Bibelen på hverdagsdansk

Salme 99

Herren er en god og retfærdig konge

1Herren er konge, og alle folkeslag bæver.
    Han sidder på en trone af keruber,
        og hele jorden skælver.
Han sidder som konge på Zions bjerg,
    han hersker over alle jordens folkeslag.
De skal ære hans store og herlige navn.
    Hans navn er helligt.
Du store konge, som elsker retfærdighed,
    du har sørget for lighed og retfærdighed i Israel.
Lovpris Herren, vor hellige Gud,
    bøj jer ned for hans fødder,
        for han er hellig.
Moses og Aron var hans præster,
    Samuel en profet, der bad til Gud.
        De påkaldte Herren, og han svarede dem.
Han talte til dem fra skysøjlen,
    og de fulgte den vejledning, han gav dem,
        adlød hans bud og befalinger.
Herre, vor Gud, du svarede dem og var villig til at tilgive,
    selv om du måtte straffe dem for deres synder.
Lovpris Herren, vor Gud,
    tilbed ham på hans hellige bjerg.
        Hellig er Herren.

Amplified Bible

Psalm 99

Praise to the Lord for His Fidelity to Israel.

1The Lord reigns, let the peoples tremble [with submissive wonder]!
He sits enthroned above the cherubim, let the earth shake!

The Lord is great in Zion,
And He is exalted and magnified above all the peoples.

Let them [reverently] praise Your great and awesome name;
Holy is He.

The strength of the King loves justice and righteous judgment;
You have established fairness;
You have executed justice and righteousness in Jacob (Israel).

Exalt the Lord our God
And worship at His footstool;
Holy is He.


Moses and Aaron were among His priests,
And Samuel was among those who called on His name;
They called upon the Lord and He answered them.

He spoke to them in the pillar of cloud;
They kept His testimonies
And the statutes that He gave them.

You answered them, O Lord our God;
You were a forgiving God to them,
And yet an avenger of their evil practices.

Exalt the Lord our God
And worship at His holy hill [Zion, the temple mount],
For the Lord our God is holy.