Bibelen på hverdagsdansk

Salme 97

Guds hellighed og magt

1Herren er konge, lad jorden juble!
    Lad de fjerne lande glæde sig!
Skyer og mørke omslutter ham,
    retfærdighed og ret er hans trones grundvold.
Foran ham kommer der en ild,
    som opbrænder alle hans fjender.
Hans lyn oplyser verden,
    jorden ser det og bæver.
Bjergene smelter af frygt foran ham,
    for han er den Almægtige, jordens Herre.
Himlene udråber hans godhed,
    folkene ser hans herlighed.
De, som beder til afguder, bliver til skamme,
    de praler af deres håbløse guder,
        men alle afguder bliver underlagt Herren.
Jerusalem skal høre det og glæde sig,
    Judas byer skal fryde sig,
        for du, Herre, er en retfærdig dommer.
Du er den højeste magt i verden,
    ingen guder kan måle sig med dig.

10 I, der elsker Herren, skal tage afstand fra det onde,
    for han beskytter dem, der adlyder ham,
        han redder dem ud af de gudløses kløer.
11 De retsindige oplever Guds lys,
    de oprigtige har grund til at glæde sig.
12 Glæd jer i Herren, I retskafne,
    lovsyng hans hellige navn.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 97

1Воспойте Вечному новую песню,
    так как Он сотворил чудеса;
Его правая рука, Его святая рука,
    принесла Ему победу.
Вечный явил Своё спасение,
    Свою праведность показал народам.
Он вспомнил милость
    и верность Свою к народу Исраила.
Все края земли увидели
    спасение нашего Бога.

Восклицай Вечному, вся земля;
    восклицайте громко, веселитесь и пойте!
Прославляйте Вечного на арфах,
    на арфах со звуками песнопений!
Под звуки труб и рогов
    радостно восклицайте перед Царём, Вечным!

Пусть шумит море и всё, что наполняет его,
    вселенная и все, кто живёт в ней.
Пусть рукоплещут реки,
    пусть веселятся вместе горы,
пусть поют перед Вечным,
    потому что Он идёт судить землю.
Он будет судить вселенную справедливо
    и народы – верно.