Bibelen på hverdagsdansk

Salme 91

I Herrens varetægt

1De, der søger hjælp hos den Højeste,
    bliver beskyttet af den almægtige Gud.
Jeg siger til Herren: „Du er min tilflugt,
    jeg stoler trygt på dig, min Gud.”

Han bevarer dig fra at gå i fælden,
    redder dig fra dødelige sygdomme.
Han dækker dig med sine fjer,
    du er tryg under hans vinger.
        Du kan fuldt ud stole på hans hjælp.
Du skal ikke ligge vågen om natten af frygt,
    eller være bange for de pile, der flyver om dagen.
Du skal ikke ængstes for at blive syg om natten,
    eller for at ulykker skal ramme dig ved højlys dag.
Om så tusinde falder ved siden af dig,
    eller ti tusinde bukker under omkring dig,
        skal ulykken ikke ramme dig.
Med dine egne øjne får du at se,
    hvordan gudløse mennesker bliver straffet.
Når du søger tilflugt hos Herren,
    og beder den Almægtige beskytte dig,
10 skal du ikke rammes af noget ondt,
    ingen ulykke skal ødelægge dit hjem.
11 For han befaler sine engle at passe på dig,
    de skal vogte dig, hvor du end går.
12 De skal bære dig på hænder,
    så du ikke støder din fod på nogen sten.
13 Du kan overvinde både løver og slanger
    og sætte din fod på dem som sejrherre.
14 Herren siger: „Jeg redder dem, der elsker mig,
    beskytter dem, der har tillid til mig.
15 Når de kalder, vil jeg svare.
    Jeg hjælper dem, når de har problemer,
        redder dem og giver dem oprejsning.
16 Jeg velsigner dem med et langt liv,
    de skal opleve, at jeg frelser dem.”

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 91

Psalmul 91

Cel ce locuieşte la adăpostul Celui Preaînalt
    se odihneşte la umbra Celui Atotputernic[a].
De aceea, Îi zic[b] Domnului:
    „Refugiul meu, Fortăreaţa mea,
        Dumnezeul meu în Care mă încred!“

El te va scăpa de laţul păsărarului
    şi de ciuma cea distrugătoare.
El te va acoperi cu penele Sale,
    iar tu te vei adăposti sub aripile Lui;
        credincioşia Lui îţi va fi scut şi pavăză.
Nu te vei teme de groaza din timpul nopţii,
    nici de săgeata care zboară ziua,
nici de ciuma care umblă prin întuneric,
    nici de molima care pustieşte la miezul zilei.
O mie să cadă alături de tine
    şi zece mii la dreapta ta,
        dar de tine nu se va apropia.
Vei privi cu ochii
    şi vei vedea răsplătirea celor răi.

Pentru că zici Domnului: „Refugiul meu!“
    şi faci din Cel Preaînalt fortăreaţa ta[c],
10 Nu te va ajunge nici un rău
    şi nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.
11 El va da porunci îngerilor Săi cu privire la tine,
    ca să te păzească în toate căile tale.
12 Ei te vor purta pe braţele lor,
    ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
13 Aşa vei putea călca peste lei şi peste vipere,
    peste leii cei tineri şi peste şerpi.

14 „Pentru că Mă iubeşte, şi Eu îl voi scăpa.
    Îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.
15 Mă va chema, iar Eu îi voi răspunde.
    Voi fi cu el în necaz,
        îl voi izbăvi şi îl voi onora.
16 Îl voi sătura cu viaţă lungă
    şi-i voi arăta mântuirea Mea.“

Notas al pie

  1. Psalmii 91:1 Ebr.: Şadai
  2. Psalmii 91:2 Sau: Îi zice
  3. Psalmii 91:9 Lit.: locuinţa ta