Bibelen på hverdagsdansk

Salme 98

Lovsang til Gud for hans frelse

1Syng en ny sang for Herren
    om de underfulde ting, han har gjort.
Han har vundet en vældig sejr
    ved sin egen guddommelige kraft.
Han har vist sin magt til at frelse,
    alle folkeslag har set hans retfærdige dom.

Han har vist sin trofasthed og nåde mod Israel,
    hele jorden har set, hvordan han frelste sit folk.
Bryd ud i lovsang til Gud, hele jorden,
    råb af fryd og syng af glæde.
Syng for Herren til harpeklang,
    lad lovsangen lyde til strengespil,
til trompeter og vædderhornets lyd,
    en vældig symfoni til Herren, vor konge.
Lad havet med alt dets liv stemme i,
    sammen med jorden og alle dens folk.
Lad floderne juble og klappe i hænderne,
    bjergene bryde ud i glædessang for Herren,
for han kommer og dømmer jorden.
    Han dømmer verden med retfærdighed,
        alle folkeslag får en fair behandling.

New International Version - UK

Psalm 98

Psalm 98

A psalm.

Sing to the Lord a new song,
    for he has done marvellous things;
his right hand and his holy arm
    have worked salvation for him.
The Lord has made his salvation known
    and revealed his righteousness to the nations.
He has remembered his love
    and his faithfulness to Israel;
all the ends of the earth have seen
    the salvation of our God.

Shout for joy to the Lord, all the earth,
    burst into jubilant song with music;
make music to the Lord with the harp,
    with the harp and the sound of singing,
with trumpets and the blast of the ram’s horn –
    shout for joy before the Lord, the King.

Let the sea resound, and everything in it,
    the world, and all who live in it.
Let the rivers clap their hands,
    let the mountains sing together for joy;
let them sing before the Lord,
    for he comes to judge the earth.
He will judge the world in righteousness
    and the peoples with equity.