Bibelen på hverdagsdansk

Salme 99

Herren er en god og retfærdig konge

1Herren er konge, og alle folkeslag bæver.
    Han sidder på en trone af keruber,
        og hele jorden skælver.
Han sidder som konge på Zions bjerg,
    han hersker over alle jordens folkeslag.
De skal ære hans store og herlige navn.
    Hans navn er helligt.
Du store konge, som elsker retfærdighed,
    du har sørget for lighed og retfærdighed i Israel.
Lovpris Herren, vor hellige Gud,
    bøj jer ned for hans fødder,
        for han er hellig.
Moses og Aron var hans præster,
    Samuel en profet, der bad til Gud.
        De påkaldte Herren, og han svarede dem.
Han talte til dem fra skysøjlen,
    og de fulgte den vejledning, han gav dem,
        adlød hans bud og befalinger.
Herre, vor Gud, du svarede dem og var villig til at tilgive,
    selv om du måtte straffe dem for deres synder.
Lovpris Herren, vor Gud,
    tilbed ham på hans hellige bjerg.
        Hellig er Herren.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 99

1Воскликни Вечному, вся земля!
    Служите Вечному с радостью,
    с песнопением приходите к Нему.
Знайте, что Вечный – Бог!
    Он сотворил нас, и мы принадлежим Ему;
    мы – народ Его и овцы Его стада.
Входите в ворота Его с благодарением
    и во дворы Его с хвалою;
    благодарите Его и славьте имя Его.
Ведь Вечный благ, милость Его – навеки,
    и верность Его – во все поколения.

Песнь Давуда.