Bibelen på hverdagsdansk

Salme 94

Herren er dommer

1Herre, du er en retfærdig dommer.
    Vis din herlighed ved at dømme de skyldige.
Afsig din dom over menneskene,
    lad de stolte få den straf, de fortjener.
Åh, Herre, hvor længe skal de onde hovere,
    hvor længe får de lov til at gå fri?
De udspyr trusler til alle sider,
    de bryster sig af deres evindelige ondskab.
Herre, de undertrykker dit udvalgte folk,
    de plager dem, der tilhører dig.
De myrder både enker og de fremmede i landet,
    de dræber de forældreløse børn.
De siger, at du slet ikke ser det,
    at Israels Gud ikke opdager, hvad de gør.

Tænk jer dog om, I tåber!
    Fatter I da slet ingenting?
Er han, som skabte øjet, ikke i stand til at se?
    Er han, som skabte øret, ikke i stand til at høre?
10 Er han, som styrer verden, ikke i stand til at straffe?

Han, som giver mennesker kundskab,
    har kendskab til alt.
11 Han kender menneskenes tanker,
    han ved, at de er uden værdi.

12 Det er en velsignelse at blive irettesat af Herren,
    for man lærer at adlyde hans lov.
13 Man slipper for en masse problemer,
    og han overvinder alle ens fjender.
14 Herren vil ikke forkaste sit folk,
    han lader ikke sine egne i stikken.
15 Retfærdigheden skal sejre til sidst,
    de retskafne længes efter at se det ske.
16 Hvem beskyttede mig mod de onde?
    Hvem skærmede mig mod forbryderne?
17 Havde Herren ikke hjulpet mig,
    havde det været ude med mig.

18 Da jeg råbte til dig i min nød,
    hjalp du mig, Herre, for du er trofast.
19 Når bekymringerne vælter ind over mig,
    så styrker du mig og giver mig nyt mod.
20 De onde regenter gør oprør imod dig,
    når de vedtager uretfærdige love.
21 De anklager retskafne mennesker
    og dømmer uskyldige til døden.
22 Men Herren er min tilflugt,
    min Gud vil beskytte mig.
23 Han straffer de onde på grund af deres synd,
    han udrydder dem på grund af deres ondskab.
    Herren, vor Gud, vil gøre det af med dem.

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 94

1Ayi Mukama, ggwe Katonda awalana eggwanga,
    ggwe Katonda awalana eggwanga, labika omasemase.
Golokoka, Ayi ggwe Omulamuzi w’ensi,
    osasule ab’amalala nga bwe kibagwanidde.
Ayi Mukama, omukozi w’ebibi alikomya ddi?
    Omukozi w’ebibi alituusa ddi ng’asanyuka?

Bafukumula ebigambo eby’okwewaanawaana;
    abakola ebibi bonna beepankapanka.
Babetenta abantu bo, Ayi Mukama,
    babonyaabonya ezzadde lyo.
Batta nnamwandu n’omutambuze;
    ne batemula ataliiko kitaawe.
Ne boogera nti, “Katonda talaba;
    Katonda wa Yakobo tafaayo.”

Mwerinde mmwe abantu abatategeera.
    Mmwe abasirusiru muligeziwala ddi?
Oyo eyatonda okutu tawulira?
    Oyo eyakola eriiso talaba?
10 Oyo akangavvula amawanga, taakubonereze?
    Oyo ayigiriza abantu talina ky’amanyi?
11 Mukama amanyi ebirowoozo by’abantu;
    amanyi nga mukka bukka.

12 Ayi Mukama, alina omukisa oyo gw’ogunjula,
    gw’oyigiriza eby’omu mateeka go;
13 omuwummuzaako mu kabi kaalimu,
    okutuusa abakola ebibi lwe balisimirwa ekinnya.
14 Kubanga Mukama talireka bantu be;
    talyabulira zzadde lye.
15 Aliramula mu butuukirivu,
    n’abo abalina emitima emigolokofu bwe banaakolanga.

16 Ani alinnwanyisizaako abakola ebibi?
    Ani alinnwanirira eri abakola ebibi?
17 Singa Mukama teyali mubeezi wange,
    omwoyo gwange gwandiserengese emagombe.
18 Bwe naleekaana nti, “Nseerera!”
    Okwagala kwo okutaggwaawo, Ayi Mukama, ne kumpanirira.
19 Ebyeraliikiriza omutima gwange bwe byayitirira obungi,
    okusaasira kwo ne kuzzaamu omwoyo gwange amaanyi.

20 Oyinza okukolagana n’obufuzi obukyamu,
    obukaabya abantu n’amateeka gaabwe?
21 Abakola ebibi beegatta ne balumbagana abatuukirivu;
    atasobezza ne bamusalira ogw’okufa.
22 Naye Mukama afuuse ekiddukiro kyange eky’amaanyi;
    ye Katonda wange, era Olwazi lwange mwe neekweka.
23 Mukama alibabonereza olw’ebibi byabwe,
    n’abazikiriza olw’ebyonoono byabwe;
    Mukama Katonda waffe alibamalirawo ddala.