Bibelen på hverdagsdansk

Salme 93

Herren er Konge

1Det er Herren, der sidder med magten,
    han er klædt i kongeligt skrud.
Ingen kan udfordre hans herredømme,
    han grundlagde jorden, den står urokkeligt fast.

Herre, du har været Konge fra tidernes morgen,
    fra evighed har du siddet på tronen.
Havene[a] buldrer og brager,
    brændingen hamrer højlydt mod stranden.
Men Herren sidder roligt på sin trone,
    berøres ikke af bølgernes oprør.
Herre, dine love og bud står fast,
    dit tempel vidner om din hellighed for evigt.

Notas al pie

  1. 93,3 Havene er ofte symbol på jordens folkeslag.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 93

Psalm 93

Guds oföränderlighet och allmakt

1Herren är kung.

Han är klädd i majestät.

Herren har klätt sig och utrustat sig med styrka.

Därför står jorden fast

och kan inte rubbas.

2Din tron är fast grundad från urminnes tid,

du är till från evighet.

3Floderna höjde sig, Herre,

floderna höjde sin röst,

floderna höjde sina dånande vågor.

4Väldigare än bruset av stora vatten,

väldigare än havets mäktiga vågor

är Herren i höjden.

5Dina befallningar står fasta,

och helighet omger ditt hus, Herre, för alltid.