Bibelen på hverdagsdansk

Salme 96

Herren er jordens konge og dommer

1Syng en ny sang for Herren,
    lad hele jorden synge med.
Syng Herrens pris og lov hans navn,
    fortæl om hans frelse hver eneste dag.
Lad alle folk høre om hans vældige undere,
    fortæl om de forunderlige ting, han har gjort.
For Herren er stor, og æren er hans,
    ingen andre guder er værd at tilbede.
Andre folks guder er falske guder,
    men Herren har skabt både himlen og jorden.
Han udstråler kongelig værdighed,
    styrke og skønhed kommer fra hans nærvær.

Pris Herren, alle verdens folk,
    forstå hans herlighed og magt.
Giv Herren den ære, der tilkommer ham,
    bring jeres gaver og tilbed i hans tempel.
Tilbed Herren i helligt skrud,
    bøj knæ for ham, alle jordens folk.
10 Fortæl folkeslagene, at Herren er konge,
    han skabte jorden på et sikkert fundament,
        og han vil dømme alle folkeslag retfærdigt.
11 Lad himlen glæde sig og jorden juble,
    lad havene bruse i lovprisning,
12 lad marken med sin afgrøde juble,
    lad lovsangen suse i skovens træer,
13 for Herren kommer,
    han er på vej for at dømme jorden.
Han dømmer verden med retfærdighed,
    alle jordens folk får en fair behandling.

Japanese Living Bible

詩篇 96

1世界中どこででも、
主に新しい歌をささげましょう。
賛美の声を上げましょう。
日ごと、だれかに、神の救いを人々に知らせましょう。
栄光に輝く主を世界中に伝え、
神のお働きを話して聞かせましょう。
主は、ことばで言い表せないほど偉大で、
大いにほめたたえられるべきお方です。
他の神々には目もくれず、
このお方だけを礼拝しなさい。
他国の神々は、人が作った偶像にすぎません。
しかし私たちの主は、天を造られたお方です。
栄誉と威光が神を包み、
力と美が宮に立ちこめています。

世界の国々よ、
主だけに栄光と力があることを認めなさい。
主にふさわしい栄誉をささげ、
供え物を携えて来て礼拝しなさい。
きよい生活を守ることによって主を礼拝しなさい。
全地は神の前で震えおののきなさい。
10 諸国民に、主の支配が行き渡ると告げなさい。
神の権威はいつまでも落ちることなく、
主はすべての国を公平にさばかれるのです。

11 天は喜び、地は小躍りしなさい。
見渡す限りの海は、
鳴りとどろいて神の栄光を伝えなさい。
12 青々とした野原を見て、ほめたたえなさい。
草の一本一本が、主の偉大さを物語っているのです。
森の木々も、こずえを鳴らして賛美しなさい。
13 主は世界をさばくために来てくださり、
公平で真実なさばきを下されます。