Bibelen på hverdagsdansk

Salme 8

Guds storhed og menneskets værdighed

1Til korlederen: Brug strengeinstrumenter.[a] En sang af David.

Hvor er du fantastisk, vor Herre og Gud!
    Ingen i verden kan måles med dig.
        Universets vidundere viser din storhed.
Du har udvalgt småbørn til at lovprise din herlighed[b]
    for at lukke munden på dine modstandere.
Når jeg ser op mod himlen, dine hænders værk,
    månen og stjernerne, som du har skabt,
hvad er da et menneske, at du bekymrer dig om det,
    et menneskebarn, at du tager dig af det?
Du skabte det kun lidt ringere end det guddommelige,[c]
    gav det kongelig ære og værdighed.
Du gav mennesket ansvar for dit skaberværk,
    det blev sat som hersker over alle ting,
over får og kvæg og vilde dyr,
    fugle, fisk og alt havets liv.
10 Hvor er du fantastisk, vor Herre og Gud!
    Ingen i verden kan måles med dig.

Notas al pie

  1. 8,1 Der bruges et ukendt hebraisk ord: Gittit.
  2. 8,3 Oversat efter den græske oversættelse, Septuaginta, LXX. Den hebraiske tekst er uklar. Citeret i Matt. 21,16.
  3. 8,6 Eller: „himmelske væsener”. Den græske oversættelse siger: „englene”.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 8

Psalm 8

Guds storhet och makt och människans ställning i skapelsen

1För körledaren, enligt gittit.[a] En psalm av David.

2Herre, vår Herre,

hur majestätiskt är inte ditt namn över hela jorden!

Din härlighet når högre än alla himlar!

3Ut ur munnarna på barn och spädbarn har du instiftat makt

för att tysta ovännen och hämnaren.[b]

4När jag ser din himmel, dina fingrars verk,

månen och stjärnorna, som du har satt där uppe,

5vad är då en människa, att du tänker på henne,

en människoson[c], att du lägger märke till honom?

6Du gjorde honom lite lägre än Gud[d]

och krönte honom med härlighet och ära.

7Du satte honom att härska över allt du har skapat,

du lade allt under hans fötter,

8får, oxar, vilda djur,

9himlens fåglar, havets fiskar

och allt som vandrar på havets stigar.

10Herre, vår Herre,

hur majestätiskt är inte ditt namn över hela jorden!

Notas al pie

  1. 8:1 Grundtextens innebörd är osäker; gittit kan syfta på vinpressen (så enligt Septuaginta), och psalmen har kanske sjungits vid vinskörden.
  2. 8:3 Grundtexten är svårförståelig, och ”makt” har i Septuaginta tolkats som lovsång (se Matt 21:16 där texten citeras ur Septuaginta).
  3. 8:5 Eller ett människobarn, här syftande på människan som skapad av Gud. Människoson blir i Nya Testamentet en benämning som Jesus använder om sig själv, (t.ex. Matt 16:27f.), och i Heb 2 tillämpas texten direkt på honom.
  4. 8:6 Jfr Heb 2:6-7 där texten citeras ur Septuaginta; t.ex. änglar i st.f. ”Gud”. Det hebreiska ordet elohim (Gud, gud, gudar) används ibland även i andra betydelser, se t.ex. fotnot till 2 Mos 22:8, beroende på sammanhanget.