Salmernes Bog 1 BPH - Genesis 1 NIV

Bibelen på hverdagsdansk

Salmernes Bog 1:1-6

Velsignelsen ved at gøre Guds vilje

1Gud velsigner de mennesker,

som ikke går efter gudløses råd,

står bag syndige handlinger,

eller sidder og håner Herren,

2men som ønsker at gøre hans vilje,

og har hans ord i tanke både dag og nat.

3De er som træer, der vokser ved vandløb

og bærer frugt hver eneste høst,

og hvis blade altid er grønne.

Alt, hvad de gør, lykkes for dem.

4Anderledes er det med de gudløse.

De er som avner, vinden blæser bort.

5På dommens dag står de straf skyldige,

de hører ikke hjemme blandt Guds folk.

6Herren hjælper dem, der gør hans vilje,

men de gudløses vej ender i afgrunden.

New International Version

Psalm 1

BOOK I

Psalms 1–41

Psalm 1

Blessed is the one
    who does not walk in step with the wicked
or stand in the way that sinners take
    or sit in the company of mockers,
but whose delight is in the law of the Lord,
    and who meditates on his law day and night.
That person is like a tree planted by streams of water,
    which yields its fruit in season
and whose leaf does not wither—
    whatever they do prospers.

Not so the wicked!
    They are like chaff
    that the wind blows away.
Therefore the wicked will not stand in the judgment,
    nor sinners in the assembly of the righteous.

For the Lord watches over the way of the righteous,
    but the way of the wicked leads to destruction.