Bibelen på hverdagsdansk

Salme 96

Herren er jordens konge og dommer

1Syng en ny sang for Herren,
    lad hele jorden synge med.
Syng Herrens pris og lov hans navn,
    fortæl om hans frelse hver eneste dag.
Lad alle folk høre om hans vældige undere,
    fortæl om de forunderlige ting, han har gjort.
For Herren er stor, og æren er hans,
    ingen andre guder er værd at tilbede.
Andre folks guder er falske guder,
    men Herren har skabt både himlen og jorden.
Han udstråler kongelig værdighed,
    styrke og skønhed kommer fra hans nærvær.

Pris Herren, alle verdens folk,
    forstå hans herlighed og magt.
Giv Herren den ære, der tilkommer ham,
    bring jeres gaver og tilbed i hans tempel.
Tilbed Herren i helligt skrud,
    bøj knæ for ham, alle jordens folk.
10 Fortæl folkeslagene, at Herren er konge,
    han skabte jorden på et sikkert fundament,
        og han vil dømme alle folkeslag retfærdigt.
11 Lad himlen glæde sig og jorden juble,
    lad havene bruse i lovprisning,
12 lad marken med sin afgrøde juble,
    lad lovsangen suse i skovens træer,
13 for Herren kommer,
    han er på vej for at dømme jorden.
Han dømmer verden med retfærdighed,
    alle jordens folk får en fair behandling.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 96

Psalmul 96

Cântaţi Domnului un cântec nou,
    cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
Cântaţi Domnului, binecuvântaţi-I Numele!
    Vestiţi în fiecare zi mântuirea Lui!
Istorisiţi printre neamuri slava Lui
    şi printre toate popoarele – minunile Lui!

Căci mare este Domnul şi vrednic de laudă,
    El este mai de temut decât toţi zeii.
Toţi zeii popoarelor sunt doar nişte idoli,
    dar Domnul a făcut cerurile.
Măreţia şi strălucirea sunt înaintea feţei Lui,
    iar puterea şi slava – în Lăcaşul Lui.

Familii ale popoarelor, daţi Domnului,
    daţi Domnului slavă şi cinstiţi-I puterea!
Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Său!
    Aduceţi un dar şi veniţi în curţile Lui!
Închinaţi-vă Domnului cu podoabe sfinte[a]!
    Tremuraţi înaintea Lui, voi, de pe întreg pământul!
10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul împărăţeşte!
    De aceea lumea stă neclintită şi nu poate fi clătinată.
        El va judeca popoarele cu nepărtinire.“
11 Să se bucure cerurile şi să se înveselească pământul!
    Să vuiască marea şi tot ce este în ea!
12 Să tresalte câmpia şi tot ce este pe ea!
    Atunci toţi copacii pădurii vor striga de bucurie
13 înaintea Domnului, căci El vine,
    vine să judece pământul,
să judece lumea cu dreptate
    şi popoarele după credincioşia Sa.

Notas al pie

  1. Psalmii 96:9 Sau: în splendoarea sfinţeniei Sale; sfinţenie se poate referi la Domnul Însuşi, la Tabernacul sau la îmbrăcămintea preoţească (vezi Ps. 110:3)