Bibelen på hverdagsdansk

Salme 91

I Herrens varetægt

1De, der søger hjælp hos den Højeste,
    bliver beskyttet af den almægtige Gud.
Jeg siger til Herren: „Du er min tilflugt,
    jeg stoler trygt på dig, min Gud.”

Han bevarer dig fra at gå i fælden,
    redder dig fra dødelige sygdomme.
Han dækker dig med sine fjer,
    du er tryg under hans vinger.
        Du kan fuldt ud stole på hans hjælp.
Du skal ikke ligge vågen om natten af frygt,
    eller være bange for de pile, der flyver om dagen.
Du skal ikke ængstes for at blive syg om natten,
    eller for at ulykker skal ramme dig ved højlys dag.
Om så tusinde falder ved siden af dig,
    eller ti tusinde bukker under omkring dig,
        skal ulykken ikke ramme dig.
Med dine egne øjne får du at se,
    hvordan gudløse mennesker bliver straffet.
Når du søger tilflugt hos Herren,
    og beder den Almægtige beskytte dig,
10 skal du ikke rammes af noget ondt,
    ingen ulykke skal ødelægge dit hjem.
11 For han befaler sine engle at passe på dig,
    de skal vogte dig, hvor du end går.
12 De skal bære dig på hænder,
    så du ikke støder din fod på nogen sten.
13 Du kan overvinde både løver og slanger
    og sætte din fod på dem som sejrherre.
14 Herren siger: „Jeg redder dem, der elsker mig,
    beskytter dem, der har tillid til mig.
15 Når de kalder, vil jeg svare.
    Jeg hjælper dem, når de har problemer,
        redder dem og giver dem oprejsning.
16 Jeg velsigner dem med et langt liv,
    de skal opleve, at jeg frelser dem.”

Nkwa Asem

Nnwom 91

Onyankopɔn, yɛn hwɛfo

1Obiara a wobɛkɔ Awurade nkyɛn sɛ wo guankɔbea, obiara a ɔbɛhyɛ Otumfoɔ no banbɔ ase no tumi ka kyerɛ no se, “Woyɛ me hwɛfo ne me guankɔbea. Woyɛ me Nyankopɔn na mewɔ wo mu ahotoso.” Ɔbɛkora wo afi bɔne a ahintaw nyinaa ne ɔyarewu nyinaa ho. Ɔde ne ntaban bɛkɛta wo so; ne hwɛ mu, hwee renyɛ wo. Ne nokware bɛbɔ wo ho ban. Ɛnsɛ sɛ wusuro anadwo mu amanehunu anaa awia mu ɔtaa anaa ɔyaredɔm a ɛba anadwo anaa amumɔyɛde a ɛsɛe ade awia ketee.

Apem totɔ wo nkyɛn na ɔpedu totɔ wo nifa a, wo de, ɛrenka wo. W’ani nko na wode bɛhwɛ na wahu nnebɔneyɛfo asotwe. Woayɛ Awurade wo hwɛfo, ɔsorosoroni no wo guankɔbea 10 enti asiane biara mma wo so, na basabasayɛ biara remmɛn w’atenae. 11 Onyankopɔn bɛma n’abɔfo abɛwɛn wo na baabiara a wobɛkɔ no, wɔabɔ wo ho ban. 12 Wobesuso wo mu wɔ soro sɛnea wo nan renhintiw, mpira. 13 Wubetiatia agyata ne awɔ, agyata a wɔn ho yɛ hu ne awɔ a wɔn ano bɔre yɛ den so.

14 Onyankopɔn se, “Megye wɔn a wɔdɔ me no nkwa, na mabɔ wɔn a wonim me sɛ Awurade no ho ban. 15 Sɛ wɔfrɛ me a, megye wɔn so; sɛ ɔhaw to wɔn a, mɛka wɔn ho. Megye wɔn na mahyɛ wɔn anuonyam. 16 Mɛma wɔn nkwa nna aware. Megye wɔn nkwa.”