Bibelen på hverdagsdansk

Salme 83

Israels fjender

1En sang af Asaf.

Åh, Gud, sid ikke bare dér,
    vær ikke så passiv og tavs!
Hør, hvor dine fjender larmer.
    Se, hvor dine modstandere knejser.
De lægger snedige planer mod dit folk,
    udtænker ondt mod dem, du holder af.
„Lad os udslette hele folket,” siger de,
    „så Israel forsvinder totalt.”
De enes om en plan
    og slutter pagt imod dig,
beduiner fra Edom og Moab,
    ishmaelitter sammen med hagritter,
geballitter, ammonitter og amalekitter,
    filistre og folk fra Tyrus.
Selv Assyrien har sluttet sig til dem,
    de støtter nu Lots efterkommere.
10 Gør med dem, som du gjorde med midjanitterne.
    Du slog jo Sisera og Jabin ved Kishonfloden,[a]
11 de blev tilintetgjort ved En-Dor,
    deres kroppe rådnede på slagmarken.
12 Lad det gå deres ledere som Oreb og Zeʼeb,
    deres fyrster som Zeba og Zalmunna.
13 De sagde: „Lad os erobre Guds græsgange
    og gøre dem til vores!”
14 Min Gud, lad dem blive som visne tidsler,
    som avner, der flyver bort i vinden.
15 Som ild, der æder sig gennem skoven,
    som flammer, der sætter bjerge i brand,
16 skal dit stormvejr forfølge dem,
    din hvirvelvind forfærde dem.
17 Lad dem blive ydmyget så dybt,
    at de forstår, hvem du er, Herre.
18 Gør dem skamfulde og skrækslagne,
    lad dem få en frygtelig død.
19 Vis dem, at du er Herren, den Almægtige,
    som hersker over hele jorden.

Notas al pie

  1. 83,10 Se Dommerbogen 4-8.

Amplified Bible

Psalm 83

God Implored to Confound His Enemies.

A Song. A Psalm of Asaph.

1Do not keep silent, O God;
Do not hold Your peace or be still, O God.

For behold, Your enemies are in tumult,
And those who hate You have raised their heads [in hatred of You].

They concoct crafty schemes against Your people,
And conspire together against Your hidden and precious ones.

They have said, “Come, and let us wipe them out as a nation;
Let the name of Israel be remembered no more.”

For they have conspired together with one mind;
Against You they make a covenant—

The tents of Edom and the Ishmaelites,
Of Moab and the Hagrites,

Gebal and Ammon and Amalek,
Philistia with the inhabitants of Tyre.

Assyria also has joined with them;
They have helped the children of Lot [the Ammonites and the Moabites] and have been an arm [of strength] to them. Selah.


Deal with them as [You did] with Midian,
As with Sisera and Jabin at the brook of Kishon,
10 
Who were destroyed at En-dor,
Who became like dung for the earth.
11 
Make their nobles like Oreb and Zeeb
And all their princes like Zebah and Zalmunna,
12 
Who said, “Let us possess for ourselves
The pastures of God.”

13 
O my God, make them like [a]whirling dust,
Like chaff before the wind [worthless and without substance].
14 
Like fire consumes the forest,
And like the flame sets the mountains on fire,
15 
So pursue them with Your tempest
And terrify them with [the violence of] Your storm.
16 
Fill their faces with shame and disgrace,
That they may [persistently] seek Your name, O Lord.
17 
Let them be ashamed and dismayed forever;
Yes, let them be humiliated and perish,
18 
That they may know that You alone, whose name is the Lord,
Are the Most High over all the earth.

Notas al pie

  1. Psalm 83:13 Or tumbleweed.