeherskelse og værdighed, de skal have sund fornuft og være et forbillede i tro, kærlighed og udholdenhed. 3De ældre kvinder skal ligeledes opføre sig på en måde, der sømmer sig for kristne. De må ikke løbe med sladder2,3 Eller: „komme med falske anklager.” eller være drikfældige. De skal være gode vejledere, 4som kan hjælpe de unge kvinder til at elske deres mænd og tage sig af deres børn 5og til at leve fornuftigt og moralsk uangribeligt. De skal også lære at være gode husmødre, der er villige til at underordne sig deres mænd, så Guds ord ikke kommer i vanry. 6-7Du skal formane de unge mænd til ligeledes at være fornuftige i alt, hvad de foretager sig, og du skal selv være et godt forbillede. Din undervisning skal være uangribelig og værdig. 8Den skal være korrekt, så du vinder respekt hos dem, der gerne vil modsige dig, men ikke kan finde noget dårligt at sige om os.

9Slaverne skal underordne sig deres herrer i alle ting og gøre et godt stykke arbejde. De må ikke svare igen 10eller stikke noget til sig, men vise, at de er til at stole på, så de ved deres livsførelse skaber respekt om Guds, vores Frelsers, lære.

11Gud har åbenbaret sin nåde, som gør det muligt for alle mennesker at blive frelst. 12Hans nåde opdrager os til at sige nej til at leve et gudløst liv fuldt af syndige lidenskaber og i stedet leve fornuftigt, retskaffent og gudfrygtigt, så længe vi er her på jorden.

13Samtidig ser vi med forventning frem til den herlighed, vi skal opleve, når vores store Gud og Frelser, Jesus Kristus, kommer igen. 14Jesus gav jo sit liv for vores skyld, så han kunne løskøbe os fra al ondskab og umoralitet og gøre os til sit ejendomsfolk, et folk, der ivrigt søger at gøre det gode.

15Du skal formane alle til at følge de her anvisninger, og du skal irettesætte de falske lærere. Gør det med myndighed, og lad dig ikke skræmme af, hvad folk tænker om dig.

Nouă Traducere În Limba Română

Titus 2:1-15

Trăind după învățătura sănătoasă

1Tu însă, vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă! 2Cei bătrâni să aibă stăpânire de sine, să fie onorabili, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare.

3Tot astfel, și femeile în vârstă să aibă o purtare respectuoasă, să nu fie calomniatoare3 Sau: să nu fie diabolice, cu referire la lucrarea diavolului de despărțire, de fracturare a comunității prin bârfă și intrigă., nici înrobite de mult vin, să‑i învețe pe alții ce este bine, 4astfel încât să le poată înțelepți4 Verbul grecesc sofronizo înseamnă a aduce la înțelepciune, a restaura bunul simț, a ucenici, a mustra spre îndreptare. pe cele tinere ca să fie iubitoare de soți, iubitoare de copii, 5cumpătate, curate, gospodine, bune, supuse soților lor, pentru ca să nu fie vorbit de rău Cuvântul lui Dumnezeu.

6Tot astfel, îndeamnă‑i și pe cei tineri să fie cumpătați6 Gr.: sofronein, care poate avea următoarele sensuri: a gândi drept, a raționa corect, a avea o judecată sănătoasă, a avea bun simț, a avea mintea limpede. În Vulgata este echivalat cu un termen care poate fi tradus cu sobru, cuminte, echilibrat.. 7În toate lucrurile, dă‑te pe tine însuți drept exemplu prin lucrări bune, printr‑o învățătură curată, prin demnitate, 8printr‑o vorbire sănătoasă, ireproșabilă, pentru ca acela care se împotrivește să fie făcut de rușine și să nu aibă nimic rău de spus despre noi.

9Spune‑le sclavilor să le fie supuși în toate stăpânilor lor, să le fie plăcuți, să nu le întoarcă vorba, 10să nu umble cu furtișaguri, ci întotdeauna să dea dovadă de bună-credință, ca să arate în toate frumusețea învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.

11Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat 12și ne învață12 Sau: ne disciplinează. să renunțăm la neevlavie și la poftele lumești și să trăim în veacul de acum într‑un mod cumpătat, drept și evlavios, 13în timp ce așteptăm fericita speranță și manifestarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Cristos. 14El S‑a dat pe Sine Însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege și să‑Și curățească un popor, care să fie doar al Lui, plin de zel pentru fapte bune.

15Spune aceste lucruri, îndeamnă și mustră cu toată autoritatea! Nimeni să nu te disprețuiască!