Bibelen på hverdagsdansk

Salme 92

Lovsang i Guds hus

1En sang til sabbatten.

Det er godt at takke dig, Herre,
    at lovsynge den almægtige Gud,
at mindes din nåde hver morgen,
    at takke dig for din trofasthed hver aften,
at prise dig til harpeklang,
    til toner fra lut og lyre.
Jeg fryder mig over dine undere,
    glæder mig over dine gerninger.
Du gør utrolige ting, Herre,
    dine tanker er ufattelige.
Der er noget, som tåber ikke kan begribe,
    en sandhed, de uvidende ikke kan forstå:
Selv om de gudløse ser ud til at klare sig godt,
    bliver de til sidst udslettet for evigt.
Men du, Herre, har magten i al evighed,
10     du nedkæmper alle dine fjender.
De gudløse vil gå til grunde,
    de onde vil blive gjort til intet.

11 Du har givet mig styrke som vildoksen,
    din støtte giver mig glæde og fremgang.
12 Jeg har set mine fjender falde,
    hørt om mine angriberes nederlag.

13 De retskafne trives som mægtige palmer,
    vokser sig store som Libanons cedre.
14 De er plantet i Herrens Hus,
    dér trives de under hans pleje.
15 Selv i alderdommen bærer de frugt,
    de bevarer deres friskhed og livskraft.
16 De vidner om Herrens beskyttelse,
    han er helt igennem god og retfærdig.

Nueva Versión Internacional

Salmos 92

Salmo para cantarse en sábado.

1¡Cuán bueno, Señor, es darte gracias
    y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre;
proclamar tu gran amor por la mañana,
    y tu fidelidad por la noche,
al son del decacordio y de la lira;
    al son del arpa y del salterio!

Tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas;
    por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos.
Oh Señor, ¡cuán imponentes son tus obras,
    y cuán profundos tus pensamientos!
Los insensatos no lo saben,
    los necios no lo entienden:
aunque broten como hierba los impíos,
    y florezcan todos los malhechores,
para siempre serán destruidos.
    Solo tú, Señor, serás exaltado para siempre.

Ciertamente tus enemigos, Señor,
    ciertamente tus enemigos perecerán;
¡dispersados por todas partes
    serán todos los malhechores!

10 Me has dado las fuerzas de un toro;
    me has ungido con el mejor perfume.
11 Me has hecho ver la caída de mis adversarios
    y oír la derrota de mis malvados enemigos.

12 Como palmeras florecen los justos;
    como cedros del Líbano crecen.
13 Plantados en la casa del Señor,
    florecen en los atrios de nuestro Dios.
14 Aun en su vejez, darán fruto;
    siempre estarán vigorosos y lozanos,
15 para proclamar: «El Señor es justo;
    él es mi Roca, y en él no hay injusticia».