Bibelen på hverdagsdansk

Titusbrevet 2:1-15

Undervisning om korrekt livsførelse

1Du, derimod, skal undervise om det, der hører med til den sunde lære. 2De ældre mænd skal vise selvbeherskelse og værdighed, de skal have sund fornuft og være et forbillede i tro, kærlighed og udholdenhed. 3De ældre kvinder skal ligeledes opføre sig på en måde, der sømmer sig for kristne. De må ikke løbe med sladder2,3 Eller: „komme med falske anklager.” eller være drikfældige. De skal være gode vejledere, 4som kan hjælpe de unge kvinder til at elske deres mænd og tage sig af deres børn 5og til at leve fornuftigt og moralsk uangribeligt. De skal også lære at være gode husmødre, der er villige til at underordne sig deres mænd, så Guds ord ikke kommer i vanry. 6-7Du skal formane de unge mænd til ligeledes at være fornuftige i alt, hvad de foretager sig, og du skal selv være et godt forbillede. Din undervisning skal være uangribelig og værdig. 8Den skal være korrekt, så du vinder respekt hos dem, der gerne vil modsige dig, men ikke kan finde noget dårligt at sige om os.

9Slaverne skal underordne sig deres herrer i alle ting og gøre et godt stykke arbejde. De må ikke svare igen 10eller stikke noget til sig, men vise, at de er til at stole på, så de ved deres livsførelse skaber respekt om Guds, vores Frelsers, lære.

11Gud har åbenbaret sin nåde, som gør det muligt for alle mennesker at blive frelst. 12Hans nåde opdrager os til at sige nej til at leve et gudløst liv fuldt af syndige lidenskaber og i stedet leve fornuftigt, retskaffent og gudfrygtigt, så længe vi er her på jorden.

13Samtidig ser vi med forventning frem til den herlighed, vi skal opleve, når vores store Gud og Frelser, Jesus Kristus, kommer igen. 14Jesus gav jo sit liv for vores skyld, så han kunne løskøbe os fra al ondskab og umoralitet og gøre os til sit ejendomsfolk, et folk, der ivrigt søger at gøre det gode.

15Du skal formane alle til at følge de her anvisninger, og du skal irettesætte de falske lærere. Gør det med myndighed, og lad dig ikke skræmme af, hvad folk tænker om dig.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Tito 2:1-15

Diospaj Shimitaca yachachina shinataj yachachingui

1Ashtahuanpish canca, Dios yachachishca shinatajmi alli yachachina cangui. 2Yuyaj cʼaricunataca, alli yuyaiyuj, mana pugllarij, shujtajcuna alli nishca, alli crij, alli cʼuyaj, mana pʼiñarij cachun yachachingui.

3Shinallataj yuyaj huarmicunatapish, crij cashcamanta alli causaj, mana pita llullashpa yanga juchachij, mana machaj, ashtahuanpish allita yachachij cachun yachachingui. 4Chashna cashpami, qʼuipa huiñai huarmicunataca, cusacunatapish, huahuacunatapish cʼuyaj cachun yachachingacuna. 5Shinallataj alli yuyaiyuj, imapi mana mapayashca, quiquin huasipi allita ruraj, pitapish llaquij, cusatapish alli caźuj cachun. Chashna alli causajpimi, Diospaj Shimitaca pipish mana cʼami tucunga.

6Shinallataj chairaj cʼaricunatapish, imapipish alli yuyaiyuj cachun yachachingui. 7Shujtajcuna ricushpa catichun, canraj tucui imatapish allita rurangui. Yachachishpapish alli yuyaihuan, mana pugllarishpa, tucui shunguhuan Diosta manchashpa alli yachachingui, 8juchachipaj shina shimicunahuanca ama yachachingui. Chashna rurajpimi, cancunata pʼiñajcunapish pingarishpa, imata mana alli nishpa rimanata mana charingacuna.

9Amota servijcunataca, amota caźuj cachun, imatapish amo munashcata ruraj cachun, ama cʼariyaj cachun cunangui. 10Ama shuhua cachun, ashtahuanpish tucuita alli pajtachijcuna cachun yachachingui. Chashna cashpami, ñucanchijta Quishpichij Taita Diosmanta yachashcataca, sumaj cashcata ricuchingacuna.

11Taita Diosca, tucuicunata quishpichingapajmi, Pai mana cʼuyaipajta cʼuyaj cashcata ricuchishca. 12Ñucanchijtaca, Diosta mana manchashpa causanatapish, cai pacha millai munaicunatapish saquishpa, cai causaipica alli yuyaihuan, cashcata rurashpa, Diosta caźushpa causachunmi yachachicun. 13Ñucanchij jatun Dios, Quishpichij Jesucristo achij nicuj sumaj shamunata shuyacushpami, chashna causana canchij. 14Ñucanchijmanta tucui mana allicunata pʼichashpa quishpichingapajmi Jesucristoca, Paipaj quiquin causaita curca. Cashna rurashpami, allitaca chai yuyai rurashpa, Paipajlla causachun chʼicanyachirca.

15Cai ñuca nishcacunataca yachachishpa, cunashpa, mana allita rurajcunatapish rimashpa caźuchingui. Cantaca, pi ama yangapi churachun.