Bibelen på hverdagsdansk

Salme 83

Israels fjender

1En sang af Asaf.

Åh, Gud, sid ikke bare dér,
    vær ikke så passiv og tavs!
Hør, hvor dine fjender larmer.
    Se, hvor dine modstandere knejser.
De lægger snedige planer mod dit folk,
    udtænker ondt mod dem, du holder af.
„Lad os udslette hele folket,” siger de,
    „så Israel forsvinder totalt.”
De enes om en plan
    og slutter pagt imod dig,
beduiner fra Edom og Moab,
    ishmaelitter sammen med hagritter,
geballitter, ammonitter og amalekitter,
    filistre og folk fra Tyrus.
Selv Assyrien har sluttet sig til dem,
    de støtter nu Lots efterkommere.
10 Gør med dem, som du gjorde med midjanitterne.
    Du slog jo Sisera og Jabin ved Kishonfloden,[a]
11 de blev tilintetgjort ved En-Dor,
    deres kroppe rådnede på slagmarken.
12 Lad det gå deres ledere som Oreb og Ze’eb,
    deres fyrster som Zeba og Zalmunna.
13 De sagde: „Lad os erobre Guds græsgange
    og gøre dem til vores!”
14 Min Gud, lad dem blive som visne tidsler,
    som avner, der flyver bort i vinden.
15 Som ild, der æder sig gennem skoven,
    som flammer, der sætter bjerge i brand,
16 skal dit stormvejr forfølge dem,
    din hvirvelvind forfærde dem.
17 Lad dem blive ydmyget så dybt,
    at de forstår, hvem du er, Herre.
18 Gør dem skamfulde og skrækslagne,
    lad dem få en frygtelig død.
19 Vis dem, at du er Herren, den Almægtige,
    som hersker over hele jorden.

Notas al pie

  1. 83,10 Se Dommerbogen 4-8.

New Russian Translation

Psalms 83

Псалом 83

1Дирижеру хора. Под гиттит[a]. Псалом сыновей Кораха.

2Как желанно Твое жилище,

о Господь, Бог Сил!

3Истомилась моя душа,

желая быть во дворах храма Господа,

сердце мое и плоть поют Богу живому.

4Даже воробей находит себе дом

и ласточка – гнездо,

чтобы вывести своих птенцов,

у Твоего жертвенника, Господи, Боже Сил,

Царь мой и Бог мой.

5Благословенны живущие в доме Твоем,

они непрестанно будут восхвалять Тебя. Пауза

6Благословен человек, сила которого в Тебе,

в чьем сердце есть желание отправиться в[b]Иерусалим.

7Проходя долиною Плача[c],

они открывают в ней источники,

и дождь покрывает ее водоемами[d].

8Они крепнут все больше и больше,

предстают перед Богом на Сионе.

9О Господь, Бог Сил, услышь мою молитву;

внемли мне, Бог Иакова. Пауза

10Взгляни, Боже, на царя, на щит наш[e];

посмотри с благоволением на лицо Своего помазанника!

11Один день во дворах Твоих

лучше тысячи вне его стен.

Лучше быть у порога дома Божьего,

чем жить в шатрах у нечестивых.

12Потому что Господь Бог – солнце и щит,

и награда Господа – благодать и слава.

Тех, кто ходит непорочно,

Он не лишает благ.

13О Господь Сил, блажен человек,

уповающий на Тебя.

Notas al pie

  1. 83:1 Гиттит – см. сноску на 80:1.
  2. 83:6 Букв.: «Пути в их сердцах».
  3. 83:7 Или: «долиною Баха».
  4. 83:7 Или: «благословением».
  5. 83:10 Или: «Взгляни, Всевышний, Щит наш».