Salmernes Bog 1 BPH - Psalmii 1 NTLR

Bibelen på hverdagsdansk

Salmernes Bog 1:1-6

Velsignelsen ved at gøre Guds vilje

1Gud velsigner de mennesker,

som ikke går efter gudløses råd,

står bag syndige handlinger,

eller sidder og håner Herren,

2men som ønsker at gøre hans vilje,

og har hans ord i tanke både dag og nat.

3De er som træer, der vokser ved vandløb

og bærer frugt hver eneste høst,

og hvis blade altid er grønne.

Alt, hvad de gør, lykkes for dem.

4Anderledes er det med de gudløse.

De er som avner, vinden blæser bort.

5På dommens dag står de straf skyldige,

de hører ikke hjemme blandt Guds folk.

6Herren hjælper dem, der gør hans vilje,

men de gudløses vej ender i afgrunden.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 1:1-6

Cartea I

(Psalmii 1–41)

Psalmul 1

1Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi,

nu se oprește pe calea celor păcătoși

și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori!

2Ci își găsește plăcerea în Legea Domnului

și zi și noapte cugetă la Legea Lui.

3El este ca un pom sădit lângă niște izvoare de apă,

care‑și dă rodul la vremea lui

și ale cărui frunze nu se veștejesc.

El prosperă în tot ceea ce face!

4Cei răi însă nu sunt așa,

ci ei sunt ca pleava

spulberată de vânt.

5De aceea cei răi nu pot sta în picioare la judecată

și nici cei păcătoși în comunitatea celor drepți.

6Căci Domnul cunoaște calea celor drepți;

calea celor răi însă duce la pieire.